Facebook ikon Instagram ikon
20. august, 2020 - #fisketilfolket

De folkevalgte ødelegger fiskegleden

Stortinget har nylig vedtatt en lov (vedtak 124) som blant annet sier at all fisk som fanges skal settes ut umiddelbart eller drepes! I beste fall er dette en lite gjennomtenkt sak som de neppe har forstått konsekvensene av. Lovvedtaket er en endring i Lakse- og innlandsfiskeloven.

Det er nå altså vedtatt ved lov at fiskerne i ferskvann og anadrom fisker i saltvann ikke på noen måte kan oppbevares før de settes tilbake. Tar en det skikkelig langt kan en jo kanskje også lure på om du har lov til å ta bilde, veie og måle fisken du har fanget før den eventuelt settes tilbake, eller aller helst drepes! Ordet «umiddelbart» kan vel tolkes på flere måter, men i ordets rette forstand er det ikke særlig rom for annet enn å løsne den fra kroken eller sette inn kniven. Rendyrket catch and release er uansett heller ikke akseptert ifølge norsk lov. Vi styres altså av et storting som mener at det skal drepes over en lav sko. Rekreasjonen verdien, fiskegleden og for eksempel barns opplevelser i naturen er underordnet fiskens antatte velferd.

Saken er at mange sportsfiskere oppbevarer fisken levende i korte perioder i keepnet, plastkasser og livewell tanker i båt. På den måten får fisken en «pustepause» før de veies eller fotograferes og settes tilbake. Av praktiske grunner, eller under konkurranser er dette mest hensiktsmessig. Etter den nye loven er tredd i kraft vil dessverre alternative være å drepe fisken, selv om formålet med fisket ikke nødvendigvis er å fylle fryseren.

Det aller største problemet med lovvedtaket er at du nå heller ikke kan ta vare på noen fisker levende i vann og bøtte/kasse slik at barna kan studere fiskene etter fangst. For min familie og mine barn har dette vært en fast rutine på mange av våre fisketurer. Vi fisker og fanger fisk. Noen ganger lar vi dem gå en liten stund i en stor balje med vann før de får friheten tilbake. Det er ofte høydepunktet på fisketuren. Det at barna kan studere fiskene levende og svømmende i vann. Selv barn skjønner at det er unødig å drepe masse fisk. Ja vi tar en matfisk eller to også av og til, men flertallet av de fiskene vi fanger er nødvendigvis ikke matfisk i det hele tatt. Fokuset er nemlig ikke mat og høsting når vi er ute i naturen. Det er gleden og spenningen med å fiske. Mine barn gidder i alle fall ikke sitte på en stubbe å glo på trærne. Fiske er den perfekte hobbyen som gjør det mer attraktivt å være ute, nå har altså politikerne satt en stopper for en del av denne fantastiske opplevelsen alle barn burde få oppleve. Jeg har ofte hatt barnehager og skoleklasser på besøk, ingenting slår det å se fisken de har fanget i deres rette element noen minutter, før de så settes tilbake!

Samtidig som sportsfiskere nå ikke kan oppbevare noen fisker noen minutter i vann eller tank, stilles det ingen krav til oppbevaring av fisk på andre områder. Du kan ha gullfisk i en bolle fra den blir født til den dør, og oppdrettsindustiren presser opp til en million fisk i et anlegg i (merder/keepnet) i sjøen. Det er altså kun fritids og sportsfiskeren som ikke har lov å oppbevare fisk levende. Dreper du den kan du gjøre hva du vil, her gjelder tydeligvis ikke dyrevelferdsloven. Tenk bare på hvordan fisken har det når den dør i garn og presses i hjel i en not? Hvis vi virkelig bryr oss om fiskens ve og vel bør en ta tak i det som er et problem, ikke ødelegge for allmenheten som faktisk bruker naturen?

Catch and Release (fang og slipp) er faktisk en svært viktig del av norsk fiske-forvaltning selv om det altså ifølge styresmaktene ikke er lov å drive dette rendyrket. Veldig mange aktive sportsfiskere setter tilbake det meste av fisken de fanger, og mange fritidsfiskere setter tilbake fisk som er for små eller for mye til å spise. Det finnes også en rekke arter som ikke egner seg særlig for mat. De bør allikevel settes pris på og settes tilbake istedenfor å drepes. Det er så mange som fisker i Norge (rundt 2 mil.) at hvis alle skulle drepe alt vi fanger ville flere bestander vært svært utsatt for overbeskatning lokalt eller bidra til det nasjonalt. Vi sportsfiskere etterlyser også en mer moderne forvaltning, ikke et tilbakeskritt slik vi ser i den nye loven. Blant annet ville et maksmål på en del arter vært en god ide. På den måten ville vi bli pålagt å sette tilbake de store og de viktigste individene for bestandene. De store fiskene er nemlig dem som har best gener og som har mest rogn slik at reproduksjonen sikres. Det føles allikevel ikke urimelig at fiskeren kan oppbevare fisken og ta et bilde, eller måle og veie for så og sette den tilbake. Dette gjøres altså svært vanskelig med loven slik den står i dag. Finnes det ikke stortingsrepresentanter som liker å fiske, eller som ser på aktiviteten som en sunn og god hobby? Det burde tilrettelegges for et mer moderne sportsfiske (slik det er i de fleste land), ikke det motsatte!

Her følger litt ekstra info om loven og hvilke partier som stemte for en slik avgjørelse:

Les også NJFF og Team Colibris sak om samme sak;

https://www.asgeiralvestad.noteamcolibri.blogspot.com/2020/08/idioti-i-lovform.html#more

https://www.asgeiralvestad.nowww.njff.no/nyheter/Sider/Forbud-mot-bruk-av-keep-net-og-karpesekk.aspx

 

Asgeir (lovtekst klippet fra team Colibris innlegg om samme sak)