Facebook ikon Instagram ikon
7. februar, 2013 - Fluefiske

Fargeguide for sjøørret del 2

Hei, I del 2 av fargeguide for sjøørret går jeg inn på at sjøørreten i perioder er selektiv og at det er selve fangst statistikkene som er grunnlaget for fargeinndelingene. Jeg forklarer også hvorfor metallfarene (gull-sølv-kobber)er viktige. Samt noen interessante tester og erfaringer fra forskere og sportsfiskere i andre deler av Skandinavia.

lykkes du med riktig farge kan du få ekstra gode fangster
  Selektiv sjøørret Til tider er også fisken selektiv, det vil si at den kun beiter på et eller et fåtall byttedyr. Da vil det være naturlig å etterligne dette mest mulig selv om det da strider i mot de overnevnte punktene om at det kan være fordel at lokkemidlet er lett å få øye på. Vi vet jo at brunørreten som lever i ferskvann som egentlig er samme art som sjøørreten ofte blir svært selektivt i perioder. Tenk på insektklekkinger som et eksempel. Da må fluefiskerne ofte binde skikkelig naturtro kopier for å lure ørreten til hugg. Ørreten er da ”tunet” inn på dette ene byttedyret og ignorerer alt annet. Sjøørreten kan også bli ganske selektiv i perioder, spesielt når det er overflod av et spesielt byttedyr. Da bør en altså fiske med en så god kopi som mulig, de vil da ofte bestå av mindre synlige farger.
noen ganger må små imitasjoner til for å lure sjøørreten
  Fangststatikken bestemmer Når fargeguidene er laget er det ikke tatt hensyn til teorier om hva som fisker best, og hvorfor de gjør det. De er mer basert på hva som virkelig fanger fisk og fangst statistikker. Den vil naturligvis være preget av at en del farger er mer populære blant fiskerne, og dermed fiskes mer med en andre. Det vil jo for så vidt være naturlige grunner til det, det er farger som fiskerne har gode erfaringer med fra tideligere og som de vet fanger fisk. Det kan for eksempel være en ganske god forklaring på at sort fisker best om sommeren i den varme årstid (til høyre på skalaen). Det er nok fordi sjøørreten er mest aktiv om natten sommerstid, og at sort gir en god kontrast til en lys himmel. De fleste fiskere bruker derfor fluer eller andre lokkemidler med mye sort i på den årstiden etter sjøørreten, med godt resultat som du ser i fargeguiden.
antall fisk fanget er grunnlaget for fargeguiden
  Metall farger som gull, sølv, og kobber I fargeguidene mine ser du ikke det vi kan kalle metallfarger som gull, sølv, og kobber. Det er fordi jeg ikke regner dem som farge men, som en bakgrunn som skaper blink og refleks under vann. På dette området har jeg gjort en lang rekke tester og har en veldig klar formening om hva som er best å bruke spesielt på sjø og innlands ørret. Mine erfaringer går helt klart på at i solskinn fisker gull og kobber best. De noe dempede blinkene gull og kobber lager i vannet når det er sterkt lys fungerer veldig bra. Sølv gir ofte et for sterkt og unaturlig blink i solskinn. I overskyet vær vil imidlertid sølv være det som fanger best. Sølv gir da et godt og lokkende blink i forhold til gull og kobber som gir for liten effekt når solen er borte. Metallfargenes påvirkning på fiske har jeg altså gjort en rekke grundige tester på. Jeg vil imidlertid igjen påpeker at du også selvfølgelig vil få fisk på sølv i solskinn, men at den i de flest tilfeller vil velge gull eller kobber hvis den kan velge mellom flere metallfarger samtidig. Husk også at blinket i vannet påvirkes av hvordan solen står på himmelen, en ”svak” sol som står lavt på himmelen vil jo ikke påvirke lyset så mye som en sol som står høyt på himmelen.
metallets glans har også mye å si på fangsten
  Fargetest på torsk Det ble en gang gjort en undersøkelse ved havforskningsstasjonen på Flødevigen ved Arendal, hvor de malte krabbeskallene på levende krabber og satte dem ut til torsk de hadde fanget og hadde gående i store kar. Det interessante med testen her var at torskene først tok de sterke fargene som gult og rødt mens de krabbene uten farge (ikke malt) ble tatt til slutt. Dette underbygger jo også den teorien om at fisken ofte tar det de ser lettest ser.
fisken ser ofte en sterk farge best
  På Åland vet fiskerne hvilke farger som fanger best En annen artig relevant opplevelse er den jeg hadde da jeg var på Åland i Finland for å fiske sjøørret en tidelig vår. Der var jeg og besøkte en lokal fiskeutstyrs butikk. Hele avdelingen var full med hvite og grønne sluker. Jeg spurte hvorfor? Svaret var at det var de eneste slukene sportsfiskeren ville ha her på denne årstiden (mars). Senere på året fikk han inn andre varianter og andre farger som selger bedre når vannet er varmere sier han. På Åland er altså sjøørretfiskerne så dyktige, eller spesialiserte, at de vet hvilken farge som fisker best, ganske interessant syntes jeg. Dette underbygger jo også min påstand om at farge har noe å si.
en grønn flue ble "banen" for denne fine 3,5kg vårsjøørreten
  Uansett kan du bruke fargeguiden som en veiledning når du skal ut å fiske sjøørret. Da vet du i alle fall om 2-3 farger som vanligvis fungerer godt for meg og andre fiskere på Sørlandet. Jeg er ganske sikker på at du blir overbevist hvis du lar fargeguiden få en reel sjanse, men husk at de andre faktorene som å fiske på rett sted med riktig utstyr fortsatt er viktigst.
fargeguide for sjøørret
  Skal du fiske, eller få fisk? Asgeir (foto; Tommy Egra, Asgeir Alvestad, Barry O Clarke)