Facebook ikon Instagram ikon
30. august, 2015 - Aktiviteter / Happenings

Fisking forbudt! (i Lillesand)

Da er vi altså kommet i den situasjonen at lille Lillesand kommunen må begynne å forby folk å fiske. I løpet av august er det nemlig kommet opp et skilt ute på den forholdsvis nye flytebryggene ytterst på Kokkenespynten som klart viser at fiskere ikke er velkommen. Det har den siste tiden vært stor diskusjon blant politikere og folk flest om hva Lillesands flotteste område skal brukes til. Kokkenes og særlig pynten er selve indrefilen av Lillesand by. Det er selve utkikkspunktet, hvor du kan se inn mot Tingsakerfjorden i nord-øst, ut mot Saltholmen fyr og det åpne havet i sør-øst, starten av blindleia i syd-vest og inn i selve kjernen av byen i nord-vest. Det er altså et området hvor alle trives, også sports og fritidsfiskerne. Kaien og hele pynten rundt Kokkenes er fiskerikt og brådypt dermed også byens og sentrums beste og eneste brukbare fiskeplass.  

Nytt skilt på plass
Nytt skilt på plass
  For noen få år siden ble dette området omgjort til en bobilparkeringsplass, og båtopplagringsplass om vinteren. Det ble også lagt ut et nytt hardt tiltrengt anlegg med båtplasser i form av flytebrygger ytterst. Alle disse tingene er med på å begrense allemannsretten i området etter mitt skjønn, og rimer dårlig med Styreleder i Kokkenes utvikling as uttalelse i lørdagens avis (fv) at «vårt mål er å utvikle området og ruste det opp for allmennheten».  
tett i tett med bo biler på dypvannskaien
tett i tett med bo biler på dypvannskaien
 
