Facebook ikon Instagram ikon
4. juli, 2016 - Båt og havfiske

Ferietid på sjøen, husk regler og sånn ….

Hei, Da begynner ferietiden, og en masse mennesker ferdes på sjøen, også med fiskestang. Tenkte derfor at jeg kjapt kunne nevne noen regler du bør vite om når du driver fritidsfiske langs kysten vår. Husk at også du er ansvarlig for at våre kommende generasjoner skal kunne oppleve det fantastiske livet på og ved sjøen i årene fremover.

skal kommende generasjoner få oppleve dette, må alle følge reglene for fritidsfiske
  Som fritidsfisker har du lov til å bruke håndsnøre, fiskestang og liknende håndredskaper eller én maskindrevet jukse eller dorg. Du kan også bruke garn med samlet lengde inntil 210 meter. I fiske etter torsk er det kun tillatt å bruke garn med en samlet lengde på opptil 165 meter. Du kan også bruke liner med inntil 300 angler, og inntil 20 teiner eller ruser. For fiske etter sjøørret og laks er det kun lov til å bruke fiskestang/håndsnøre, og maks to snører pr. båt. Totalfredet Det er totalforbud mot fiske av ål, brugde, pigghå, håbrann. Fredningen av ål gjelder den vanlige ålen (Anguilla anguilla). Den såkalte havålen (Conger conger) er ikke fredet. Hummer På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke er det kun tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 30. november. For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 31. desember. Hummer med utvendig rogn er fredet hele året. Ruser Det er nedlagt et generelt forbud mot fiske med ruser på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal fylke i tidsrommet fra og med 1. mai til og med 30. september. Setting og merking av garn Redskapet skal være tydelig merket med navn og adresse. Merket skal finnes på minst én av blåsene eller bøyene som tilhører redskapet. På utstyr som ikke har blåse eller bøye, skal du merke selve redskapet. Det er ikke lov til å fiske etter hummer med garn. Dersom du allikevel får hummer i garnet skal den løsnes forsiktig, og settes ut i sjøen igjen. Du plikter å sette garnet ditt på en slik måte at du ikke får laks, sjøørret eller sjørøye. Dersom du likevel får laksefisk i garnet skal den slippes ut i sjøen i igjen (uavhengig om den er levende eller ikke). Fra og med 1. mars til og med 30. september skal garn som hovedregel senkes, slik at fangstdelen (toppen) står minst 3 meter under havoverflaten. Krabbefiske med teiner Krabbeteiner som er satt ut på strekningen mellom svenskegrensen og til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke skal ha minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet. Fluktåpningen skal ha en diameter på minst 80 millimeter. Åpningen skal være plassert så langt nede på krabbeteinen at det skal være lett for hummeren å komme seg ut av teinen. På strekningen mellom svenskegrensen og Varnes fyr på Lista er det satt en minimumsdybde for setting av krabbeteiner eller andre redskaper til fangst av krabbe på 25 meter fra og med 1. desember til og med 1. oktober klokken 08.00. Det er forbudt å brekke klørne av levende krabber! Laks/sjøørret fiske i sjøen Du trenger ikke betale avgift for å fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen med stang. Som fritidsfisker kan du i utgangspunktet fiske i sjøen etter laksefisk hele året. Det gjelder imidlertid spesielle bestemmelser på strekningen fra og med Rogaland til og med Trondheimsfjorden. Det gjelder også generelle bestemmelser over hele landet om fiske ved utløpet av vassdrag. Sjekk nærmere om dette hos Miljødirektoratet.
barna lærer av deg når du setter fisken tilbake, opplevelsen er minst like stor
  Gjeldene minstemål Fiskens lengde skal måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler. Det er forbudt å fiske fisk mindre enn: Kveite  80 cm Torsk a)            nord for 62° N   44 cm b)           sør for 62° N      40 cm Hyse a)            nord for 62° N   40 cm b)           sør for 62° N      31 cm lysing    30 cm Rødspette a)            i området beskrevet i § 3 nr. 1, 2 og 3 (utenom Skagerrak) 29 cm b)           i Skagerrak beskrevet i § 3 nr. 4 (Skagerrak)       27 cm Mareflyndre      28 cm Sandflyndre      23 cm Sjøørret               35cm Lomre                  25 cm Tunge                   24 cm Piggvar                30 cm Slettvar                30 cm Glassvar              25 cm Hvitting              32 cm Skrubbe              20 cm Småfisk skal slippes ut i sjøen igjen! Dersom du skulle få en fisk som er under minstemål, skal du løsne den forsiktig fra fiskeredskapen og slippe den ut i sjøen igjen. Dersom fisken er død eller tydelig ikke levedyktig kan du spise den. Målrettet fangst av fisk under minstemålet vil kunne straffes, men poenget er ikke å straffe folk. Poenget er å bidra til at folk flest fisker etter stor og voksen fisk, isteden for småfisk. Den innsatsen håper vi at alle er med på. Gi beskjed om ulovligheter Dersom du ønsker å tipse oss om ulovlig virksomhet, kan du på dagtid kontakte «Munin» på telefon 916 15 504. Du kan også sende en e-post til fismu@online.no. Resten av døgnet kan du kontakte vår tips- og beredskapstelefon på telefon 03415. Du kan også laste ned en gratis app om fiske på sjøen (fra AppStore eller GoglePlay), og lese om alle de viktigste reglene her: http://www.fiskeridir.no/fritidsfiske/aktuelt/2013/gratis-app-om-fiske-i-sjoeen
med denne kan vi sove med god samvittighet, langt over minstemålet
God fiskesommer! Asgeir