Facebook ikon Instagram ikon
7. november, 2014 - Aktiviteter / Happenings

Fjordene, vår siste villmark (del2)

Som del to i «fjordene, vår siste villmark» har jeg funnet en film som er laget i forbindelse med Nordic Minings planlagte gruvevirksomhet i Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane (Førdefjorden). Mineraler skal hentes ut og millioner av tonn overskuddsmasse skal etter planene dumpes ut i fjorden hvert år. Det er jo ikke vanskelig og forstå at dyrelivet som lever der nede blir totalt ødelagt hvis vi lar slike ting skje. Alt liv blir begravet levende, og mange planter, fisk og dyr blir totalt utryddet fra området.  

her vil du se flere av dypvannshaiene våre
 
her en hågjell
 
havmusen vil du se plenty av
  Også i nord gjøres det klart for å ødelegge en fjord. I Reppafjorden i Finnmark har nemlig gruveselskapet Nussir planer om å dumpe 30 millioner tonn giftig gruveslam fra sine planlagte kobbergruver der. Fjorden er særdeles viktig fordi den er en gyteplass for torsk og innfartsåren til den kjente lakseelven Reppafjordelva.  
og "breie" brosmer
 
samt blålanger
  Filmen (følg linken) under fra Førdefjoden er laget med en såkalt ROV (remotely operated vehicle) altså en fjernstyrt undervannsfarkost som har filmet fjorden på tvers ved flere anledninger. På den måten får du også se det unike livet som finnes på under 300 meters dyp. For oss sportsfiskere er dette jo rene gavepakken, og en unik mulighet til å se hva som virkelig finnes der nede. Jeg fikk i alle fall lyst til å finne frem dypvanns stanga og ta turen umiddelbart. Sjekk filmen du også! Jeg har desverre ikke muligheter til å legge filmen direkte på bloggen så følg linken under, det er garantert verdt å se!   http://vimeo.com/108095785   Asgeir