Facebook ikon Instagram ikon
23. juni, 2022 - Uncategorized

Finn de beste fiskeplassene for makrell (FiskHer App)

I dag skal jeg fortelle deg hvordan vi finner de beste fiskeplassene for makrell. For deg som allerede har lastet ned FiskHer Appen er jo allerede jobben gjort, men det kan være hensiktsmessig og vite noe om hva du skal se etter for å finne slike fiskeplasser for denne arten. Det finnes nemlig mange flere gode fiskeplasser enn de vi har fått plass til i appen. Med større kunnskap om hva du skal se etter på kartet når det kommer til dybde, formasjoner og bunnforhold vil du øke sjansene for å få fisk året rundt. Her kommer de beste tipsene.

I FiskHer appen har vi lagt inn 1800 makrell-plasser, flest i syd, øst og på Vestlandet.  Makrellen har de siste årene blitt mer og mer vanlig i våre nordligste fylker også, ja selv opp til Svalbard har de fanget makrell. Allikevel har vi konsentrert oss om Syd-Norge hvor makrellen er en av våre mest populære sportsfisker. Dessuten er det mange som fisker arten for å bruke den som agn til annet sportsfiske eller som agn for teiner og line. Klikker du her kan du se hvordan jeg tar vare på makrellen når jeg skal bruke den som agn senere. Makrellen er også særdeles god matfisk stekt eller kokt, eller aller helst røkt i Abu-røken.

Makrellen er en pelagisk fisk (lever fritt i vannlagene) som må svømme for å holde seg i live, den legger tilbake store distanser og kommer gjerne opp i Norske farvann på vår og sommer. Det er allikevel helt vanlig at en god del av makrellen overvintrer inne i fjordene. Du kan altså fiske makrell hele året, men vi regner vanligvis at juni til oktober er topp sesong.

Siden makrellen er pelagisk og beveger seg hele tiden er ikke dette en av de letteste artene å tegne ned på i et kart. Du kan i prinsippet finne de over alt og på forskjellig dyp. Den er hele tiden på jakt etter mat, men er oftest å finne der det er litt strøm i vannet, eller i bukter hvor næringsdyrene er samlet. I kombinasjon med at makrellen flytter mye på seg og at den ofte fiskes dorgende fra båt har vi lagt litt større felt i FiskHer appen. Vi har allikevel konsentrert oss om områder i utløpet av fjorder. Her treffer strømmende vannmasser fra fjorden havet, og det oppstår «strøm-renner» hvor næringsdyr samles og hvor makrellen stor-trives for å spise dem.

Utover utløpet av fjorder er også typiske bukter som vender ut mot havet gode plasser. Her jager ofte makrellen byttedyrene inn slik at de samles til etegilde. Ofte finner du også store makrell ansamlinger inne i fjordene hvor de lett kan nås fra brygger og land. Er det et vassdrag i nærheten kan også makrellen samles utenfor utløpet der hvor det igjen er en strøm med næringsdyr. De siste gode makrellassene du bør konsentrere deg om er over grunner, enten inne i fjordene eller ute i havet. Disse toppene er ofte samlingssted for flere stim-fisk fordi vannmassene presses opp og det er mye mat for fisken.

Skal du ut å fiske makrell konsentrer deg altså om utløpet av fjordene, topper og bukter inne i fjorder eller ut mot havet eller strømsatte steder. Slike steder finner du med et godt sjøkart hvor du kan lese dybdekurvene. Flyfoto kan også være til hjelp for å finne gode fiskeplasser i fra land. FiskHer Appen har de beste foto og kart som er å oppdrive. Husk også at makrellen er mest på hugget når tidevannet går oppover mot flo sjø og et stykke etter det. Trenger du flere tips om makrell kan du klikke her; https://asgeiralvestad.notips-og-triks-for-a-fange-makrell-pa-stang/

Last ned FiskHer appen og få tilgang til de beste makrell-plassene nær deg, og 42 000 gode fiskeplasser til!

https://www.asgeiralvestad.nofiskher.no/

 

Asgeir