Sjøørret Sørlandet, fiskeoppdrett og skoleprosjekter