Facebook ikon Instagram ikon
1. november, 2018 - Artsfiske

Art #137 Tverrhalet langebarn (Leptoclinus maculatus)

Da var vi altså på artsjakt igjen, denne gangen var det etter blant annet tverrhalet langebarn. Dette er egentlig en art som skal finnes langs hele kysten, men mye kan tyde på at den er langt mer tallrik i nord enn i sør. Tidligere har jeg fanget den nesten like fisken langhalet langebarn sammen med John Olav Florø-Larsen i Hafrsfjord i Rogaland. På den spotten er det også observert tverrhalet av dykker Rudolf Svensen, men ingen har enda klart å lure den på krok i så sørlige farvann. Helt i nord virker den altså svært tallrik på de riktige plassene, og de fleste som har forsøkt der har landet et godt knippe av arten.  

En svært liten langstrakt skapning som trives på mudderbunn
En svært liten langstrakt skapning som trives på mudderbunn
  Jeg fisket på om lag 100 meters dyp etter arten og brukte glidebom med 4 små kroker på slepet. Vi snakker krokstørrelse 16-20 . De små krokene agnes med små fragmenter av for eksempel blåskjell eller rå strandreke. Arten virker ikke spesielt sær i mat-vegen så flere andre agn funger nok også bra. Det gjelder bare å trimme agnet slik at de passer på krokene som altså fiskes på, eller rett over bunnen med et lett lodd. Du klarer neppe å kjenne disse små fiskene nappe, så det beste er å sjekke snørene hvert 15-20 minutt for å se om den lille krabaten har funnet agnet.  
Store finner på en liten fisk
Store finner på en liten fisk
  Mine tverrhalede langebarn ble tatt den 27. oktober og den største var 8,06 gram og var 14,3 cm lang. Norgesrekorden tilhører Sindre Bøe og veide 8,20 gram.  
Halens form har gitt den navnet og er en av tingene som skiller den fra de andre langebarnene
Halens form har gitt den navnet og er en av tingene som skiller den fra de andre langebarnene
  Dette skriver Aschehougs Store Fiskebok om tverrhalet langebarn: Kroppen er ikke fullt så tynn og ålelignende som hos langhalet langebarn, og skiller seg fra denne bla også ved at halefinnen er bredt avrundet, nesten tvert avskåret. Brystfinnenes nedre stråler er lengre enn de andre og har frie spisser. Ryggfinnen, som er lang og lav, har bare piggstråler. Arten blir opptil 20cm lang, men sjelden over 15cm.  
Slik ser de ut i hele sin prakt
Slik ser de ut i hele sin prakt
  Arten finnes på begge sider av Nord-Atlanteren, hvor den på vestsiden er utbredt fra Cape Cod (USA) og nordover til Labrador. Den finnes langs Grønlands vest og østkyst opp til 70 N. I Øst-Atlanteren går den fra Skagerrak til Svalbard, dessuten østover i Karahavet og vestover til Island og Jan Mayen. I Beringhavet, Japanhavet og Det okhotske hav forekommer en egen underart. L.m diaphanocanus. Arten tverrhalet langebarn lever på 15-400m dyp.  
Bilal fikk også flere tverrhalde langebarn, her sammen med en glattulke
Bilal fikk også flere tverrhalde langebarn, her sammen med en glattulke
 
Dessverre kunne bare omlag  50% settes tilbake i levende tilstand.
Dessverre kunne bare omlag 50% settes tilbake i levende tilstand, så noen få ble med inn.
  Tverrhalet langebarn lever på bløt bunn hvor den kryper langsomt bortover på de spisse og harde bukfinnene. Den holder seg på grunnest vann om vinteren, der gytingen foregår. De om lag 1000 eggene gytes på bunnen og larvene lever pelagisk. Detaljer om forplantingen og vekst er ikke kjent. Også føden er dårlig kjent, men små krepsdyr og børstemark er påvist i mageinnholdet. Arten har ingen økonomisk betydning i fiskeri sammenheng.   IMG_0800   Asgeir (foto Bilal Saab og Asgeir Alvestad)