Facebook ikon Instagram ikon
28. januar, 2013 - Båt og havfiske

Ekkolodd

Som en fortsettelse fra GPS innslaget i går, er vi inne på ekkoloddet i dag… ekkoloddet registrerer fisk og gir et mer nøyaktig bilde av bunnen. Det kan gi særdeles viktig informasjon til sportsfiskeren.

finner du først fiskeplassen med GPS er det nyttig å få et nesten nøyaktig bilde på hva som befinner seg der med et ekkolodd
  Et ekkolodd er et elektronisk instrument som måler havdyp ved å sende lydsignaler mot havbunnen. Siden lydfarten i vann er rundt 1500 m/s, kan en finne dybden ved å sende ut et lydsingnal og måle tiden det tar før et ekko av dette signalet returnerer til mottakeren. En grafisk representasjon av havdypene blir så vist på en skjerm, slik at brukeren kan se havdypet under båten.
en avansert trollingmaskin som dette er både avhengig av ekkolodd og GPS
  Enkeltstråle.ekkolodd: Enkeltstråle-ekkolodd består vanligvis av et kombinert sender/mottager-element som vanligvis er montert pekende rett nedover mot bunnen. Slike ekkolodd har en forholdsvis stor åpningsvinkel, gjerne 15-30°, noe som fører til at fotavtrykket på bunnen blir stort, og en mister da detaljene i terrenget. Disse ekkoloddene kan operere på forskjellige frekvenser, og 38 KHz har vært en vanlig frekvens som kombinerer god rekkevidde med forholdsvis små svingere. Lave frekvenser fører til at lyden trenger noe ned i grunnen. Dette utnyttes av spesielle ekkolodd som er laget for å se ned i de første metrene under bunnen. Disse kalles for bunnpenetrerende ekkolodd.
når fisken står tett som f.eks under skreifiske vil du lett se hvor fisken står
  Multistråle ekkolodd: Dybdeinnsamling med multistråle-ekkolodd. En videreutvikling av ekkoloddet er multistråle-ekkolodd, som sender ut samtidige lydsignaler mot havbunnen i en vifteform på tvers av fartøyets kurs. For hver puls som sendes ut, scannes dermed en viss sektor av havbunnen. Dataene lagres elektronisk for videre bearbeiding og eventuelt framstilling av batymetriske kart. Hvor bred sektor som måles, varierer med type utstyr og havdyp; opp mot 120° er ikke uvanlig.
du ka nogså se enkeltfisker og byttefisk med ekkoloddet
  Bruksområder: Ekkolodd kan brukes til å identifisere fiskestimer og se bunnformasjonen ved båten. Du kan også lese av om det er hard eller myk bunn, vrak og annen vegetasjon som ligger på bunnen og dermed oppdage gode fiskeplasser. Store fiskestimer er lette å oppdage på ekkoloddet også enkeltfisker og til og med pilken din er mulig å se hvis ekkoloddet er bra. Var obs på at du må ha kraftigere og dyrere ekkolodd for å få godt på større dyp. Et greit ekkolodd til hobby bruk koster 5-6000 kroner og monteres med en leser nede ved bunnen av båten. Asgeir