Facebook ikon Instagram ikon
21. november, 2023 - artsfiske

Arts-litteratur om fisk

Hei, i dagens innlegg viser jeg noen bøker det kan være svært lurt å skaffe seg hvis du er fisker.  Spesielt vil de som fisker etter arter ha god bruk for noen av disse bøkene for å kunne fastslå hvilke fisk som fanges, og ikke minst få en oversikt over hvilke arter som finnes. Jeg selv mange ganger hatt bruk for å slå opp i bøker jeg har tilgjengelig. Senest de siste uker når flere nålfisker er lurt på kroken, måtte det flere runder til for å finne alle de viktige kjennetegnene som skiller disse ganske like artene. I tillegg til bøker og oppslagsverk er det selvfølgelig særdeles smart å kontakte likesinnede som har lang erfaring med artsfiske. Det er nemlig lett å lese seg blind på detaljer med finner, farge og form på fiskene. Derfor vil ofte andre fiskere som har fordypet seg spesielt kunne gi god hjelp med identifiseringen. Det er jo også slik at artsfiske er i rivende utvikling, og det kan ha kommet nye momenter på banen siden boken ble skrevet. Spesielt gjelder dette utbredelse, og når det kommer til artens antatte maksimum størrelse. Det som etter min mening kjennetegner en riktig god bok for artsfiskeren, er når det presiseres hvilke arter som den enkelte fiskeart kan forveksles med. Mange arter er nemlig ganske like, og mange fiskeslag varierer veldig i farge og form. Han og hunfiskene kan være svært forskjellige, og små individer ser ganske så annerledes ut en et voksent. Derfor må enn mange ganger gå ned i små detaljer hvor en teller skjell og finnestråler. Gattens plassering, hodeform og små flekker kan være andre sikre kjennetegn som kan være til god hjelp når en fisk skal arts identifiseres. Dermed vil det være en stor fordel hvis bøkene fokuserer på kjennetegnene og viser detaljert hvor finnes, både i form av bilde og tekst.  IMG_4142  Aschehougs Store Fiskebok (Per Pethon) Dette er så vidt jeg vet den beste Norske boken om fiskeartene våre. Boken er på hele 463 mellomstore sider og har de fleste fiskearter tegnet og dokumentert med utbredelse, biologi, og noe kjennetegn. Den store fiske boken kan være vanskelig å få tak i siden den er utsolgt i fra forlaget. Den har blitt utgitt hele 5 ganger, og denne du ser på bildet over er 5.reviderte utgave fra 2005. I fjor kom imidlertid 6 utgave ut, den er noe revidert men de fleste artsfiskere er imidlertid skuffet over at oppdateringen var mer omfattende. Det har nemlig skjedd langt mer i viten om norske fiskearter enn forlaget har fått med seg. Den er utgitt av H.Aschehoug & Co. Per Pethon som har skrevet teksten. Pethon har vært førstekonservator ved Zoologisk Museum ved Universitetet i Oslo. Fargeillustrasjonene er utført av Bente Olsen Nystrøm som er en av Skandinavias fremste illustratør når det kommer til fisk.  IMG_4143  Boken er et meget bra oppslagsverk, men mangler en del på oppdateringer og kanskje litt på noen av artenes utbredelse. Den har også mye å gå på når det kommer til kjennetegn og sammenligning av arter som kan forveksles. Det er allikevel en bok du bør ha i hyllen.  IMG_4139  Nationalnyckelen til Sveriges fauna: Strålfeniga fiskar Denne store boken på over 500 store sider omhandler 216 arter fisk fra svensk fauna. Den er en del av det største bokprosjektet i Sverige noen sinne, en serie over mange bind som beskriver alle arter i deres fauna. Boken om strålfeniga fiskar er den viktigste fiskeboken i serien Nationalnyckelen (finnes en om bruskfisker også). Den omhandler mange og de fleste av fiskene vi finner i Norge, både i saltvann og i ferskvann. Boken er langt mer omfattende og går mer i dybden enn Aschehougs Store Fiskebok. Den store boken beskriver artene og forskjellene på dem i en dypere og mer omfattende måte i tekst, men også i form av tegninger. Boken er altså på svensk men fiskenavnene står også oppgitt på latin, det er derfor ganske lett å orientere seg. Her kan du bestille boken i fra Sverige: http://www.nationalnyckeln.se/  IMG_4140 IMG_4141  Dette er altså boken for de mest dedikerte artsfiskerne, selv om den er fra Sverige. Den er forbilledlig når det kommer til artsbestemmelse både når det kommer til tekst og bilder. Den setter virkelig fokus på hvordan du kan se forskjell på de ulike arter.  IMG_4144  Fisker, Cappelen Damms naturhåndbøker (Bror Jonsson) samt utenlandske håndbøker Det finnes også en rekker mindre håndbøker. Spesielt vil jeg nevne Fisker fra Cappelen Damm som er lett å ta med på tur. Denne lille boken omhandler 150 arter i Norge. Her er det mest fotografier av fisk i motsetning til de andre bøkene som stort sett har tegninger. Boken er fin og gir et godt inntrykk av hva du har fanget, men mangler også en god del når det kommer til utdypning om arten (som er naturlig når det kommer til en håndbok). Samtidig har den presisert noen faste holdepunkter på kjennetegn hos hver art, men lite på hva som skiller nesten like arter. Jeg vil si at denne håndboken er mer for vanlige sportsfiskere, enn for den mest dedikerte artsfiskeren.  IMG_4145  I tillegg finnes det selvfølgelig mange utenlandske artsbøker. Jeg fikk bla en gave med to bøker fra en fiskevenn i Nederland. De er gitt ut av sportsfiskeforbundet der og går mer direkte ut på å lære fiskerne å skille arter som er ganske like. Her er det virkelig fokusert på hva som skiller artene i fra hverandre. Det finnes en bok for saltvann og en for ferskvann. Du kan antagelig få tak i bøkene hvis du kontakter forbundet her: http://www.sportvisserijnederland.nl/  IMG_4146  I tillegg til overnevnte bøker vil det naturligvis være mye nyttig informasjon å få på internett .Det å søke på det Norske eller Latinske artsnavnet vil ofte gi mange resultater. Tidligere fantes også nettstedet fiskipedia som jeg personlig likte veldig godt. Dataproblemer gjorde at denne ble lagt ned. Jeg håper virkelig de ansvarlige vil ta opp denne siden igjen. Ut over dette vil jeg anbefale å legge ut et godt bilde av fangsten på facebooksiden «Norske Artsfiskere», der er det en lang rekke dyktige personer som kan hjelpe deg med identifiseringen. Du må imidlertid huske at en del av småartene helst må ha et bilde som er tatt av fisken levende og under vann. Det gjør du best med at du oppbevarer fisken i en liten klar beholder av plast eller glass. Ta bilde fra en rett side og bruk mye lys. Ta et høyoppløselig bilde med kamera, eller aller helst med Macro linse slik at du får med små detaljer på finner og skjell. Som konklusjon kan jeg vel si at det kan være en fordel å ha flere av disse bøkene tilgjengelig slik at du kan sammenstille informasjonen. Hvis du gjør det samtidig med at du konfronterer en eller flere av de mest aktive artsifskerne i Norge vil du nok komme langt. I noen få tilfeller kan det allikevel vær nødvendig å ta ytterligere prøver. Da er det viktig at du har gode bilder, og fryser ned fisken slik at forskere kan ta prøver og undersøke fisken nøyere. Asgeir