Facebook ikon Instagram ikon
20. august, 2018 - fisketips

Betyr fargen på linen noe?

Monofilament (sene) Multifilament (superliner) og Flueliner kommer alle i et utall av farger, hvorfor det? Og hva betyr det for fisket? Blir for eksempel fisken skremt av noen av dem? Jeg har nå jobbet for verdens største lineprodusent Pure Fishing i over 20 år kan jeg nok si at disse spørsmålene er noen av de jeg får hyppigst fra sportsfiskere og forhandlere. I tillegg er det til stadighet spørsmål og diskusjoner om dette på nett. Derfor tenkte jeg at det kanskje var på sin plass å komme med mine betraktninger om emne. Ikke nødvendigvis fordi jeg vet best, eller at jeg tror at det finnes et fasitsvar på hva egentlig fisken ser, eller hva den oppfatter som farlig. Nei det blir mer mine betraktninger fra 40 års praktisk og allsidig bruk, og direkte innputt fra de beste folkene i fiskeutstyrproduksjons bransjen.  

Hva betyr fargen på linen for fiske?
Hva betyr fargen på linen for fiske?
  Jeg stod selv i spissen og ledet an superlinenes fremgang i Norge på midten av 90 tallet som selger for Berkley som da lanserte multilinen FireLine for første gang. Siden den gang har det kommet mengder med superliner i alle regnbuens farger. Monofilament senene er for det meste klar (gjennomsiktig) men også den har kommet i mange forskjellige farger i gjennom årenes løp. Dermed kan enn jo bare spørre, hvorfor kommer linene i forskjellige farger? Da er det kanskje mest hensiktsmessig å høre med produsentene. Jeg har de senere år hatt jevnlig kontakt med produktutviklerne fra Berkley (Trilene-FireLine-Stren-Wiplash) Abu Garcia og Spiderwire. De er ganske samstemte og forteller vanligvis at fargede liner oftest utvikles for at fiskeren lett skal kunne observere/se og kunne følge linen under fiske. Linene med farge er altså nesten utelukkende laget for at fiskeren skal se dem, og ikke med særlig hensyn på hvordan fisken oppfatter linen. Alle er nemlig ganske enige om at fisken neppe skjønner hva en fiskeline er for noe. Da tar jeg selvfølgelig høyde for at linen er riktig dimensjonert i forhold til lokkemiddel og fisken det fiskes etter.  
Øverst Fire Line Crystal som har den mest transperante superlinen i markedet. I midten flamegreen og nederst sort/smoke
Øverst Fire Line Crystal som har den mest transperante superlinen i markedet. I midten flamegreen og nederst sort/smoke
  Hvis vi nå virkelig skulle ta hensyn til hva fisken ser og oppfatter hadde nok de aller fleste linene vært klare og gjennomsiktige slik som de fleste monofilamenter fortsatt er. Dessverre er det ingen multifilamenter med fiber som kan lages så usynlig siden fibrene i seg selv ikke er helt transparente. Det nærmeste du kommer er antagelig Berkley FireLine Crystal eller Wiplash Crystal som begge er hvitaktige, og har til dels lys gjennomsiktige fibre og coating som er smeltet inn. Dette gjør disse linen mindre synlig fra alle kanter i forhold til multifilamenter med tett farge. For den som er livredd for at fisken skal avsløre linen bør altså disse være førstevalg når du skal ha supersterke og stumme valg. Med slike nesten usynlige og transparente liner vil du som fisker fortsatt ha problemer med å følge linen ut i vannet. Det er altså dette produsentene har prøvd å gjøre noen med. Tilsette farge slik at du har bedre kontroll under fiske.  
cormoran var en av de første som kom med superliner til Norge
cormoran var en av de første som kom med superliner til Norge
  Den aller første superlinen Corastrong (Cormoran) var mosegrønn og den første FireLine (Berkley) var sort/smoke. Begge virket i første omgang som om de var lite synlige i vannet, både for fiskeren og for fisken. Tenker vi etter er det kanskje ikke sånn allikevel? Det er jo nemlig slik jeg har sagt i mange sammenhenger. Skal du bli en god fisker må du tenke som en fisk. En slik mørk, brun eller oliven line gir nemlig en stor kontrast mot overflaten/himmelen og vil derfor være noe av det mest synlige for fisken hvis den ser linen på skrå eller rett nede i fra. Det betyr at slike mørke liner egentlig ikke egner seg til vanlig spinn fiske (kastefiske med haspel/multiplikator) i vanlig Norsk sammenheng (ørret-gjedde-sjøørret-kystfiske). Dette