Facebook ikon Instagram ikon
4. januar, 2013 - Tips, triks og teknikker

Fargevalgets kvaler 2

Hei da følger del 2 om fargevalg, håper du synes dette er nyttig lesning. Jeg er i alle fall sikker på at disse kunnskapene kan gjøre det til en mye bedre sportsfisker, som fanger mer fisk!   Metallfargene sølv, gull og kobber er brukt i de fleste sluk, flue og wobblere. Grunnen til dette er nok helt klart at de rene metall fargene også til tider fisker bra. De gir reflekser og derfor påkaller fiskens oppmerksomhet. Sølv har helt klart det kraftigste blinket eller refleks, gull medium, og kobber det svakeste blinket. I tillegg vil disse tre metallfargene i noen tilfeller være imitasjonsfarger av for eksempel en blank sild eller et kobberbrun nymfe. Under tester jeg har gjort viser det seg ganske klart hvilke refleks eller om du vil blink, som fungerer best.  

kobber og sølv gir to helt forskjellige blink (foto: Barry O Clarke)
En av testene vi gjorde var å bruke en såkalt konvoi som er et fiskeredskap med store spinnende skjeer som skal lokke fisken opp til agnet som henger like etter. En effektiv måte som en oftest bruker å dorge ørret eller røye på. Men som også godt kan brukes på mange andre fiskeslag også i sjøen. Ved å kjøre en konvoi med spinnerblad av sølv på det ene og kobber på det andre samtidig fra samme båt var det lett å lese resultatene. Når solen stod høyt på himmelen var resultatet 20% fisk på sølv konvoien og 80% på kobber konvoien. Når omsider skyene kom og gjorde forholdene en anelse mørkere var det motsatt, den sølvfargede konvoien fisket motsvarende godt. Denne tendensen har gang etter gang vist seg å holde mål. Tilsvarende tester mot andre fisk og med andre fiskemetoder underbygger denne teorien.  
disse lokkemidlene har store innslag av sølv og flash de fisker best i overskyet eller dårlige lysforhold
Min konklusjon er derfor å bruke blanke sluker, wobblere eller fluer når det er overskyet og mørkt vær. Er det derimot sterk sol vil kobber eller gull være det som fisker best. Det virker rett og slett som et for sterkt blink eller refleks skremmer fisken fra å ta. Vinterstid mens solen står lavt og er svak vil en sølvfarget sluk ikke blinke like skarpt som om sommeren, og vil derfor kunne fiske brukbart.
enn bør ha litt utvalg for å dekke de forskjellige forhold
  Jeg har også brukt svært mye tid på å teste fargevalget hos sjøørret og torsk i sjøen. Testene ble gjort over flere år av et utvalg sportsfiskere. Resultatene ble nøysomlig notert ned og analysert. Målet var hele tiden å prøve å la fisken selv få velge mellom flere forskjellig farger samtidig. Dorgefiske med flere like wobblere av ulik farge, og slukfiske med opphengere ble brukt til sjøørretfiske. Mens havfiskere presenterer flere like opphengere med ulik farge eller flere pilker ut fra samme båt etter torsken.  
skal du fange sjøørret vil du vinne mye på å bruke rett farge
Det mest oppsiktsvekkende i resultatene var at fargevalget hos fisken gjentok seg år etter år. Det vil si at samme fargene fisket best på samme årstid. Sjøørreten ser ut til å foretrekke fargene hvitt og oransje når vannet er kaldt, mens farger som rødt, brunt og sort fisker klart bedre når vannet er varmere. Det samme skjedde for havfiskerne som fisket torsk hele året, selv om dypene varierte fra ti til hundre meter var resultatene ganske klare, de forskjellige fargene fisket best på forskjellig årstider.  
også laksen har godt fargesyn og det påvirker fangsten
Jeg tror ikke at selve vanntemperaturen er det avgjørende, men at lysforhold og vannfarge av for eksempel alger påvirker hvilken farge fisken foretrekker. Vanntemperaturen er allikevel en grei standard å lage et diagram ut i fra, og fargeguiden har de senere år vært et godt hjelpemiddel for sportsfiskere i hele Norden i jakten på sjøørret og torsk i sjøen. Her ser du mine fargeguider:
fargeguide for de blanke, sjøørret og laks
     
fargeguide for torskefisker
Del 3 kommer snart….