Facebook ikon Instagram ikon
22. august, 2014 - Artsfiske

Dvergmalle (ny art)

Bare innpå med en ny art i dag. Dvergmallen finnes bare i noen få vann i Asker, og er nok en innført art som har klart å tilpasse seg forholdene i akkurat disse vannene på Østlandet. Denne lille mallen er det en kan kalle en nattaktiv bunnfisk. Dermed handler det om å være på plassen i mørket og presentere et agn, gjerne mark, på bunnen. Det kan være lurt å fore opp litt på forhånd men det er neppe nødvendig siden denne fisken er så tallrik her.  

en typisk fiskeplass fra Drengsrudvannet
    Det gjelder altså bare å finne de kjente Drengsrudvannene i Asker, og vente til natten kommer. Det kan nok være lurt å gå litt inn i skogen og finne seg en plass der. Da kommer du litt utenfor den mest innlysende plassen ved den lille demningen som hvor det antagelig blir fisket hardest.    
første dvergmalle på land, i mørket selvfølgelig
  Vannet er grunt og er tett bevokst med siv og vannliljer, det kan derfor være lurt å bruke en stang med litt lengde på. Jeg brukte bare en liten dupp som var lett å se i mørket, et par splitthagl, og en krok som legges på bunnen agnet med mark.  
kul fisk denne dvergmallen, med 8 skjeggtråder
    Jeg gikk noen hundre meter inn i skogen og fant en glipe i den tette skogen og plasserte to stenger der, samt at jeg foret rundt med litt delte mark for og spre litt ekstra lukt i vannet der jeg stod. Det tok vel om lag 15 minutter før duppen sakte begynte å bevege seg til den ene siden. Den første dvergmallen ble vippet på land og arten var i boks! Bare for og siker noen bilder ble ytterligere to fisker tatt på land de følgende minuttene. Det var altså en ganske enkel fisk å fiske og få krysse av når du først har rotet deg frem til riktig plass i mørket.  
er nok ikke mye spisenes som ikke blir oppdaget av disse sensorene
    Uansett om den er lett eller ikke, er dette en supertøff fisk spesielt utseendemessig. Det flate hode med de karakteristiske skjeggtrådene gjør at fisken er ganske lik de gigantiske mallene som fiskes i mer sydligere strøk rundt om i verden.  
mye skjegg her 😉
      Her ser du hva fiskipedia skriver om arten: http://www.fiskipedia.no/ Latinsk:  Ameiurus nebulosus Engelsk: Brown bullhead Tysk: Zergwelz Svensk: Dvärgmal Dansk: Dværgmalle   Kjennetegn: Dvergmalle er den eneste representanten av mallefisker i Norge og kan ikke forveksles med noen annen ferskvannsfisk. Dvergmalle har åtte kraftige og forholdsvis lange skjeggtråder rundt munnen. Den har 7-8 finnestråler i ryggfinnen hvorav den første strålen er en kraftig piggstråle. Gattfinnen har 21-24 finnestråler. Halefinnen har 18-19 finnestråler. Mellom rygg- og halefinne har dvergmalle en fettfinne. Den slimete kroppen mangler skjell. Biologi: Dvergmalle er en typisk nattaktiv fisk, som finner føde på bunnen ved hjelp av de lange skjeggtrådene. Føden består for det meste av insektlarver, muslinger, snegler, rogn og småfisk. Den trives best på bløt bunn, og er temmelig hardfør. Den klarer seg godt selv i oksygenfattige, forurensede vann med temperaturer langt over 30oC. Normalt finner man den fra 0 til 3 meters dyp, men den kan påtreffes ned til 40 meter. Dvergmalla gyter på grunt vann i juni-juli når vanntemperaturen har nådd 18-20oC. Hannen og hunnen bygger et rede sammen, en flat grop gjemt under en stein, tre eller en overhengende myrkant. Eggene legges i klebrige klumper og klekkes etter ca 8 døgn. Hannen passer egg og yngel i 12 dager før yngelen overlates til seg selv. Maks størrelse 55 cm, 2,74 kilo og 9 år. Utnyttelse: Kjøttet, som er oransjefarget, er velsmakende og har en søtlig smak. Sportsfiske: Dvergmalle har ikke høy status som sportsfisk i Europa, da den ofte er en plage når man fisker etter andre arter. I Nord-Amerika bedrives det en del sportsfiske etter arten. Norsk sportsfiskerekord ble tatt i 2005 med en fisk på 540 gram fra Asker. Utbredelse: Dvergmalle hører naturlig hjemme i USA og Canada, men er flyttet til store deler av Mellom-Europa. Til Norge kom dvergmalle i 1890, hvor den ble satt ut i Drengsrudvannene i Asker. Senere er den flyttet til flere dammer og vann i Askerområdet. Den er også forsøkt flyttet til noen vann i Oslo uten hell. Asgeir