Facebook ikon Instagram ikon
3. november, 2018 - Artsfiske

Art #138 Krokulke (Artediellus atlanticus)

Krokulke fra Finnmarkskysten ble min art nummer 138 på stang i Norge. Denne arten er en av 8-9 forskjellige ulkearter vi har her til lands. Igjen er det en art som kan forekomme flere steder langs kysten, men er antagelig langt mer tallrik i de nordligste trakter hvor vannet er kaldest. Den trives altså ganske dypt og gjerne i arktiske strøk. Det er først og fremst den lille oppoverbøyde krokete piggen øverst på hver side av gjelledelokket som gjør at du gjenkjenner den, og som har gjort at den har fått det norske navnet sitt.  

Krokulke og reke på samme slep
Krokulke og reke på samme slep
  På denne arten fisker jeg på samme måte som jeg ofte gjør på andre dypvannsulker som for eksempel glattulke og nordlig knurrulke. Det betyr at jeg bruker et ferdig sabiki hekle. Det agnes og kastes ut i fra land eller båt. På den måten får du en større vinkel, og det legger seg utstrakt på bunnen. Jeg har ett lodd i hver ende av takkelet, et som er hovedkastevekten i enden, og et mindre øverst. På den måten sikrer jeg at alle krokene ligger på bunnen og fisker. Jeg pleier også å fin trimme sabikiheklene på den måten at jeg fjerner det meste av fjær, skinn og annet dims som sitter på selve kroken. Dette for at agnet skal fiske mer effektivt. Ulkene har stor munn så du trenger ikke bruke de aller minste modellene av sabiki, men det er bra at de ikke har for stiv og tykk sene. Som agn bruker jeg noe som henger godt fordi det skal kastes og derfor treffer vannet i stor kraft. Strandsnegl, blåskjell og biter av makrell fungerer godt spesielt hvis du surrer det fast med ultra-fin elastisk tråd. Igjen blir det et passivt agnfiske hvor du sjekker stengene med jevne mellomrom, gjerne hvert 15-20 minutt.  
tydelig kroket pigg øverst på gjellelokket
tydelig kroket pigg øverst på gjellelokket
  Jeg fikk vel 12-15 krokulker på to økter i satsingen i nord. Den største ble nøye målt på elektronisk «hasj vekt» flere ganger, og landet på nøyaktige 30,04 gram. Den var 13,5 cm lang. Det er bare et halvt gram mer enn Bjørn Florø-Larsens gjeldene Norgesrekord på arten.  
en mindre hann krokulke
en mindre hann krokulke
  Dette skriver Aschehougs Store Fiskebok om krokulken: Denne lille ulken har to pigger på forgjellelokket og rekker av mørke bånd på alle finnene. Den øvre piggen er krokformet (derav det norske navnet) og har ofte sidetagger ved roten, mens forgjellelokket mangler pigger. På hode er det en rekke knuter. Huden er glatt og sidelinjen har 18-23 slimporer. Arten blir opptil 13 cm lang, og i motsetning til mange andre ulkearter blir hannen størst.  
Det var flere enn meg som var ute etter krokulkene
Det var flere enn meg som var ute etter krokulkene
  Arten forekommer på begge sider av Atlanterhavet. I Europa finnes bare underarten A. a. europaeus, som er utbredt fra Båhuslen til Novaja Zemlja. Individer fra Karahavet og Laptevhavet lengre øst regnes som en egen underart, A. a. corninger; hos denne har fisken et par horn på issen.  
Antagelig to norgesrekorder på en dag
Antagelig to norgesrekorder på en dag
  Krokulke finnes på 35-410 m dyp, på Svalbard også i littoralsonen, og i Barentshavet på 150-350 m dyp. Krokulken finnes bare på bløtbunn i vannmasser med høy saltholdighet. Det antas at den graver en del i mudder siden føden mest består av børstemark som lever nedgravd, og den tar også små gravende muslinger. Gytingen foregår i august-september. Eggene er store (4mm) for en slik liten fisk og antallet er lavt, 60-120 egg. Arten har ingen økonomisk betydning i fiskeri sammenheng.   Asgeir (foto Bilal Saab og Asgeir Alvestad)