Facebook ikon Instagram ikon
5. februar, 2013 - Fluefiske

Fargeguiden for sjøørret (del 1)

Hei, i to deler skal jeg nå dele mine erfaringer rundt fargevalg etter sjøørret. Dette er et omdiskutert emne som alle har formeninger om og som vekker størst interesse på mine foredrag. Derfor synes jeg det kan være på sin plass med en litt mer utdypende blogginnlegg om dette emne slik at dere kan forstå hvordan jeg tenker angående fargevalg……

her er "trenden" som viser hvilken farge sjøørreten velger
  Hvilken farge er det som fisker best? Du har helt sikkert opplevd det, du har stått og fisket lenge og så kommer det en annen fisker og tar et par kast og så sitter fisken, på hans stang! Eller at ”fiskekompisen” din alltid har en tendens til å fange en eller to fisker flere en deg, irriterende ikke sant? Hvis du derimot er den som alltid får mest fisk, og vinner alle konkurransene, og alltid vet hvilken farge fisken foretrekker, trenger du ikke lese videre i denne teksten.
løser du koden kan det bli riktig gøy
  Flere faktorer er viktige for å lykkes som sportsfiser Det er flere faktorer som må på plass for å lykkes som sportsfisker. Det å velge riktig farge på lokkemidlet er en av dem. Derfor har jeg skrevet mye om fargevalg på bloggen det siste året. Grunnen til det er at selve emne ”fargevalg hos fisk” er veldig interessant, samt at det er veldig få fiskere, og forskere for den saks skyld, som kan eller vet noe eksakt om hvilken farge fiskene foretrekker. Det er igjen viktig for meg å påpeke at jeg ikke mener at fargevalg på for eksempel sluk eller flue er det viktigste, men at det er en av flere faktorer som gjør at du vil lykkes som sportsfisker. Det viktigste er fortsatt at du fisker på rett fiskeplass med riktig utstyr. Så kommer en rekker faktorer som lokkemidlets hastighet, størrelse, form, og farge som alle er sekundære faktorer, men som vil bidra betraktelig i forhold til det å få flere hugg, og dermed større fangst.
fargevalg bør justeres etter årstid men også andre faktorer
  Er en farge like god hele året? Når jeg viser frem fargeguiden for sjøørret er det veldig mange som synes dette er lite relevant. De sier for eksempel at de bare fisker med blått/sølv og den funker som bare det. Det er allikevel flere som kommer med tilbakemeldinger om at jo, slike erfaringer har jeg også! Det er virkelig en forskjell på hvilken farge som fanger best avhengig av årstid, vanntemperatur, tid på døgnet og fargen på vannet. Andre igjen tror at fisken er fargeblind og ikke kan skille blant fargene, i alle fall ikke på noe særlig dypt vann. Vi vet imidlertid at de aller fleste fiskene (unntatt haiene) ser og kan skille mellom fargerne også på dypere vann. Fiskens øyer har en helt annen oppbygning enn våre, og ser mye bedre i dårlige lysforhold en oss. Dessuten er jo naturen laget slik at hvis fisken ikke hadde sett noe på dypt vann så hadde den ikke trengt øyer? Jo fisken har øyne som den bruker, og som er en av de viktigste sansene den bruker i jakten på mat.
fisk skilner godt mellom farger og kontraster
  Skape en farge statistikk Jeg har laget to fargeguider, en for sjøørret og en for torskefisker, de laget jeg for 18-19 år siden når jeg hadde ansvaret for fiskeavdelingen på Jakt & Friluft i Arendal. Grunnen til at jeg ville lage disse fargeguidene var enkel. Først og fremst for å fange mer fisk selv, men også for å kunne komme med noen gode anbefalinger til alle kundene som var innom og lurt på hvilket lokkemiddel de skulle kjøpe. For meg holdt det ikke å selge det produktet som det var mest av på piggen, eller det jeg hørte en eller annen sportsfisker hadde fått på dagen før. Jeg ville ha en mer riktig, og aller helst en logisk forklaring på en del faktorer som størrelse, form og farger. Jeg gikk derfor inn og laget en statistikk eller ”trend” for så å putte det hele i en lett forstålig skala.
du bør ha flere farger og velge i mellom
