Facebook ikon Instagram ikon
11. februar, 2017 - fisketips

1000 fisketips (# 14 finn fiskeplassene på sjøen)

Hei, i denne spalten som jeg kaller 1000 fisketips vil jeg komme med mine beste tips, triks og erfaringer fra ulike fiske relaterte situasjoner. Som du skjønner vil det bli litt om mye, istedenfor mye om litt. Håper noen av tipsene gir deg svar, bekreftelser og ikke minst bedre resultater når du svinger fiskestangen. Husk imidlertid at det er egne erfaringer som teller mest, og at det ikke er noen regel uten unntak, også når det kommer til sportsfiske. Finn fiskeplassene på sjøen Det er selvfølgelig mange som ønsker tips om fiskeplasser, og det bidrar jeg gjerne med. Det er imidlertid veldig vanskelig å komme med helt eksakte og generelle tips fordi valg av fiskeplass ofte kommer an på hvilken fiskeart du er ute etter, og når på året og når på døgnet du fisker. I tillegg vil også de lokale forholdene spille inn en god del.

på veit ut til «riktig» fiskeplass
Hvis vi tar for oss saltvann, er det først og fremst viktig å få en oversikt over havbunnen. Litt kan du kanskje lese av fra landområdene rundt, men det er nesten avgjørende å ha et godt sjøkart, og aller helst GPS, når du skal finne gode fiskeplasser. En GPS med sjøkart er absolutt beste måten å orientere seg på om du fisker i fra land, eller i fra båt. Jeg vil faktisk gå så langt og si at hvis jeg måtte velge mellom GPS med sjøkart, eller ekkolodd, hadde jeg valgt GPS. Grunnen er ganske enkelt at du nøyaktig ser din egen posisjon i forhold til formasjonene rundt. På den måten kan du bedre orientere deg og raskt forflytte deg til de områdene du søker. Uansett krever det naturligvis litt kunnskaper om hva slags biotoper de forskjellige fiskeartene trives på. Kombinasjonen av GPS med sjøkart og ekkolodd, er selvfølgelig aller best i fra båt, og det finnes mange gode og forholdsvis prisgunstige løsninger også. Sjekk ut nettstedene til for eksempel Humminbird, Garmin eller Simrad så får du en god oversikt. Det er også mulig å få noen håndholdte varianter du kan bruke hvis du ferdes mest i fra land. Omtrent alle variantene kommer med tilpassede sjøkart slik at du får ganske detaljert oversikt over bunnen.
nå gjelder det å finne torsken (foto: Barry O Clarke)
Det er sjelden særlig effektivt å kaste tilfeldig ut i sjøen fra land, eller legge båten midtfjords, eller ute på havet, og drifte uten mål og mening. Det er nemlig slik at mesteparten av fisken er ganske konsentreret på noen få steder. Det betyr at hvis du fisker «uten mål og mening» vil du fiske særdeles lite effektivt, og kanskje bruke så mye som 80-90 % av tiden din på dårlige fiskeplasser med lite eller ingen fisk. Her kommer noen tips om plasser du bør konsentrere deg om. Jeg tar utgangspunkt i noen helt vanlige sjøkart du får kjøpt i maritime butikker, eller i bokhandleren. Disse sjøkartene kan også være gode hjelpemidler for å få oversikt over området før og under fisketuren.     Grunnene:
flere typiske grunner
En topp eller grunne hvor bunnen lager en formasjon opp fra mer lavtliggende terreng er antageligvis den aller sikreste fiskeplassen. En slik grunne består oftest av stein eller fjell, hvor det ofte også er en del vegetasjon. Vegetasjonen og de spesielle strømforholdene toppene har gir næring og beskyttelse for en masse mindre byttedyr som de større fiskene igjen spiser. Tidevannstrømmen bli presset opp når den treffer grunnen, og det blir forskjellige hastigheter i vannet avhengig av hvor på grunnen du befinner deg. Dette gjør at mange forskjellige arter trives foran, over, på eller bak grunnen. Når du skal fiske av en grunne er det enkleste er å sette ned snøret midt på grunnen og drifte av. På den måten setter du deg ikke så lett bunnfast som når du driver inn på selve grunnen. Husk også at en del fisk (pelagisk) ofte står noen meter over toppene og jakter, mens andre står helt i kanten nede ved «foten» av grunnen. Mange store rovfisker trekker opp og ned, avhengig av tidevannet og lyset. Fisker du fra land gjelder det selvfølgelig og fiske av grunnen så godt du kan med sluk eller agn. Har du en håndholdt GPS med kart kan du på forhånd lett se hvordan grunnen ser ut, og du kan legge kastene riktig i forhold til den.     Fordypning:
eksempel på en fordypning (109m)
Det motsatte av en grunne er en fordypning, eller hull som ligger lavere en resten av bunnen rundt. Danskene kaller det et «badekar» når dette forekommer på grunt vann, og er en yndet plass blant annet for sjøørret. På dypt vann vil en fordypning ofte være en god fiskeplass mye på grunn av at det samler seg mye næringsdyr der. En fordypning vil på grunn av tidevannstrømmen ofte samle vegetasjon (levende eller død), som igjen samler byttedyr som de større fiskene jakter på. Noen ganger vil også fordypningene være standplasser for større rovfisk som går opp og jakter på grunnere vann i området rundt. Det gjelder å være ytterst presis når du skal fiske av fordypningene, bommer du med noen få meter kan det være dårlig fiske. Derfor er det viktig at du legger båten, eller stiller deg slik (fra land) at du får presentert lokkemidlene nedi selve fordypningen. Ta gjerne mange små flytt slik at du fisker effektivt på dette punktet flere ganger. Husk også at her vil fisket ofte være «på og av» avhengig av forhold som tid på året, tid på døgnet, strømforhold og lignende.     Dyprenner:
