Facebook ikon Instagram ikon
1. juni, 2020 - #fisketilfolket

FiskHer fiskeapp lansering i dag!

Da kan jeg med glede presentere en virkelig stor nyhet som kommer til å sette sitt preg på fritidsfiske i sjøen de neste årene. Hvor populær eller hvor mye denne nye appen blir brukt vil jo bare tiden vise. Det som nå lanseres er ikke gjort noen steder i verden før. Dermed er det altså en helt spesiell og norsk utviklet ide som i dag lanseres på app-markedet. En ide som har blitt til et produkt, og som vil gi de fleste som fisker med stang større og flere muligheter til å fange fisk. Fiskelykke kan ikke kjøpes for penger men kunnskap kan deles. Her får du muligheten til å ha de beste fisketipsene og de beste fiskeplassene i lommen til enhver tid. Det er fiskelykke det, eller første omgang et mega-steg til å lykkes med å fange mer fisk!

Ideen og oppstart

Det hele startet for over et år siden da Trond Are Gjone ba meg lage et kart med fiskeplasser på sjøørret for Lillesand kommune. Det gjorde jeg på en kveld, og når resultatet ble vist frem så han med en gang at dette var noe som var langt bedre enn han kunne ha forestilt seg. Han spurte straks om dette var mulig å gjøre dette over et større område og på flere arter. Jeg responderte med at dette er det jeg kan best. Jeg har brukt hele livet mitt på og fiske og reist på kryss og tvers i Norge siden jeg var 16 år og debuterte i Norgescupen i havfiske. Senere har det blitt en mengde mesterskap og en artsjakt som så langt har gitt 149 forskjellige arter på stang innenfor landets grenser.

Dermed så næringsmannen Gjone potensialet om å kunne utvide dette i en større skala. Vi snakker altså om å markere flere fiskeplasser på flere arter på et kart for hele landet. Jeg var selvfølgelig positiv, og det har jeg alltid vært når det kommer til å dele fiskeplasser. Det å dele på godene, og det å hjelpe andre til å lykkes med å fange fisk er omtrent like viktig som å fange fisk selv. Jeg har jobbet i fiskeutstyrsbransjen i over 30 år og det aller vanligste spørsmålet er; hvor er fisken? Så kommer selvfølgelig spørsmålet om hvordan enn skal fange dem. Ideen om å lage en app som dekker disse to grunnleggende og viktigste spørsmålene var mer enn nok motivasjon for meg til å bli med på prosjektet FiskHer app.

Uansett hvor i landet du fisker så handler det å finne fiskeplassene om å studere kart, strukturer og bunnforhold. I tillegg må du vite alt om når arten gyter og hvor den gjør nærings og temperaturvandringer. Dette tenker jeg på hver dag og foran hver eneste fisketur, og jeg skjønner godt at folk som ikke fisker like mye som meg raskt kommer til kort og mangler erfaring for å finne ut av disse svært viktige faktorene som gjør at du lykkes som fiske-jeger. Selv erfarne og dyktige fiskere har problemer med dette, og feriefiskeren har mildt sagt ikke peiling. Dermed blir det ofte mange fisketurer uten, eller med lite fisk for folk flest. Resultatet blir ofte at fiskestangen blir lagt på hyllen, for godt. Det er ikke bra for noen, og siden vi kanskje her til lands har verdens beste sjøfiske bør det utnyttes av enda flere. Fiske er en fantastisk rekreasjon og en sunn og grønn hobby. Det å få fisk er likevel en stor del av opplevelsen, og for mange det helt essensielle i fiskeopplevelsen.

30 000 fiskeplasser kartlagt langs norskekysten

Iden med fiskeapp med fiskeplasser langs hele kysten gikk raskt fra ide til tegnebrettet, Gjone er en handlingens mann. Statistisk Sentralbyrå (ssb) kan fortelle at halvparten av Norges befolkning, eller så mange som 1,8 mil nordmenn mellom 16 og 70 år fisker mer enn en gang pr. år, og at det vanligvis kommer over 250 000 utenlandske fiskere til Norge hvert år. Dermed burde det være grunnlag for å lage en slik app. Plutselig var lokale investorer på plass og flere utviklere kontaktet. Jeg har en fast jobb og skjønte strakt at jeg måtte ha hjelp til med den omfattende jobben med å tegne ned fiskeplasser. Etter å ha fått de grunnleggende tingen på plass ansatte vi Tommy Egra for å bidra med å kartlegge fiskeplasser. Egra har jeg kjent siden han var en neve stor, og han er den eneste jeg kunne tenke meg som kunne være god nok til denne viktige jobben. Egra er en svært allsidig sportsfisker og han har reist Norge på kryss og tvers i en årrekke både med fiskestang og som journalist for fagblader. I tillegg er han en ekspert og nerd på kart, gps, båt og elektronikk som kommer svært godt med når fiskeplasser skal finnes ut ifra sjøkart. For det er det dette egentlig handler om, det å lese sjøkart. Vi vet hva slags biotop de forskjellige fiskeartene trives på og hvor de lever i landet. Dermed er det egentlig bare å studere meter for meter av sjøkartene og tegne inn områdene i forhold til bunnforhold og formasjoner. For å få dette til har vi fått utviklet egne tegneprogrammer og brukt de beste kartene og flyfotoene som til dags dato er å oppdrive.