  Størrelse, form, og hastighet på lokkemidlet Det med størrelse og form var ganske lett å finne ut av, og veldig logisk også. At sjøørreten velger større lokkemidler i den kalde årstiden komme ganske sikkert av at de da for det meste lever av annen fisk, og at de må ”feite” seg raskt opp etter gytingen. Formen på lokkemidlet bør justeres etter hva fisken vanligvis beiter på i den aktuelle årstiden, slik at fisken bruker den vanlige jakt teknikken den har innarbeidet. Farten avpasses etter temperaturen i vannet. Sjøørreten har ikke ”råd” til å sløse med energien når vannet er veldig kaldt, mens i varmt vann vil ofte sjøørreten pirres til hugg av aktiv og rask gange på lokkemiddelet.
det er også andre faktorer en fargen som er viktig for å lykkes
  Test av forskjellige farger Når vi kommer til farge blir det imidlertid mye vanskeligere å forklare hvorfor fisken kan foretrekke den ene fargen fremfor den andre hvis den kan velge. Det er også mye vanskeligere ”å forske” på området siden det nesten er umulig og presenter mange helt like lokkemidler i forskjellige farger fremfor den samme fisken. Derfor blir det vanskeligere å dokumentere og forklare fenomenet. Trolling (dorge) fiskere og båt/havfiskere er to typer sportsfiskere som kan presentere like og flere lokkemidler mot samme fisk. Mange wobblere etter båten, eller flere opphengere samtidig vil gi en indikasjon på hva som fanger der og da. Hvis du også fisker på fisk du ser står på standplassen (som f.eks sjøørret) kan du også til en viss grad presentere farge etter farge og se om det gjør noe utslag på reaksjonen til fisken. Uansett type fiske vil en slik test først gi en trend etter mange års testinger. Jeg har selv brukt rundt 5 år på å lage disse fargeguidene, og hadde i tillegg veldig mye hjelp av andre fiskeres rapporteringer. Det å stå i fiskeutstyrsbutikk var en god anledning til å sette dette i system ved hjelp av hundrevis av andre sportsfiskere og tusenvis avfangede fisk.
å dorge er en fin måte å teste flere farger samtidig på
  Det finnes ingen fasit Det er igjen viktig å påpeke at dette ikke er en fasit, men en ”trend” spesielt for sjøørretfiske på sørlandskysten. Men jeg tror allikevel at den er ganske relevant for andre deler av landet, og andre steder i Norden også for den sags skyld. Tilbakemeldinger tyder også på dette, blant annet har det kommet spesielt mange hyggelige tilbakemeldinger fra fiskere i Danmark og Sverige. Hvis en skal prøve å forklare noen av fiskens fargevalg blir det jo mye synsing, men en del logiske faktorer finnes. Tenk for eksempel på det med synlighet. Det er logisk å tro at fisken ser en sterk ”tilbuds” farge lettere enn en grå/brun farge? Vi mennesker gjør i alle fall det, tenk på trafikkskilt som et eksempel. De fleste fiskens byttedyr er kamuflerte, derfor vil en lett synlig farge få mye oppmerksomhet. I en situasjon hvor fisken må spise, vil det være naturlig å tro at den velge et lett synlig bytte av den enkle grunn at de er lettest å se, og derfor er enklere å fange.
fluefiskere bruker ofte sort som en kontrast mot lys himmel om natten
  Kontrast farge Et lett synlig objekt trenger nødvendigvis ikke være en sterk eller kraftig ”tilbuds” farge. Det kan også være en farge som gir stor kontrast til bakgrunnen du fisker i mot. Hvis fisken ser et lokkemiddel under i fra mot en lys overflate, vil naturligvis et mørkt lokkemiddel være lettere synlig en ett lyst. Det motsatte skjer den andre veien. Et lyst lokkemiddel er lettest å se ovenifra mot bunnen fordi det alltid er mørkere nedover i vannet. Det er derfor et byttedyr som en liten tobis, sild eller brisling er mørk på ryggen og lys i buken, for ikke å bli sett. Hvis du snur denne ”byttefisken” opp ned skjønner du hva som gir god kontrast, altså mørk buk og lys rygg. Ser fisken lokkemiddelet ditt fra siden vil nok selve fargen være viktigere en kontrast som nevnt over. I tillegg må en tenke på selve fargen på vannet. Er vannet grumsete med dårlig sikt er det også naturlig å tro at en lett synlig farge fisker best.
en flott sjøørret på wobbler
  Del 2 kommer snart! Asgeir (foto: Barry O Clarke, Tommy Egra, Asgeir Alvestad)