Facebook ikon Instagram ikon
20. august, 2013 - Artsfiske

3 nye arter på arslisten

Hei, Det ble altså 3 nye arter på den ”nye” artslisten etter forrige offshore tur, og igjen ble de fanget i Lillesandsområdet. Det er jo ekstra morsomt siden jeg prøver å se hvor mange jeg kan fange innenfor hjem kommunen. Lusuer: Lusuer (Sebastes viviparus) er en fiskeart i gruppen uerfamilien. Den blir opptil 35 cm lang og er vanligst fra 50-200 meters dyp. Den kan lett forveksles med uer, men kan skilles fra denne ved blant annet at alle de fem piggene på forgjellelokket peker bakover. Den vanlige ueren er vanligvis større, og de nederste piggene på gjeldelokkene peker nedover. Lusueren legger ikke egg, som de fleste andre fisk, men føder i stedet levende avkom. Lusueren er vanligst fra Langesund til Trondheim, men kan fanges lengre øst og nord.   Kolmule: Typisk for kolmule er den langstrakte og sølvgrå kroppen med store øyne. Navnet kommer av den svarte munnhulen. Et annet kjennetegn er de store mellomrommene mellom ryggfinnene, og mellomrommet mellom andre og tredje ryggfinne er større enn første ryggfinnes lengde. Kolmulen er underbitt og mangler skjeggtråd. Kolmule er helst en pelagisk stimfisk, som finnes i hele vannsøylen fra 0 til 600-700 meters dyp. Arten foretar døgnlige vertikalvandringer – den befinner seg i dypere vannlag om dagen mens den om natten vandrer oppover. Kolmulen livnærer seg i hovedsak av plankton (bl.a. krill og raudåte) og fisk. Kolmulen kan du fiske i havet rundt hele kysten i Norge. Den kan bli opp til 50 cm lang og om lag 1 kg.   Vassild: Vassilda kan ligne på vanlig sild, men er bredere over ryggen. Den har fettfinne, svært store øyne (større diameter enn snutelengde), samt pigger i bakkant av skjellene. Vassilda liker seg best i de frie vannmassene på dypere vann, fra 100 – 1300 meter, vanlig dyp er 110 – 600 meter, der den spiser blekkspruter, krepsdyr og pelagiske småfisker. Kjønnsmodning inntreffer ved 8 – 15 års alder, altså ganske seint. Den kan bli opp til 70cm lang og kan fanges på dypt vann langs hele Norskekysten.   Asgeir