I tillegg til Egras og undertegnedes kompetanse har vi kvalitet-sikret de nedtegnede fiskeplassene med de beste lokale sportsfiskerne i landet. Det vil si at vi har en rekke profiler som har bidratt med gode fiskeplasser. Det er nemlig slik at det ikke alltid er et sjøkart eller flyfoto som røper de beste områdene. Derfor er lokal erfaring selvfølgelig et svært viktig bidrag for å få på plass de beste fiskeområdene fra Kirkenes til Svenskegrensen. Det er allikevel veldig artig å se at de nedtegnede plassene våre i stor utstrekning klaffer med de lokales førstevalg. Appen lanseres nå med hele 30 000 fiskeplasser på 16 forskjellige arter! Det betyr at de er nedtegnet mengder med fiskeplasser for alle, og at de aller fleste vil se at det er mange gode fiskeplasser i området, og ikke bare en eller to som de kanskje visste om fra før. Dette tror vi blant annet kan bidra til å spre fiskere over et større område, fordi nå vil alle ha tilgang til mange flere gode fiskeplasser enn tidligere.

Fiskegjenkjennings funksjon

Undertegnede og Egra har jobbet i hele vinter med fiskeplassene men vi har hele tiden arbeidet med hvordan vi kan komplettere appen. Bruk av kunstig intelligens så vi tidlig på. Googles «facerecognition» er så bra at vi mente det kunne vært gøy å få til noe sånt for fisk. Så vi tok tidlig kontakt med Universitet og forskningsinstitusjoner. Ganske tidlig i prosjektet ble vi presentert for Trond Svandal som er matematiker, ivrig fisker og jobber blant annet med kunstig intelligens. Han mente han kunne lage en fiskegjenkjenningsfunksjon som gjør at du kunne ta bilde av fisken med telefonen og så kunne dette programmet fortelle hvilken art det dreier seg om. Utviklingen og jobben Svandal og utviklerne våre har gjort med denne funksjonen har vært kostbar og omfattende, men den er helt unik i verdenssammenheng. Denne helt nye og banebryter teknologien for fiskegjenkjenning er så god nå at den presenteres i en BETA versjon på FiskHer appen. Fiskegjenkjennings-funksjonen handler også mye om at bilde må være så ok og at du presenterer fisken på en gjenkjennbar måte for kameraet på telefonen. I tillegg kan du formidle bilde til oss slik at vi kan gi et klarere svar hvis arten ikke er blant de omlag 50 artene som er lagt inn i databasen foreløpig.

Mer om innholdet i appen

På appen har vi kartverkets beste sjøkart med en mengde viktige detaljer som en fisker trenger. Dybdekurver, bunnformasjoner, type bunn og i tillegg alt det du vanligvis finner på et vanlig godt sjøkart. Du kan raskt veksle til siste nytt på flyfoto-fronten. Her kan du for eksempel zoome inn og finne de beste standplassene på sjøørret, havabbor og flyndre for å nevne noe. På begge disse lagene av kart/flyfoto vil de 30 000 fiskeplassene ligge oppå som lett gjennomsiktige felt. Hver av de 16 artene har sin egen farge og du kan skru av og på de artene du ønsker å fiske etter.

Gps funksjon og laks/sjøørret vassdrag merket

Du har selvfølgelig en GPS-funksjon som du kan velge om den skal følge deg, eller ikke. Dermed kan du lett se hvor du er på land eller hvor du er på kartet på sjøen. Du kan altså legge deg rett inn og fiske i de fargede fiskeplassene. Dermed er du på eksakt riktig sted. Du finner også punkter med båtramper og spesielt tilrettelagte fiskeplasser inntegnet. Alle vassdrag som har gytende stammer av anadrome fisker som sjøørret og laks og som er registrert hos fylkesmennene ligger merket på kartet. Her vil flere komme til etter hvert som denne informasjonen blir samlet i et nytt landsomfattende prosjekt i forvaltningen. Disse vassdragene og langt flere har en fredningssone 100 meter fra utløpet. Det kan variere noe og du må selv oppdatere deg lokalt hvis du fisker nær utløp av vassdrag. Andre typer fredninger på arter og soner er godt integrert i appen. Du vil for eksempel få en varsling om at du fisker i en fjord som er fredet for torskefiske hvis det er tilfelle. Det er allikevel på sin plass og påpeke at fiskeren selv er ansvarlig for å følge fiskeregler der hvor det forekommer, og husk minstemål som du også finner informasjon om under hver enkelt fiskeart på FiskHer-appen.

Sosial-plattform

FiskHer appen lanserer også med et sosialt media og en delingsplattform hvor du kan lage din egen profil og legge inn bilder av fangsten, og kommentere andres. Fiske handler jo mye om å dele hva du har fanget og bli inspirert av andre som lykkes. Du kan også registrere dine egne fangster på kartet og lage din egen statistikk som du selv velger om du vil ha offentlig eller gjemt. Her vil det også fremkomme statistikker og rangeringer som kan være artig å sjekke med jevne mellomrom. Du kan også velge å dele videre fra denne plattformen til Instagram og Facebook hvis du ønsker det.

