Facebook ikon Instagram ikon
2. januar, 2013 - Tips, triks og teknikker

FARGEVALGETS KVALER

Hei fiskevenner…

Sportsfiskeren har alltid vært opptatt av å fenge fiskens oppmerksomhet. En av de viktigste virkemidlene har vært å presentere en farge som forhåpentlig fisken vil like. Min oppfatning er likevel at det å være på rett plass til rett tid og presentere riktig i forhold til forholdene er de to viktigste faktorene for å fange fisk. Allikevel vil det å velge riktig farge på lokkemiddelet skille mellom å få fisk og få en riktig stor fangst. Hvis du spør en konkurransefisker om fargevalget er viktig tror jeg at svaret er svært klart, riktig farge kan ofte være forskjellen på en god og en dårlig dag. Derfor vil jeg nå i dette og to påfølgende innlegg på bloggen komme med mine erfaringer og konklusjoner på dette området. Følg med hvis du vil…. De aller fleste fisker ser farger, det er imidlertid noen haier som er fargeblinde og ser i sort- hvitt. Det vil si at de andre kan skille rødt fra gult, blått osv. Om fisken oppfatter fargene akkurat som oss er usikkert men ganske uvesentlig, det er mer interessant og hvite når fisken foretrekker de forskjellige fargene. I tillegg har vi en del metall farger som sølv, gull og kobber som reflekterer lyset og derfor gir reflekser som fisken oppfatter.  

lyset og vannfarge påvirker fiskens fargevalg
  Det finnes en god del forskning på området fisk og farger. En test som ble gjort av forskningsstasjonen på Flødevigen ved Arendal på torsk viste at fisken foretrakk krabber som var malt i for eksempel gult og rødt fremfor de naturlige fargede krabbene. Det er ganske naturlig da de påmalte fargede krabbene er mye mer synlig en den vanlige krabben. Vi skal huske at de flest byttedyr i sjøen er kamuflert i forhold til rovfisken som vi er ute etter. Krabbe, reker og kreps har omtrent samme farge som bunnen der de lever, en brisling eller sild er lys under for å gå i ett med en lys overflate og mørk overside for å gå i ett med dypet. Hadde disse byttedyrene vært i en farge som har stor kontrast til leveområdene ville de vært lett synlige og derfor et lett måltid for rovfisken.
haiene ser ikke farger men oppfatter kontrastene meget godt
  Fisken er ikke spesielt klok, og har svært begrenset hukommelse derfor vil den ofte ta et bytte som er lett synlig farge. Unntatt fra denne reglen er det når fisken i perioder er selektiv, selektiv betyr at fisken kun i hovedsak konsentrerer seg og tar et byttedyr og lite annet. Mange fisk for eksempel ørreten vil bli selektiv hvis et insekt klekker i stort antall en sommerdag. Hvis denne fisken hele tiden får presentert samme type byttedyr med korte mellomrom vil den utelukkende beite på disse, da kan det sjelden nytte og prøve annet en imitasjon av dette byttedyret. Imitasjonen bør da ligne mest mulig og både ha samme farge, størrelse og form som det fisken beiter på.
fluefiskeren har mulighet til å lage gode imitasjoner
    Asgeir (del 2 kommer snart)