Facebook ikon Instagram ikon

Her kan du følge mine oppdateringer av nye arter fanget i Norge fra 1/6 2013

Prosjektet går ut på og fiske (og dokumentere) de artene jeg får på stang i Norge. Dette for å inspirere andre sports og hobbyfiskere til å gjøre det samme. Bilder av fangst finner du ordnet alfabetisk hvis du klikker på bokstavene under her. Ønsker du å leser mer om teknikk og arts-fangstene kan du prøve å søke på navnet i søkefeltet her på bloggen. Det finnes også en mer offentlig lister for alle aktive artsfiskere på nettsiden artsfiske.com. Der kan du også registrere deg og lage din egen liste. En  Bli med og artsfiske du og!

Her følger de 154 artene jeg har fanget på stang til dags dato, de fleste ligger med bilde alfabetisk under her.

FERSKVANN: Abbor, Asp, Bekkerøye, Brasme, Dvergmalle, Flire, Gjedde, Gjørs, Gullbust, Gullfisk, Harr, Hork, Hvitfinnet steinulke, Karuss, Karpe, Krøkle, Lagesild, Lake, Laks, Laue, Mort, Nipigget stingsild, Pukkellaks, Regnbueørret, Regnlaue, Rødgjellet solabbor, Røye, Sandkryper, Sik, Stam, Steinsmett, Suter, Sørv, Vanlig Ringbuk, Vederbuk, Ørekyte, Ørret

SALTVANN: Ansjos, Berggylte, Bergkutling, Bergnebb, Blåkjeft, Blåkveite, Blålange, Blåsteinbit, Blåstål, Breiflabb, Brisling, Brosme, Brungylt, Dvergfjesing, Dvergulke, Femtrådet tangbrosme, Fjesing, Flekksteinbit, Flekket fløyfisk, Gapeflyndre, Glasskutling, Glassvar, Glattulke, Gressgylt, Grønngylt, Havabbor, Havmus, Havsil, Havål, Horngjel, Hornkvabbe, Hvitskate, Hvitting, Hyse, Hågjel, Håkjerring, Hårvar, Isgalt, Kloskate, Knurr, Knurrulke nordlig, Kolmule, Krokulke, Krystallkutling, Kveite, Kystringbuk, Lange, Langhalet langebarn, Leirkutling, Liten fløyfisk, Liten kantnål, Lodde, Lomre, Lusuer, Lyr, Lysing, Makrell, Mora, Mulle, Nordlig tangbrosme, Nordlig ålebrosme, Paddetorsk, Panserulke, Pigghå, Piggkutling, Piggskate, Piggvar, Rognkjeks, Rødflekket kutling, Rødknurr, Rødspette, Sandflyndre, Sandkutling, Sanktpetersfisk, Sei, Sild, Skjeggtorsk, Skjellbrosme, Skolest, Skrubbe, Slettvar, Smørflyndre, Småflekket rødhai, Småsil, Småvar, Spisshalet kutling, Spisskate, Steinbit, Stor havnål, Stor kantnål, Storsil, Strandtangbrosme, Stripet pelamide, Strømsild, Svarthå, Svartkutling, Sypike, Taggmakrell, Tangkutling, Tangkvabbe, Tangsnelle, Tangsprell, Tangstikling, Tiskjegg, Torsk, Trepigget stingsild, Tunge, Tungevar, Tverrhalet langebarn, Tykkleppet multe, Uer, Ulke, Vanlig fløyfisk, Vassild, Øyepål, Ålekvabbe

Alle arter (alfabetisk)

Abbor
Fangstdato 26.06.2017 Fangststed Arendal
Ansjos
Fangstdato 26.07.2016 Fangststed Oslofjorden
Asp
Fangstdato 10.09.2013 Fangststed Lillestrøm