Facebook ikon Instagram ikon
25. desember, 2023 - fisketeknikk isfiske

Sjøisfiske, om å fiske fra fjordisen (tips og triks)

Denne vinteren har det vært fantastiske og kalde forhold slik at fjordisen har lagt seg mange plasser. Det betyr at det er en alle tiders mulighet å fiske på plasser du vanligvis bare kommer til i båt. I tillegg til at fiske er gratis og tilgjengelig for alle, trenger du heller ikke all verdens mye utstyr når du skal fiske fra sjø-isen. Her får du noen gode råd;

Det første du må tenke på er om isen er sikker og om fjorden er fredet for fiske. Det finnes nemlig noen fjorder som har en såkalt «torskefredning» fra 1. januar til 31 april. Her er merkelig nok alt fiske (unntatt sjøørret) forbudt. Dette er en hårreisende dårlig forvaltning fra direktoratet, og er med på å ødelegge allemannsrett og tilgang til dette artige sjøisfiske mange steder. Det finnes nemlig minst 50 arter til i disse fjordene, og fredede arter setter vi selvfølgelig tilbake. Uansett må vi følge de gjeldene reglene så klikker du her får du kartet som viser hvor du ikke kan fiske denne vinteren.

Så må du selvfølgelig sjekke at isen er god nok til å gå på. Sjøis kan være litt skummel og ustabil fordi det noen plasser kan være tidevannsstrøm som gjør at isen er tynnere noen steder. Men vanligvis er isen inne i fjordene våre ganske god, og altså spesielt bra i år etter en lengre og stabil kuldeperiode. Fjordene har nemlig ofte mye ferskvann som ligger øverst og fryser lett. Har du 10-15 cm kan du våge deg utpå hvis du er varsom. Selv om det er 30 cm+ som det nå er flere steder, har jeg alltid på meg ispigger og går i flytedress. En flytedress er en svært god investering uansett hvordan du fisker på sjø og hav i den kalde årstiden. Den er dessuten god og varm, og bør være standard og ha for alle som ferdes på sjøen. I tillegg må du ha et spesielt godt fottøy som er varmt, og gjerne brodder utenpå hvis det er blank is. Samt votter og varm lue med øreklaffer som du kan trekke ned godt over ørene på de kaldeste dagene. Alt dette fås kjøpt i en velassortert sportsfiskebutikker.

Når det kommer til selve fiskeutstyret bør du ha et isbor med litt diameter. Velg et mellom fra 150-200mm. Har du et som er smalere kan du borre tre hull i en trekløver å slå ut midten slik at det blir bredt nok for de store fiskene du snart skal fange. En isøse til å fjerne rester av is bør du også ha, og noen stangholdere, men totalt er dette ingen store investeringer. For de som driver det litt lengre med mange stenger velger mange å bruke en pulk til å ha alt utstyret i. På den måten kan du dra alt bak deg over lengre områder ute på fjorden. Her kan du altså rigge så mye du vil i forhold til hvor hardt du satser.

Når det kommer til selve fiskestengene så bør du velge korte stenger som er mellommyke. Min favoritt er en Ugly Stik stang på 4,6 fot og 12-20lbs, men du kan godt bruke vanlige havfiskestenger av den mykere typen her også. Jeg bruker en ambassadeur 6000 sneller eller en mindre havfiskesnelle på disse stengene. Som line bruker jeg alltid FireLine rundt 0,20-25mm fordi det er superlinen uten strekk som ikke trekker vann. De fleste superliner trekker nemlig vann og da kan du få problemer på de kaldeste dagene når det fryser i stangringene og på snellene. Uansett bruk det utstyret du har, og tilpass deg etter hvert som du finner ut hva du trenger for ditt fiske.

De fleste nybegynnere som fisker på fjordisen gjør den feilen at de skal pilke på tradisjonelt vis. Det er selvfølgelig mulig, og du kan være heldig å få en torsk, sei, lyr eller makrell på pilken. Hvis du skal pilke vil jeg sterkt anbefale deg og bruke lette pilker fra 75 til 200 gram, med et ferdig oppheng med fluer eller gummimark over. Det som er viktig hvis du pilker er å flytte deg ofte slik at du fisker av større områder og finner bitevillig fisk. Det er selvfølgelig ikke heilt feil å pilke, men du vil få langt mer fisk og mange flere arter hvis du fisker med agn. Jeg kjører da gjerne ut flere stenger med to-tre oppheng som agnes med makrell eller kokt reke. Du kan gjerne bruke sild, blåskjell, gulp og andre ting du har for hånden også litt avhengig av hvilken fiskeart du helst vil fange. Skal du fiske flyndre må du for eksempel ha mindre biter og plassere krokene på bunnen. Hvis du har flere stenger ute bør de utstyres med en liten rimelig bjelle og ikke være langt borte slik at du raskt oppdager og kommer til stangen når det napper.

Selve agn-fiske foregår akkurat som i fra båt. Det beste er å lage, eller å kjøpe seg noen takkler som er målrettet mot de artene du ønsker å fange. Du kan også gjøre det enda enklere å kjøpe ferdig hekler med tyttebærkrok, fjær, rekefluer eller lignende å agne disse. Kjør krok og oppheng ned til bunnen hvor det vanligvis er mest fisk. Flyndrer, torsk, hvitting, hyse og knurr er noen av de vanligste artene. Det kan også være smart å sette et snøre litt lenger opp i vannlagene. Ofte er det stimer med hvitting, sei, lyr eller makrell som da kan fanges på det snøret. Som sagt finnes det gjerne over 50 arter i disse fjordene og det er egentlig bare å lese seg opp på hvordan du fisker dem. Et tips er å skrive navnet på arten øverst i søkefeltet på bloggen her, da vil du få flere innlegg som viser hvordan du kan fiske den, og ikke minst hvor du finner den.

Når du fisker fra isen og skal finne de beste fiskeplassene gjør du egentlig det samme som du ville gjort om sommeren. Alle de forskjellige fiskeartene har sine leveområder og det må du kunne litt om. På generelt grunnlag ville jeg sett meg ut plasser fra 20-50 meters dyp, hvor det er en liten topp, kant eller fordypning. Tenk også på om det er sand, mudder eller steinbunn. Alt dette finner du på FiskHer appens sjøkart, og der kan du også navigere og se hvilken posisjon du har på sjøkartet når du går på isen. FiskHer Appen er det beste hjelpemiddelet du kan bruke fordi alle de beste fiskeplassene også er tegnet inn som felt der. Appen er gratis å laste ned.

Skitt sjøisfiske, og husk at hvis du vil sette tilbake fisken så må du være rask til å gjøre dette så ikke fisken får frostskader. Ikke la fisken ligge unødig å sprelle på isen, men bruk en avkroknings/målematte hvis du vil forevige fangsten før den settes tilbake

Asgeir