Facebook ikon Instagram ikon
11. oktober, 2012 - Båt og havfiske

Ekstremtakkel til de flateste

Hei, Noen ganger må en ty til det ekstreme for å lykkes. Jeg bruker nesten alltid 2 kroker på slepet og en krok på opphengeren når jeg fisker etter flyndrer. Noen ganger må en imidlertid ty til det en kan kalle ekstremtakkel med tre kroker på slepet for og ”spisse” sjansen mot de noen ganger meget vanskelige flatfiskene.

her ser du ekstremtakkelet mitt
Jeg tenker da spesielt på arter som lomre, smørflyndre, sandflyndre, skrubbe, rødspette, gapeflyndre og tunge. Takkelet kan jo også selvfølgelig brukes som målrettet ”skytts” mot mange små arter som lever på bunnen. Knurr, fjesing, ulker og kutlinger kan være slike eksempler.
her har en lomre "gått fem på"
 Altså er dette ett supertakkel for de som virkelig samler på arter, eller dem som ønsker å vinne moderne fiskekonkurranser hvor det å fange mest mulig arter gir god poengscore. Jeg vil også anbefale normale fritidsfiskere til å bruke dette, eller tilsvarende takkel som agnes, fremfor bare å bruke pilken. Hva er vel bedre mat å komme hjem med en mange av disse flatfiskene?
gulp fungerer meget godt som agn
I tillegg til at alle de tre krokene med attraktorer og agn henger på slepet (dvs at krokene presenteres på bunnen), så bruker jeg langt mellomrom mellom dem. I de verste tilfellene har jeg brukt opp til et par meter mellom krokene, dvs at hele slepet kan være 4-5 meter langt! Det blir jo nesten som å sette ut en line tenker du kanskje? Og det kan være noe av poenget, spre krokene på et stort område slik at du fisker over et større område på bunnen. Husk å bruke glidebom!
små attraktorer og kroker kreves
Det at takkelet har så langt slep kan være en utfordring hvis båten ligger helt stille, og det er lite fart i vannet. Det kan derfor være en fordel å spare de aller lengste takklene til tidevannsstrømmen går som raskest, altså midt mellom flo og fjære, eller når båten driver godt pga vinden. Uansett er det som regel best fiske etter flyndre mellom tidevannskiftene, da er de mest aktive.
det er kombinasjon av attraktor, små krok, agn, og presentasjonen som gjør at du lykkes
Som agn bruker jeg kokt reke, bit av makrell buk, børstemark, skjell eller gulp. Alle fungerer godt alene eller i kombinasjon (cocktail) avhengig av hvilken flatfisk du er ute etter.
en flott fangst av forskjellige flate
Har hatt noen riktig gøyale fangster av lomre, smørflyndre og tunger som jeg antagelig ikke ville ha fått hvis jeg ikke hadde trukket ut dette så ekstremt. Veldig gøy synes jeg da…. Asgeir