Facebook ikon Instagram ikon
23. mars, 2014 - Båt og havfiske

Fiske med drift fra småbåt del 1

Hei Tenkte jeg skulle ta for meg det å fiske fra drivende båt, og gi deg noen av mine beste tips når det kommer til dette. Artikkelen er også å lese i fagbladet ”Alt Om Fiske” nr 2. En gang var jeg med to Britiske landslagsfiskere og fisket i sjøen utenfor Liverpool. De drev med såkalt upptide fiske. På grunn av den store tidevannsforskjellen og derfor en enormt sterk strøm er de helt avhengig av å ankre opp båtene for å fiske der borte. I tillegg må de faktisk kaste taklene opp mot strømmen for at de skal nå ned og treffe bunnen der hvor båten ligger. I tillegg er loddene utstyrt med såkalte ”spiler” som griper tak i bunnen og derfor ikke glir bortover og setter seg så lett fast. Disse dyktige fiskerne hadde spesialisert seg på dette fiske og alt utstyret de brukte var tilpasset å fiske i sterk strøm. I tillegg måtte de hele tiden gi mer og mer dreggtau for å fiske over et større område. I de sterkeste tidevannstrømmene vi har kan nok et slikt fiske være verdt å prøve i Norge også, men vanligvis kan vi bruke den frie driften som et effektivt middel til å fiske over et område som virker interessant istedenfor å dregge opp båten. Vi skal her ser på litt av teknikkene når du fisker fra drivende båt. Et vanlig problem du ofte får når du fisker fra drivende båt er avdriften du får på snøre. Hvis du hele tiden må mate ut mer og mer snøre for å holde kontakt med bunnen mister du mye av følelsen og det blir lang vei til fisken og risikoen for å sette seg fast øker for hver meter du mater ut ekstra. Selvfølgelig kan du ankre opp eller kjøre motoren opp mot en GPS slik at den hele tiden ligger i samme posisjon, men det kan igjen gi alt for statisk fiske på samme plass. En perfekt drift gjør at fisket blir mer effektivt og du får fisket over et større område. Et drivanker kan fungere bra i mindre båter når vinden er det største problemet, og det ikke er altfor sterk strøm i samme retting som vinden. Drivankere blir nesten som en fallskjerm som fanger vannet og bremser en avdriften slik at båten får mindre fart under vanskelige forhold. Dette kan gjøre at du får riktig fart over fiskeområdene og at du holder kontakt med bunnen eller det dypet du ønsker å fiske på uten at du hele tiden må gi mer og mer line ut. Vanligvis må en allikevel hengi seg til strømmen i sjøen, og vinden over vann som påvirker båtens drift. Jeg pleier ofte å holde motoren i gang og gi litt imot driftrettingen med jevne mellomrom slik at snøret rettes opp og kontakten med bunnen opprettholdes med jevne mellomrom. Båten driver gjerne med den lette delen (baugen) først, og den tunge delen med ror (akter) blir hengende noe i sjøen. Derfor vil det oftest være mest naturlig og ”bakke” motoren i revers for til tider og bremse driften hvis den blir for rask. Det er også viktig å stille motoren og roret i riktig posisjon slik at båten legger seg i best mulig posisjon under selve driften. Vinkler du roret (motoren) maksimalt til en av sidene vil båten drive med bredsiden mer til istedenfor at baugen peker mot driftsrettingen. Dette gjør at flere kan fiske med større mellomrom mellom snørene og at båten driver saktere. Ofte er det helt perfekt og ha en liten drift hvis du klarer å holde snøret på det dypet du ønsker uten at du hele tiden må mate ut mer lengde. Når du driver fisker du hele tiden over nye områder. Du vil imidlertid snart finne ut at fisken oftest står konsentrert på spesielle fiskeplasser, derfor er det nødvendig å legge seg opp på ny drift og fiske over det samme området mange ganger. Dette gir et mer effektivt og bedre fiske enn om du driver fra fiskeplass til fiskeplass. Da brukes det altfor mye tid på lite interessante fiskeområder. Det kan av og til også være lurt å merke av fiskeplassen med små flottører eller i det minste at du har en GPS eller ekkolodd som viser deg hvordan selve fiskeplassen ser ut under vann. På denne måten kan du virkelig og nøysomlig fiske av hver kvadratmeter av de beste områdene på det aktuelle området. Del 2 følger snart…. Asgeir