Facebook ikon Instagram ikon
27. april, 2017 - Aktiviteter / Happenings

Bladet Alt om Fiske

Hei, i dag tenkte jeg å ta opp en sak vi sportsfiskere burde tenke grundig igjennom. Alt for ofte ser jeg kommentarer, og innlegg i debatter hvor vi rakker ned på andre miljøer, fangste, utstyr og ikke minst de som virkelig prøver å lage noe skikkelig fiskestoff rettet mot ja, nettopp oss. Jeg har i et tidligere innlegg fortalt hvor viktig jeg synes det er at vi har et stort og viktig nettsted som Hooked.no. Det er et sted hvor vi daglig får oppdateringer om hva som rører seg i fiskeverden. Dessuten får de spredt vårt gode budskap til langt flere enn oss som er aktive, det er viktig! Disse menneskene jobber dag og natt for å få oppdatert stoff rundt fiske. Dette gagner oss alle, på en eller annen måte. IMG_7123   Bladet Alt om Fiske er et annet medium vi mest dedikerte fiskerne må støtter opp om. Dette er det eneste rene fiskemagasinet vi har i Norge. Kjøper ikke vi som er mest dedikerte fiskere bladet så legges det det ned, så enkelt er det. Da har vi ingen fiskeblader igjen! Jeg ser dessverre alt for ofte negative kommentarer om bladet, spesielt på sosiale medier. Det kan til tider nesten virket som en trend at folk kategoriserer det som alt for tynt, for mye reklame, bare fettfinner, eller annet som bidrar til å sette møllen i gang på de mest kronisk negative personene vi har. Etter min mening blir denne sutringen nesten som å kjøpe fiskeutstyr på nett i fra utlandet, og samtidig klage på utvalg og service i Norge. Slik klaging undergraver mye av det positive og gode stoffet bladet også har mye av i hvert nummer. Saklig kritikk derimot, og forslag til forbedringer, tar bladet gjerne i mot. Jeg vet samtidig at Alt om Fiske og forlaget bak har gått igjennom en tøff prosess i omstillingene til den mer og mer digitale verden vi lever i. Folk har sluttet og nye har kommet til. Slike omstillinger er krevende og kan til dels være grunner til at ikke alle utgavene har vært så bra som ledelsen eller leserne har ønsket. Det vil allikevel ikke bidra til noe godt at det svartmales mer enn nødvendig. Jeg vet at det den siste tiden er lagt betydelige ressurser i å prøve å få bladet bedre på alle måter. Det er viktig å merke seg at de har fått flere tilskudd av profilerte og dyktige fiskere som har bidratt til meget bra stoff, og som også vil gjøre det i fremtiden.   IMG_7115   Jeg er ganske sikker på at de aller fleste sportsfiskere ønsker å ha et kult magasin/blad som enn kan glede seg til å få i postkassen. Et blad som setter oss fiskere i fokus og vår hobby på dagsorden med fine reportasjer, tester, utstyrsnyheter, trender og flotte bilder. Skal vi få det til må vi som elsker fiske bidra istedenfor å rive ned! Bladet ønsker innspill, bilder, bidrag, historier og forslag om hva slags stoff som dere ønsker å lese om. Jeg foreslår at vi gjør det i en periode nå istedenfor det motsatte, og dermed gir bladet en skikkelig sjanse til en oppsving. Samtidig må vi skjønne at noe stoff er mer populært enn annet. Det er faktisk slik at det for eksempel er flere som fisker sjøørret enn de som driver med moderne meite, og at vi derfor også i fremtiden til dels må være slik at det er mest stoff om det som flest vil lese om. Jeg er allikevel ganske sikker på at bladets ledelse er villig til å strekke seg langt i å få med litt mer om de flest fiskeformer i hver utgave. Det er selvfølgelig en utfordring å dekker så bredt som mulig. Ikke bare når det kommer om ulikt fiskestoff, men også det å kunne lage stoff i forhold til hvor dedikerte fiskerne og leserne er. Bladet må nemlig være interessant også for dem som ikke fisker hver eneste uke. Jeg tror personlig likevel at bladet Alt om Fiske kan gå mye lengre, dypere og grundigere til verks når de skriver artiklene sine. Vi trenger stoff med de minste detaljer om hva som fungerer. Krokstørrelser, teknikker, utstyr og alt som kan bidra til att vi lærer noe, og som gjør at vi fanger mer fisk. Det er jo det vi egentlig vil lese om etter mitt skjønn. Reportasjene som slutter med at «vi alle var enige om at det var en fin tur» kan vi lese om i andre blader. Dessuten tror jeg flere må forstå at 2/3 fisker i saltvann, og at flue bare er en av mange fiskeformer og langt i fra den mest populære. Det viktigste er uansett at vi fiskere nå støtter opp om bladet Alt om Fiske, og kjøper det! Det er også viktig  at du gir tilbakemeldinger om hva du vil lese om, og hva du mener kan gjøre bladet enda bedre. Jeg har den siste tiden hatt kontaktet med bladet Alt om Fiske og fått til en skikkelig kampanje slik at du nå kan få et abonnement vanvittig billig! Vi snakker om 5 kommende utgaver for bare kr 198,- inkludert et Fiskars kokkesett (kniver) på kjøpet!! Det hele er altså så å si gratis!   IMG_7113   Dette viser at de vil satse, og er villig til å strekke seg langt for å få deg med på laget. Jeg anbefaler deg på det sterkeste å hiv deg på og følg linken her for registrering på dette enestående tilbudet. Da støtter du vårt eneste fiskemagasin, fiskesporten og får mange hyggelige reportasjer og artikler i året som kommer direkte hjem i postkassen.   Klikk på banner under for registrering av dette begrensede tilbudet nå:   AOF-1080x166   Veldig fint hvis du sprer dette gode tilbudet videre til likesinnede slik at flest mulig får sjansen til å ta del i det!   Asgeir