en dyprenne som strekker seg mot venstre (120m)
Med dyprenner mener jeg lengre undersjøiske «renner», du finner ofte slike i fjorder hvor bunnen naturlig er formet etter fjellene rundt. Det er i tillegg mange mindre dyprenner ute på det åpne hav også. Når fisken flytter seg enten på grunn av nærings, temperatur, eller gytevandring følger den ofte disse formasjonene. Det blir altså en slags motorvei for fisken som skal forflytte seg, og det gjør all fisk i løpet av året. Når jeg fisker av dyprenner prøver jeg og konsentrere meg om svingene, eller der hvor de snevres inn og blir smale. Her er det rett og slett lettere og lokalisere fisken, den står ofte tettere på disse punktene. I tillegg er nok den aller beste plassen i enden av dyprennene, der hvor de slutter og det går opp mot dypere vann. Du kan se på en slik «ende» som en slags «ruse» hvor fisken blir ført inn i en trakt, det gjør at de naturlig samles i enden der. Dyprennene er ofte best akkurat i bunnen av skrentene, der hvor det begynner og flate ut.     Skrenter:
eksempel på en bratt skrent mot dypet
Med skrenter mener jeg bakker (hellinger) under vann. Her finnes det ofte platåer og bratte kanter om en annen. Her finner ofte de pelagiske fiskene gode jaktmarker oppover langs skrenten, mens bunnfiskene finner gode forhold nederst. Det kan ofte være vanskelig og fiske av skrentene fordi det er vanskelig å holde god kontakt med bunnen når høydeforskjellen forandres raskt. En GPS styrt el-motor gjør at du kan «ankre» opp uten bruk av tau og dregg og det er en ekstra stor fordel akkurat her. Ellers er det perfekte driftet langs og parallelt med kanten slik at dypet holder noenlunde konstant. Fisker du i fra land må du være ekstra forsiktig slik at du ikke setter deg bunnfast. En ekstra lang stang kan være en fordel slik at du får styrt lokkemiddel og eventuell fisk over kantene.En GPS vil antagelig ikke si deg så mye mer enn om hvor dypt det er, og hvor den flater ut nederst. Derfor vil ekkoloddet være til god hjelp når du skal hvordan skrenten ser ut under vann. Sørg altså for og fiske tett inntil skrenten, og fisk av platåene så godt du kan. Ellers er en av de absolutte favorittplassene mine i bunnen av disse skrentene. Her er det særdeles mye byttedyr for de store bunnfiskene våre. Sørg for og sett snøret akkurat i overgangen fra bakke til flate. Klarer du og få en drift, eller kast som går langs bunnen av skrenten er det aller best.     Små flater:
eksempel på en liten flate (24 m)
Der hvor det er ulendt og kupert terreng leter jeg ofte etter små åpne flater, dette er spesielt gode plasser for større rovfisk. I tillegg er det også en av plassene flatfiskene trives godt på. Det er vanligvis sand eller grus på disse små flatene som ligger i mellom partier med mye vegetasjon og topper. Du vil enkelt finne disse mindre flatene på GPSen fordi de ofte blir liggende litt dypere enn område rundt. Kjører du mye rundt vil du også kunne kunne finne dem med kun ekkoloddet. På grunt vann vil du kunne se slike plasser med blotte øye i form av en lys sand/grusflekk bland mye mørkere bunn. Fiskene ligger ofte på lur og ser det du presenterer ute på flaten, men gjelder også her  å fiske av hele området på en effektiv måte. Pass altså på og fisk nøyaktig på disse stedene, og gjenta mange drift, eller kast slik at du får finkjemmet plassen. Spesielt flatfiskene må du nesten «treffe» med krokene før de tar. Dette er også områder du kan kystmeite og la agne ligge i en lengre periode slik at fisken lukter seg frem til det fra sine gjemmesteder rundt den åpne plassen.
yttaskjærs er du helt avhengig av gps med sjøkart
Dette var noen av de viktigste plassene i saltvann, det finnes mange flere som kanskje ikke er så opplagte, men som til tider fungerer bra. Men igjen er dette ofte opp til fiske type og lokale forhold som bunnforhold og vegetasjon som er avgjørende for at det skal være en god fiskeplass. Husk og merk av på kartet, og «plott» posisjonen slik at du har den til en annen gang. Ofte vil du se at samme fiskeplass fisker godt på samme tid år etter år.
kveitefiske er et godt eksempel på at du virkelig må studere kartet før du reiser ut
På gule sider «kart» finner du som fisker mye god informasjon. Når du har «zoomet» deg inn på det aktuelle området du skal fiske på er det bare og klikke på «sjøkart» så får du opp dybdeformasjonene som er så viktige for og finne disse fiskeplassene. Du kan også «klikke» på flyfoto så vil du kunne se bilder av bunnen og bunnformasjoner nær land om det er grunt nok, disse bildene er til stor hjelp når du skal fiske på en ny plass. Her er linken til gulesider kart:  http://kart.gulesider.no/
god tur ……….
Skitt fiskeplass jakt! Asgeir