Facebook ikon Instagram ikon
13. desember, 2014 - Båt og havfiske

Fritidsfiskere setter tilbake over 1 millioner torsk hvert år, er det bra?

I dag publiserte Fiskeribiolog Keno Ferter ved Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet et innlegg i «BT Innsikt om hva fang & slipp gjør med torsken. BT Innsikt er en blogg hvor forskere selv publiserer artikler om egen forskning og aktuelle temaer. Jeg synes dette var så interessant og har fått lov til og dele det innlegget på bloggen min. Det deler også min klare oppfatning om at «fang & slipp» er viktig og praktisere i noen grad, og at det faktisk hjelper bestandene godt hvis det utføres riktig på de fleste fiskeslag.       Fritidsfiskere i Norge slipper ut over 1 million torsk hvert eneste år. Mange tror at denne gjenutsettingen er bra for fiskebestanden. Men er det sant? Gjenutsetting eller ”fang-og-slipp” (etter engelsk catch-and-release) stammer fra England. Fiskelordene var sportsfiskere som fisket for fornøyelsens skyld, ikke for å overleve. Også i laksefisket her til lands har det lenge vært vanlig med fang-og-slipp. De siste årene har praksisen også bredt om seg blant de som fisker i sjøen. Mange som fisker i sjøen har vært i denne situasjonen: Etter flere dager uten ett napp kommer endelig fiskelykken. Fisk etter fisk tar sluken og stampen fylles. Selv om dagens middag er sikret for lenge siden, forsetter du å fiske fordi det er  det biter. Mens alt som sprellet på kroken i begynnelsen av fisketuren havnet i stampen, begynner du nå å bli mer kresen. Småfisk eller de artene du egentlig ikke liker så godt, blir sluppet ut igjen. Dette kalles for frivillig fang-og-slipp. Det finnes også reguleringsstyrt fang-og-slipp, for eksempel når fisken gjenutsettes fordi den er under minstemål eller fredet. Når det gjelder fang-og-slipp av torsk så ligger Norge på Europa-toppen. Fisketurister i Nord-Norge slipper ut mer enn 1 million torsk hvert år. En undersøkelse fra Skagerrakkysten indikerer at også norske fritidsfiskere slipper ut en stor del av torskefangsten sin. Hovedgrunnen er som regel at torskene er for små. Men hva skjer egentlig med torskene som havner i sjøen etter det ufrivillige oppholdet på land eller i båten? Fang-og-slipp er jo helt nytteløs dersom torsken ikke overlever.     En fersk undersøkelse viser at torsken faktisk kan overleve fang-og-slipp, hvis den er fisket på grunt vann, ikke har alvorlige krokskader og oppholdet på land eller i båt er kort. Resultatene er basert på et forsøk med merket fisk som vi gjennomførte ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen. Merkene sendte signaler med oppholdsdyp og posisjon fra hver enkelt fisk hvert tredje minutt. Slik kunne vi følge torskene etter at vi hadde fisket dem på stang og sluppet dem ut igjen. Alle fiskene i forsøket var uten store krokskader og overlevde. Noen stod imidlertid i ro etter gjenutsettingen, og en ble nærmest hyperaktiv, men etter en stund viste alle fiskene et helt vanlig atferdsmønster. Men slik er det ikke alltid. Hva skjer for eksempel hvis fisken blør etter fangsten? En fang-og-slipp-studie fra Tyskland viser at torsk som har sterke blødninger har syv ganger høyere sannsynlighet for å dø enn de som ikke blør. Ved å bruke en sluk med stor treblekrok, som for eksempel en 400 grams svenskepilk, er faren stor for at fisken blir feilkroket i magen. Det gir relativ liten sjanse til å overleve. Og hva skjer når torsken er uten alvorlige ytre skader, men kommer fra dypt vann? Selv om torsken får sprengt svømmeblæren og dykkersyke, ser det likevel ut som om overlevelsen kan være høy i noen tilfeller (dette skal jeg skrive mer om i et av mine kommende innlegg). Så hva kan man gjøre for å unngå unødvendig dødelighet ved gjenutsetting? Det viktigste er å unngå alvorlige krokskader som fører til blødninger. Dessuten bør man så vidt som mulig unngå bifangst av fisk man ikke vil ha. Er det for eksempel mye småfisk i området, kan det være lurt å bytte til en gummifisk med enkelkrok. Denne fanger vanligvis bare de større torskene, og feilkroking med blødninger skjer ikke så ofte. Skulle du likevel være uheldig og få en torsk under minstemål eller kanskje en som er så stor at du vil slippe den fri igjen fordi den er en viktig gytefisk, så er det en del andre tips som kan være nyttige. Ta alltid med våte hender i fisken og ikke legg den på et tørt underlag som kan skade slimhuden. Vær kjapp, sett torsken ut med begge hendene og vent til den svømmer vekk av seg selv. Ved å følge disse enkle reglene er sjansen stor for at fisken din overlever fang-og-slipp!  

Keno Ferter
  Tekst: Keno Ferter (foto Barry O Clarke)