Facebook ikon Instagram ikon
14. november, 2019 - artsfiske Asgeir Alvestad

Art # 145 Liten Kantnål

I sommer ble art nummer 145 krysset av på artslisten. Det var den særdeles lille og sære fisken Liten Kantnål. At den er sær kan du sikkert tenke deg når den lille trutmunnen bare er noen millimeter bred. Jeg klarte til slutt å lande to stykker, og når den største kun var 13 cm og 0,83 gram kan vi jo godt si at den svarer godt til navnet sitt.

For å fange slike micro-fisker på under 1 gram må vi finne frem de aller minste krokene i skrinet. Det er en sak, men vi skal også sette på mikroskopiske agn av mini mysis (reke) som vi først må fange med finmasket nett. Hele fisket går altså i miniatyr format, men det betyr ikke at spenningen og gleden er noe mindre av den grunn.

For å gjøre det hele enda litt mer sært, kamuflerer denne fisken seg godt, og ser nærmest ut som dødt ålegress der den ligger på bunnen. For å lete dem opp vader vi på grunt vann og kikker ned igjennom et såkalt vannkikkebrett. Det er et moderert vindu som legges på vannoverflaten og skyves foran oss. På den måten ser du ned i vannet som inn i et akvarium. Ganske genialt og helt uunnværlig redskap for å se disse og andre fisker nede i vannet når det er litt bølger.

Det er ikke mange plasser i landet det er fanget denne type fisk, og når vi endelig finner noen er de sjelden i spisehumør. Jeg har vært på kikk etter denne arten i flere år, og nå når jeg fikk jeg tips om at de var å finne på en strand i Stavangerområdet var det bare å sette turen dit. Etter noen timers leting og forsøk på 6-7 individer løsnet det endelig med to fisk som tok agnet etter hverandre. Fiskene ble veid og satt tilbake igjen, og jeg kunne krysse av art nummer 145 fanget på stang i Norge. Artig og veldig sært, men akkurat like gøy som mye annet fiske.

Asgeir