denne dagen også helt avstengt med høye gjerder
denne dagen også helt avstengt med høye gjerder
  Det er selvfølgelig ikke umulig å fiske fra dypvannskaien selv om området er fult opp av bobiler, og til tider stengt av med høye gjerder, men det ødelegger tilgjengeligheten en god del. Det nye flytebryggeanlegget derimot er plassert slik at alle fiskemulighetene fra land øst for dypvannskaien fra land er borte. Flytebryggeanlegg som ble plassert der er av den typen som bare har båter på innsiden av de kraftige bølgedemperne som ligger ut mot fjorden på to sider. Dermed ble de nye bryggene kommunen nå har råderetten over en perfekt ny fiskeplass, der vi tidligere kunne fisket i fra land. Med over 50 meters dyp like utenfor og innenfor kastelengde er det nesten ikke grense for hva du kan fange av fisk der. Dette har mange selvfølgelig skjønt og det blir ofte brukt av folk som liker å fiske, men nå er det altså plutselig blitt forbudt!  
fisking forbudt
fisking forbudt
  Selv om det for det meste er våre nye landsmenn som bruker området til fiske er det også en god del turister og barnefamilier som liker å fiske i fra dette bynære området. Det er altså folk som oppholder seg eller bor i byen, og som ikke har tilgang til båt som bruker dette området sommer som vinter. Kommunen har nå altså valgt å sette opp et fiske forbudt skilt på flytebryggeanlegget. Jeg har sjekket litt opp i saken og pratet med personer jeg kjenner, og det kan se ut som om at forbudsskiltet kom opp etter at en av båteierne sendte inn en klage på fiskeaktiviteten ute på bryggeanlegget.  Jeg sjekket opp dette og fant ut at en bystyrerepresentant (fra Høyre) hadde sendt et drøye tre siders dokument med 9 forskjellige punkter hvor han klager på forskjellige ting med kommunens nye flytebryggeanlegg. Deriblant fiskeaktiviteten. Hvor han avslutningsvis ønske å får refundert siste års leie på grunn av diverse forhold. Brevet finner du på kommunens postliste hvis du klikker her.   Jeg refererer til punkt 1. som omhandler fiske, det klages som følger: «Fisking fra bryggeanlegget» «Bryggeanlegget er tilgjengelig for alle slike situasjonen er per i dag. Anlegget har blitt en svært populær plass å fiske fra. I utgangspunktet er dette ikke noen som verken jeg eller de øvrige båteierne jeg har møtt har noe imot, men denne sommeren har fiskeaktiviteten tatt fullstendig overhånd. Til tider må en nærmest be om lov til å passere på veg ut til båten fordi brygga er full av fiskere, stenger, ryggsekker, fisk mv. En slik situasjon er ikke ønskelig. Det er båteierne som har finansiert utbyggingen, med store innskudd og de betaler også årlig leie. Et minstekrav må da være at en har uhindret tilgang til bryggeanlegget. Den utstrakte fiskeaktiviteten har også medført tilgrising av både bryggeanlegg og de båtene som ligger nærmest de mest populære fiskeplassene. Vedlegg 1; to bilder som vise tilgrisede båter For båteiere er det uholdbart at båtene tilgrises av de som fisker, og forholdet har vært påtalt gjentatte ganger overfor de som fisker fra bryggeanlegget, uten at dette har gitt noen synlig effekt. Det antas at fysisk hindring må etableres for å endre situasjonen, slik at kun båteiere får adgang til anlegget.» Jeg har selv har vært ute på anlegget mange ganger, og jeg har sett bildene han har vedlagt klagen til kommunen, og har følgende kommentar; Har du båten ute om sommeren må du påberegne noen ørsmå dråper fra oven. Måkeskitt, luft forurensing, saltvann og kanskje en og annen dråpe ellers må påberegnes, men ikke la fiskerne få skylden for alt! Det er god plass til alle på dette anlegget spesielt siden de ekstra store bryggene med bølgebrytere bare har båter på innsiden (hele utsiden er fri). Hvis vedkommende ikke klarer komme seg ut til båten fordi andre folk oppholder seg der, hvordan klarer han da ellers å bevege seg i Lillesands trange og travle gater sommerstid? Litt normal folkeskikk i begge retninger er nok også her den vanlige løsningen når flere ferdes på samme sted. Og ja, det er selvfølgelig leietakerne som har finansiert deler av utbyggingen av flytebryggene, og da i hovedsak området rundt sin egen båtplass. Men det er noe med det å ta et området i fra allemannsretten og bruke det til private formål, en må også prøve å tilrettelegge for folk flest. Ønske om å privatisere de beste plassene er i skarp kontrast til friluftlivets år 2015 hvor vi ønsker flest mulig mennesker ut, også i byen, gjerne for å fiske.  
Ikke akkurat supertrangt og god plass til å fiske litt på utsiden?
Ikke akkurat supertrangt og god plass til å fiske litt på utsiden?
  Barn, familier, turister og innvandrere har med dette nyoppførte skiltet, og den særdeles merkelige tildelingen av bobilplasser, midt i byens indrefile begrenset og nærmest ødelagt fiskemulighetene der hvor fiske er mest naturlig og best for dem som bor og besøker byen. Det at det kun tar en drøy uke eller så fra en bystyrerepresentant skriver et klagebrev til at kommunens administrasjon setter opp et skilt sier vel også sitt om at visse personer sitter med bukta og begge ender? Lurer på om det er så lett å få opp skilt hvis «vanlige folk» henvender seg, og kan vi selv velge hva som står på dem i forhold til egne interesser på grunnlag av en enkelt klage?  
Kokkenespynten
Kokkenespynten
  Nei, Lillesand kommune! Dette står i skarp kontrast til trendene i Oslo og andre byer i resten av Europa. I Oslo ble det nettopp arrangert en fiskekonkurranse i bryggeområdet på Rådhusplassen med 1000 deltagere. Street Fishing går som en farsott i mange av Europas største byer som har vann, kanaler eller sjø tilgjengelig. Street Fishing hvor det fiskes midt i byer fra brygger, veier, og broer har en stor appell til unge mennesker på lik linje med skateboard og blir sett på som kult, spennende og utfordrende. Klikker du her kan du se Lars & Lars siste episode på VG TV om fisking midt i Oslo. Filmklippet under er hentet i fra Italia og teaser til Oslo fiskefestival.   https://youtu.be/XXFEZ27rXPY     https://www.asgeiralvestad.novimeo.com/134722575   Noe av det aller viktigste i denne saken synes jeg imidlertid er at slike bynære områder er perfekt plass å fiske for våre nye landsmenn, innvandrerne. De har ikke råd til skjærgårdsjeeper med 150 hestekrefter, eller bil som kan kjøre dem til Homborsund eller Justøya. De bruker sykkel og fisker der hvor det er mulig for å få litt frisk luft, aktivitet og kanskje en middag.  Lillesand kommune, er det ikke bedre til å tilrettelegge for alle disse grupper, enn å forby? For at en eller svært få personer skal kunne gå bredbenet ut til sin nypolerte og feilfrie båt?  
mange som har lagt merke til at Lillesands fantastiske fiske, her med opptak for NRK
mange som har lagt merke til at Lillesands fantastiske fiske, her med opptak for NRK
  Som et apropos kan jeg også nevne at jeg har spilt inn en av Nordens mest populære fiskefilmer «bli en bedre sportsfisker» nettopp her i Lillesand, og at vi nå holder på med opptak i NRKs og «ut i naturens» nye storsatsing om fiske nettopp her i Lillesand. Fiskefilmene fra Lillesand finner du øverst på bloggen, og NRK har planer om å sende de nye fiskeprogrammene neste høst/vinter. Jeg har også fanget rundt 60 forskjellige fiskearter innenfor Lillesand kommunes grenser, mange fra bryggene i sentrum. Artsrikdommen vi har her nede er ganske unik og gjør at flere tar turen nettopp hit for å fiske «nye arter». Jeg har i aller fall mest lyst til å vise byen min som et sted hvor alle er velkommen til å fiske, også i og rundt sentrum! Asgeir