Facebook ikon Instagram ikon
8. februar, 2018 - Båt og havfiske

Fiske med lokkelys, mine erfaringer

Hei, det er stadig noen som spør om mine erfaringer med lys som attraktor ved krokene. I tillegg er det også, så vidt jeg vet, åpnet for dette ved havfiskekonkurranser i Norges Havfiskeforbunds regi, så derfor kan jeg jo komme med mine erfaringer og betraktinger om bruk av lys her i dagens innlegg. Først er det viktig å påpeke at det finnes flere lyskilder som kan brukes. Det finnes blinkende lys som sender ut signaler og farger i varierende tempo. Det finnes også såkalt knekklys som er en veske som gir ut mer stabil men svakere lys i en lengre periode. Det finnes også flere fosforiserende produkter som for eksempel selvlysende slanger. Disse må lades av sol eller lampe og svekkes ganske raskt i forhold til lampe og kjemiske vesker.   Blinkende lys:  

blinkende lokkelys finnes i mange varianter, men de gjør i prinsippet samme jobben
blinkende lokkelys finnes i mange varianter, men de gjør i prinsippet samme jobben
  Det mest vanlige er å bruke typen Esca eller annet lys med batterier som sender ut blinkende signaler. Esca er Norskprodusert og bruker ikke batterier, mens flere av de andre typene har batterier og de gir større og kraftigere lys. Disse blinkelysene kan uansett brukes til alt fiske i fra røye i ferskvann til dyphavsfiske. Vær allikevel obs på at de ofte har en nedre grense på hvor dypt du kan fiske med dem, dette står ofte angitt på pakningen. Du fester gjerne enheten på hempen øverst på svivel, eller direkte på linen ved lodd/lokkemiddel. Det blinkende lyset skal etterligne krill eller «blinkende» byttefisker, og kal altså aktivere fisken til hugg.   https://www.youtube.com/watch?v=mE52VJNM314   https://www.youtube.com/watch?v=9qpwIddVKmw       Knekk lys:  
vanlige små knekklys er mest brukt
vanlige små knekklys er mest brukt
  Det gode gamle knekklyset finnes i flere størrelser. De er av plastikk og aktiveres ved at de knekkes og brekkes på slik at vesken inni blandes. Dermed startes en reaksjon som skaper lys. De minste knekklysene kan godt brukes ved krok eller lokkemiddel, men jeg tviler på de tåler presset på større dyp. De større variantene har stor oppdrift og egner seg noe dårligere til å feste på linen. Knekklys er populært å bruke som nappvarsler om natten. Da festes den til toppen av stangen som gjør at den er lett å følge med i mørket. Den største fordelen med knekklys er at de er ganske rimelige, men de fungerer nok altså best ved fiske på grunt vann, eller som nappvarsler. Ps de store variantene er populære å bruke på andre kontinenter. De senkes da ned rett under overflaten for å lokke byttedyr og fisk til stedet der du fisker.   https://www.youtube.com/watch?v=9oNiq1xCzb0     Fosforiserende farge:  
Du finner mange selvlysene (fosforiserende) produkter du kan bruke som attraktor, her slange
Du finner mange selvlysene (fosforiserende) produkter du kan bruke som attraktor, her slange
  Fosforiserende lokkemidler er i utgangspunktet et radioaktivt pulver som blandes i lim eller maling. Det kan påføres slange, perler eller spinnerbad som kjøpes ferdig. Du kan også kjøpe pulver eller maling og farge selv. Dermed får du attraktorer eller selve lokkemidlet selvlysende en stund etter du har ladet det opp med sollys eller lampe. Husk at det finnes både fosforiserende og fluoriserende varianter. Det er kun de fosforiserende som er selvlysende, fluoriserende er lysforsterkende og krever noe lys for å virke. Jeg er positiv til å bruke attraktorer som er selvlysende (fosforiserende) slik at fisken lettere ser agnet, men er usikker på om selve lyset her gir målbar effekt i form av flere fangede fisk. Jeg har spesielt god erfaring med selvlysende hvit slange over fortommen som ligger på bunnen, som for eksempel til brosmefiske. Hvitt gir uansett en god kontrast nedover i vannet, og sort oppover i vannet. Det er altså igjen vanskelig å si om det kontrasten eller lyset som er avgjørende for at fisken lokkes til agnet.  
Mange store fisker er tatt med lys, men det er vanskelig å måle hvor effektivt det egentlig er
Mange store fisker er tatt med lys, men det er vanskelig å måle hvor effektivt det egentlig er
  Erfaring og konklusjon: Jeg har brukt lys i mange år og i mange sammenhenger. Jeg har den oppfatningen at lys kan være en positiv bidragsyter på dypt vann eller i mørket, samt under isen i noen tilfeller. Det at jeg føler at det er positivt,  går mer på antagelse eller tro, enn på at jeg kan dokumentere at det fanger bedre enn når du ikke bruker lys. Altså er nok effekten svært begrenset eller nær ingen ting er jeg redd. Jeg er allikevel åpen for at det i noen tilfeller fanger flere fisk. Det finnes garantert arter som er litt mer nysgjerrige og kanskje litt mer tiltrukket av lys enn andre.  Om det er verdt å bruke penger på er jeg mer usikker på.  
Lokkelys er blitt ganske populært ved for eksempel røyefiske på isen
Lokkelys er blitt ganske populært ved for eksempel røyefiske på isen
  Jeg har altså ikke noe påfallende stor effekt av kunstig lys, men bruker det ofte for å sammenligne hvis jeg har flere snører ute. Jeg har også lest om en del tester og forskning på området, og bortsett fra i reklamen for produktene kan jeg ikke se at noen upartiske med sikkerhet kan si at det fungerer særlig godt. Den forskningen jeg har kommet over viser heller at det har liten eller ingen effekt.  
Her ser du mengder med krill som samles i lyset fra dykkeren. Foto: Rudolf Svendsen
Her ser du mengder med krill som samles i lyset fra dykkeren. Foto: Rudolf Svendsen http://www.uwphoto.no
  Konklusjonen er altså at storfisken følger maten som samles i lyset. Det betyr at hvis du fisker på samme sted over lang tid kan du få en god effekt med et stabilt og sterkt lys. Jeg ville da ha brukt et stabilt lys, og ikke et blinkende. Utenom det kan du nok droppe lys når du fisker aktivt og variert og flytter deg ofte.  
Små åte samles i lyset, de store kommer for å spise Foto: Havforskningsinstituttet
Små åte samles i lyset, de store kommer for å spise Foto: Havforskningsinstituttet
  Her finner du en rapport fra havforskning: https://www.asgeiralvestad.nowww.imr.no/filarkiv/2009/06/2008-8_HI-rapp_PDF_til_web.pdf/nb-no   Her finner du den siste rapporten fra Havforskningsinstituttet, hvor de tester lys i havteiner: http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2016/september/lys_i_torsketeiner_ga_rekordfangst/nb-no     Asgeir (foto: http://natur.bildene.no , http://natur.bildene.no , Havforskningsinstituttet, Asgeir)