Facebook ikon Instagram ikon
19. august, 2013 - Artsfiske

Dypvannsarter på gang…

Heisan! Som jeg skrev i et par tideligere innlegg, har jeg så vidt begynt og utforske det vi kan kalle havområdene utenfor Lillesand. Skagerrak er nok ikke det som står øverst på havfiskernes liste hvis vi kunne velge fritt, men like fullt er jeg ganske sikker på at fiske her ute er sterkt undervurdert. I det hele tatt er det ganske lite fiskeaktivitet ute på havet her nede i forhold til andre plasser i landet. Du ser faktisk nesten aldri havfiskere som fisker noe særlig lengre ute en der de siste øyene slutter. Antall aktive yrkesfiskere er også redusert voldsomt de siste ti årene. Offshore er det derfor mest reketrålere, og noen få garnfiskere som holder på. Litt linefiske hører jeg også om av og til, men ellers er det altså ganske lite aktivitet. Det er nok flere gode grunner til at fiskeaktiviteten totalt sett er mer beskjedent offshore her på Sørlandet enn andre steder, men jeg er ganske sikker på at forholdene for den målrettede sportsfiskeren er svært gode. De som virkelig ønsker og utforske sportsfiske ute i havet her kan nok få mange positive overraskelser. Havet utenfor Sørlandskysten kan nok ikke måle seg med volum og størrelse på fiskefangstene, men vi har til gjengjeld mange flere arter og fiske på, også på dypt vann.   Et godt eksempel på hvor bra det kan være er Langesundsfestivalen som arrangeres hvert år i august. Selv om jeg ikke ser på Langesund som Sørlandet kan man i alle fall god si at det er like ved, og det er vanligvis er enda flere arter å velge i mellom når en trekker sydover. I Langesundsfestivalen fanges det mellom 30-40 arter på to dagers fiske, og mange av disse på dypt vann.   Jeg har selv vært medlem av Torungen HK og vært aktiv i mange, mange år, men vi har aldri vært særlig opptatt av skikkelig fiske offshore her nede. Egentlig merkelig, siden vi reiser hele Norge (og verden rundt) og farter gjerne timevis ut fra land med båt når vi fisker andre steder. Det har vel noe med tiden og planleggingen og gjøre (har ofte kortere formiddags/ettermiddags turer), og så er det ofte en irriterende sterk solgangsbris og strøm her nede. I tillegg er bunnforholdene ganske slette og kanskje litt kjedelige helt til du kommer langt ut. Det vil si at du må gjøre en grundig jobb med og studere sjøkart for og finne gode fiskeplasser. Nå finnes det imidlertid gode hjelpemidler med tilgjengelige sjøkart som kan lastes ned i GPS din. I tillegg kan du ankre opp, eller bruke en El-motor som holder båten på den innebygde GPSens posisjon.   I forrige uke tenkte jeg å prøve å se om jeg kunne få noe mer ut av dette offshore fiske her nede. Jeg fant en plass langt til havs hvor det var ca 150 meters dyp. Her var det kupert terreng fra ca 100-160 meter, det gikk opp og ned flere ganger med ganske korte mellomrom. Det vil ofte si at det veksler mellom hard og myk bunn, det er perfekt for artsfiske. Ofte finner du også koraller og annen gjemmested for byttedyr som kreps, krabbe, reker, blekksprut ,og småfisk som igjen den større fisken jakter på. Jeg kjørte på med et takkel med små kroker(3/0- 4/0), 2 som opphengere og to på slepet, for å se om det var noe annet en lange og brosme. En veldig sterk strøm gjorde det vanskelig og fiske, selv 450g søkker stod nesten rett ut fra båten. Det var spesielt strømmen i de øverste vannlagene som var sterk. Jeg fikk satt opp båten slik at El-motoren klarte å holde båten i samme posisjon, selv om den måtte gå nesten for full maskin fungerte dette veldig bra, jeg fikk bunnkontakt og kunne fiske effektivt. Til å begynne med tok en 6 kg brosme en av opphengerkrokene, en flott fisk, men egentlig ikke det jeg ønsket, så snøre gikk raskt ned igjen. En spennende smånapping gav godt håp, men jeg hadde problemer med å få fiskene til å sitte. Hva er dette, lusuer eller noe? Så fikk jeg endelig fisken med opp og det dukket til min store forundring opp en vassild med store øyer, ganske kult synes jeg. Jeg har fanget mange slike i Drøbak tideligere, men her på Sørlandet, aldri. Flere store brosmer kom opp, men innimellom kjente jeg spennende smånapping. Dette høres kanskje rart ut men for meg så er det morsommere å få en ny art en flere av samme. Kanskje er det blåkjeft her? Nei de neste småfiskene var en lusuer og en kolmule. Spesielt kolmulen er ikke dagligdags fangst, men der satt den altså på en krok agnet med blåskjell og makrell. Under to timers fiske gav altså 3 litt ”spesielle” arter, i tillegg var det som vanlig sei, lyr og brosme her ute. Denne plassen så lovede ut, og det finnes helt sikkert mange hundre om ikke tusenvis av tilsvarende plasser utenfor Sørlandskysten. Det er bare sette kursen ut fra land et stykke og prøve fiskelykken etter de mer uvanlige fiskene…. Asgeir