Om fiskeartene

Vi har i førsteomgang tatt for oss de mest populære fiskeartene i sjøen og tegnet inn områder for dem der det er naturlig. Artene har forskjellig utbredelse og som de fleste vet er det flere arter i sør enn i nord, og det gjenspeiles også i appen. De 16 artene er som følger; Berggylte, Brosme, Gråsteinbit, Havabbor, Hvitting, Hyse, Kveite, Laks, Lange, Lyr, Makrell, Rødspette, Sei, Sjøørret, Torsk og Uer. Hver art har sin egne farge og området er tegnet inn som et felt og ikke et punkt. Feltet er tegnet for hånd og følger de naturlige konturene der vi har funnet det mest sannsynlig at de finnes i forhold til det. Dermed gir det deg de beste fiskeplassene i området. Tilgangen av fisk styres selvfølgelig også en god del av årstider, temperaturer, mattilgang og andre lokale påvirkninger, dermed kan vi bare gi deg en forbeholden fiskegaranti. Det å fange fisk handler jo også om fiskeutstyr og fiskeferdigheter, men er du på rett fiskeplass har du kommet langt på veg med å lykkes. Med denne appen vil du altså havne på de stedene de beste fiskerne med mest erfaring ville ha valgt.

Fisketips og oppskrifter

Hver av de 16 fiskeartene er presentert kort med informasjon som er viktig å vite om dem. I tillegg ligger det inn fiske-tips om hver art både i form av tekst, og video der det finnes tilgjengelig. Du skal altså raskt kunne lese deg opp på de beste fiskemetodene med hjelp av denne appen, eller se en video som viser teknikk, utstyr og fiske i levende bilder. Når du har lykkes og fått en fisk så skal den selvfølgelig tilberedes på beste vis hvis du ikke velger å sette den levende tilbake igjen. Derfor har vi gjort et samarbeid Norges Sjømatråd som har lagt inn sine beste oppskrifter på de aktuelle fisketypene. Fisketips, videoer og oppskrifter finner du når du trykker på de fargede fiskeplassene. Da popper den aktuelle fiskearten opp med all informasjon du trenger der.

Fiskeutstyr og forhandlere

Fiskeutstyr er en viktig del av det å fange fisk. Inne på appen har jeg anbefalt riktig utstyr til hver av artene. Jeg har jobbet 35 år i sportsfiskebransjen og vet mye om hva som trengs av utstyr for å lykkes. Samtidig har jeg prøvd å legge anbefalingene på pakker som har en folkelig pris med fokus på god kvalitet. Jeg har styrt unna det billigste utstyret som vil ødelegge fiske-gleden, og ikke tatt med det dyreste for super-spesialistene. Det anbefalte utstyret er merkevarer som vil gi deg fiskeglede i mange år, og da blir det riktig investering for de fleste. Fiskeutstyret kan du kjøpe på nett via appen direkte på Skitt-Fiske sine nettsider, eller besøke din lokale fiskeutstyrs butikk og spørre etter det samme. Vi har lagt inn Norges 50 beste fiskeutstyrs-utsalg på kartet i appen. Der vil du til enhver tid se hvilken butikk du er nærmest. I tillegg til at du får presentert kjørerute fra der du befinner deg direkte til butikken du velger å besøke for å gjøre nødvendig innkjøp før, under eller etter fisketurene.

Gratisversjon kontra betalingsløsning

Appen har kostet flere millioner kroner å utvikle og det må selvfølgelig være en forretningside i bunn for at et slikt prosjekt skal kunne gjennomføres. I utgangspunktet er allikevel appen gratis å laste ned med fiskeområder for hele 7 arter. Du kan i tillegg teste fiskegjenkjenning og har fri tilgang til kart og sosiale medier og de andre funksjonene appen har.

For 249,- for et år eller kr 149,- for 3 måneder vil du få opp fiskeplassene for alle 16 artene. Du vil i tillegg få fri bruk av fiskegjenkjennings funksjonen, og mulighet til å få arter vurdert manuelt. På toppen av dette vil du få noen få «skjulte perler» som er noen ekstra spennende fiskeplasser tegnet inn med en ring rundt de fargede feltene. Du får altså 30 000 fiskeplasser å boltre deg på med de beste kartløsningene som til dags dato er å oppdrive. Et perfekt verktøy om du skal fiske i fra land eller i fra båt i hjemtraktene, eller når du er på tur andre steder i landet.

Ha et fantastisk fiske med FiskHer!

Appen kan lastes ned fra AppStore (iOS) og på Google Play (ANDROID) eller www.fiskher.no

Her finner du mer informasjon om FiskHer appen;

Nettside: www.fiskher.no

fb: https://www.asgeiralvestad.nowww.facebook.com/fiskherapp/

Instagram: fiskher.norge

Asgeir