nettopp fordi fisken ganske lett for øye på den mot en lysere bakgrunn oppover i vannet. Skulle du imidlertid fiske karpe, eller fiske veldig dypt langs bunnen ville slike mørke liner blende godt inn mot den mørke dypet/bunnen hvis fisken ser den oven i fra. Veldig mange slike liner er nettopp produsert for karpefiskerne, som er noe av det absolutt mest populære innlandsfiske nedover i Europa. Uansett om du fisker med flue eller sluk vil jeg altså si at lyse liner som går i ett med himmelen/overflaten er rette valget hvis du vil at fisken ikke skal se linen. Er du fluefisker vil du også se at de fleste produsenter velger å lage flytende flueliner lyse, mens de Intermediate er lyseblå/brun/klar, og synkelinene svarte. Det har også vist seg at sterke farger som for eksempel gul-grønn-rosa blender godt inn oppover bare de er lyse nok. Det vil si at produsentene antagelig har funnet en veldig god løsning med at en line kan være ganske sterk i fargen bare den er lys nok. Alternativet er at linen er lys blå, lys grå eller hvit (himmelfarger) som antagelig er det som er mest usynlig nede i fra og oppover i vannet. Sistnevnte er ganske bra synlig for fiskeren, men ikke så lett å se som de sterkeste fargene.  
Den mest moderne superlinen av alle Nanofil er hvit og blendere godt inn mot overflaten, den produseres i andre farger for andre markeder
Den mest moderne superlinen av alle Nanofil er hvit og blendere godt inn mot overflaten, den produseres i andre farger for andre markeder
  Jeg velger selv liner som er flame green (grønn-gul), lys oransje, rosa eller hvit som jeg mener er lite synlige for fisken, selv om jeg ikke tror at fisken ikke bryr seg nevneverdig om det. I tillegg bruker jeg ofte fluorocarbon som fortom i tillegg. Alt dette for egentlig å være på den sikre siden i tilfelle at fisken i noen situasjoner skulle bry seg om det.  Har du høy selvtillit og tenker at linen ikke har noe betydning uansett, eller alltid bruker fortom, kan du like godt gå på en fargesterk line av rød, grønn, blå eller annen heldekkende fluor farge. Har du troa får du fisk! Har du ikke, må du velge en snørefarge du tror fisker bra, og som du tror i minst grad påvirker fisken. For å underbygge dette med hva fisken ser, eller ikke ser, kan vi tenke oss hvordan naturen igjennom tusenvis av år har evolusjonært seg frem til hva som er mest hensiktsmessig. Tenkt deg en liten byttefisk som sild eller brisling, eller bare vanlige fisker generelt. Spesielt de som lever pelagisk er alle lyse og hvite under på buken, og mørke oppe på ryggen. Til og med ferskvannsfisker som lever ganske grunt har en hvitere buk og mørkere rygg. Dette er jo selvfølgelig fordi de skal være mest mulig usynlige fra disse vinklene. Dermed er det egentlig bare å ta den lærdommen til seg og bruke lyse liner når du fisker høyt i vannet, og mørke hvis snøret ligger på eller like ved bunnen, hvis du vil ha det mest mulig usynlig for fisken da.  
De aller fleste fiskene er designet for å være lite synlige med lys buk og mørk rygg
De aller fleste fiskene er designet for å være lite synlige med lys buk og mørk rygg
  I noen tilfeller kan enn vel også være i situasjoner hvor fisken oftest ser linen rett fra siden, eller at du både fisker høyt og lavt i vannet vekselvis. Da må en jo lage et kompromiss, eller gå for den mest usynlige transparente linen, alternativt bruke en lang fortom av fluorocarbon. For meg blir det fortsatt den lyse og gjerne den skarpe fargen som fungerer best for meg, men jeg bruker altså fortom for sikkerhets skyld. En slags helgardering der altså. Som konklusjon er det altså løsningen min som jeg føler meg mest komfortabel med som også fungerer best. Siden jeg egentlig har liten tro på at fisken bryr seg i det hele tatt bruker jeg ganske ofte også kraftige og sterke farger i rød, oransje og grønn for å lettere kunne følge linen i vannet. Sort, brun, mosegrønn prøver jeg å unngå, mest fordi de er vanskelige å se/observere for meg som fisker, og antagelig er det motsatte for fisken jeg prøver å lure til å bite. Til syvende og sist er dette altså en smakssak, men det er nok ikke dumt å tenke igjennom sine valg. Da kan det kanskje være lurt å tenke som en fisk? Godt fiske! Asgeir