Facebook ikon Instagram ikon
24. mars, 2014 - Båt og havfiske

Fiske med drift fra småbåt del 2

Hei da kommer del to med mine beste tips om å fiske fra drivende båt. For å minske avdriften og fiske mer effektivt er det flere ting du kan gjøre som fisker. Det de fleste gjør er å sette på tyngre lodd eller pilk, og det fungerer jo til en viss grad. Dessverre vil ofte en tyngre pilk og søkke fiske dårligere. Du får mindre følsomhet og mindre ”god gange” på lokkemidlene du bruker, det vil ofte resultere i noe dårligere fiske og at du registrerer færre napp. Det er heller ikke så gøy å drive med pilk eller bly som nesten er på størrelse med fisken du er ute etter. Heldigvis finnes det nå innrettninger som glidesøkker og bommer som gjør at fisken ikke nødvendigvis merker motstand fra loddene når de biter. Det å gå ned i linetykkelse (diameter) vil ofte være en vel så god løsning som å øke vekten på det som henger i enden av snøret. Tenkt deg bare hvor stor overflate for eksempel en 100 meters line har ned i vannet! Halverer du denne diameteren, eller i alle fall går ned 25% vil du merke at du får mindre avdrift med en gang. Med de supersterke moderne linene vil det ikke være problem med at du ryker på grunn av stor fisk. Sitter du fast i bunnen vil den naturlig nok ryke på det svakeste punktet. Da er det viktig å ha det svakeste punktet lengst nede i takkelet eller et tynt snøre som lett slites av mellom takkel og lodd hvis du fisker med det. En annen måte å utligne noe av avdriften på er å fiske aktivt. Når snøret begynner å drive bort fra båten og vinkle seg fra loddrett mot vannrett posisjon, bør en dra opp snøret og sette dette ut på nytt gang etter gang. Dette er selvfølgelig mye jobb spesielt på dypt vann, men resultatet kan absolutt være hvert det. Det å holde snøret i en mest mulig loddrettposisjon under båten hindrer at du så lett setter deg fast i bunnen. Det som ofte skjer når snøret blir hengenes lagt etter båten er at vinkelen blir mer og mer vannrett med det resultat at takkel eller pilk slepes langs bunnen. Er det da ujevnheter vil det til slutt garantert sette seg fast og du mister unødvendig mye utstyr og snøre. Det viktigste argumentet for å fiske mest mulig under båten er allikevel det at du kommer først til fisken og har kortest vei opp. Hvis dere er flere fiskere i båten vil det selvfølgelig være en særdeles stor fordel å presentere lokkemiddelene for fisken før de andre fiskerne på båten.  Og når du i tillegg har kortest vei opp kan du raskt dra en eller flere fisk før de andre får noe som helst. I konkurranse sammenheng dette en av de viktigste faktorene for å lykkes. De mest aktive konkurransefiskerne for oftest mest fisk. Det kan også være lurt å tenke over hvordan avdriften blir i forhold til fiskeplassen du fisker på. Det kan være lurt å la båten ta en drift over det aktuelle området før du begynner med selve fiske. Dette for å se hvordan driftretningen blir. Avhengig av type bunnforhold er det ofte noen drifter som fisker bedre enn andre. På en grunne kan det for eksempel være lurt å fiske fra toppen og av grunnen, istedenfor at du driver inn på grunnen. Dette hindrer at du setter deg så lett fast. Hvis du fisker i bunnen av skrenter kan det være perfekt å drifte langs skrenten der hvor fisken oftest står, enn å drifte på tvers da du bare får liten tid på de beste punktene. Det vil også være stor forskjell på hva slags drift som er ønskelig i forhold til hvilke fiskearter du ønsker å fange. Noen arter liker stor fart og det er viktigere å fiske over et stort område rakst en å la fisken få tid til å finne agnet. Et godt eksempel kan være hvis du kaster etter sjøørret og lyr fra en drivende båt, eller pilker eller bruker shad eller annen jigg etter torsk, lyr og sei. Imidlertid vil oftest en roligere drift være å anbefale hvis du bruker agn. De fleste arter trenger allikevel litt ekstra tid for å finne og ta agnet eller pilken du bruker. Derfor vil en rolig kontrollert drift fungere bra på de aller fleste arter. Hvis fisken er skikkelig vanskelig og forsiktig kan en nesten helt rolig drift eller oppankring være på sin plass. Noen flatfisker, hvitting, og andre småfisk vil kunne bruke lengre tid til å finne fram til agnet. Da kan det være lurt å fore opp med flupose eller swimfeeder slik at du lokker fisk til deg istedenfor at du skal finne fisken fra en drivende båt. Det lønner seg altså å beherske flere metoder skal du komme i kontakt med flest mulig arter. Asgeir