Facebook ikon Instagram ikon
27. januar, 2013 - Båt og havfiske

GPS (Global Positioning System)

Hvis du for det meste fisker i fra båt kan det være lurt å anskaffe seg GPS eller Ekkolodd, og helst begge deler. Ekkoloddet brukes først og fremst for å finne fisken og se på bunnformasjonene der du befinner deg med båten. GPS er selve navgeringssystemet som gjør at du finer trygt frem til fiskeplassen og kan analysere din drift og finne tilbake til hvor du var. Det finnes i dag skjermer som opererer begge systemer samtidig. I dag og i morgen skriver jeg litt om dette….  

jeg bruker ofte en håndholdt GPS
GPS GPS (Global Positioning System) er et nettverk av minst 24 satellitter som er plassert i bane rundt Jorden av det amerikanske forsvaret. Systemet gjør det mulig for mottakeren å fastsette egen posisjon med svært stor nøyaktighet overalt i verden, under nær sagt alle værforhold. Systemet er i utgangspunktet tilgjengelig og gratis å bruke for alle.
de håndholdte GPSene er greie å ta med fra båt til båt men også når du fisker fra land eller på isen
  Satellittene kretser rundt jorden to ganger pr.døgn i meget nøyaktige beregnete baner og sender radiosignaler til jorden, de inneholder blant annet opplysninger om tidspunktet signalet ble send ut fra satellitten GPS-mottakeren tar imot denne informasjonen og regner ut sin egen posisjon ut fra avstand og posisjon i forhold til satellitten den tar imot signaler fra. Signaler fra fire eller flere satellitter gir en tre-dimensjonal posisjonsangivelse; bredde, lengde og høyde. Dette gjør at du til enhver tid kan se på skjermen hvor du befinner deg til enhver tid.  
GPS er sikkerhet til sjøs, det er ikke alltid skjær er lett å se men på GPSens sjøkart er de avmerket
På moderne GPSer kan du laste ned svært gode digitale kart slik at du ser hvor du befinner deg på disse. På sjøen kan du da navigere deg rundt farlige grunner eller finne frem til gode fiskeplasser som er tegnet inn på disse kartene. Gode sjøkart eller båtsportkart viser dybdekurver, grunner og andre havformasjoner som er særs interessante for sportsfiskeren. Når gps i tillegg da legger spor hvor du har kjørt båten, kan du lett finne tilbake til samme fiskeplassene. I tillegg kan du plotte (merke) hvor du får fisk slik at du senere lettere finner tilbake dit. Det kan også være hensiktsmessig å ha en GPS hvis du fisker fra land, du kan hele tiden se hvor du går og kan lese av det nedlastede kartet og se hvordan bunnformasjonene ser ut der du kaster.  
på dypvannsfiske finner du skrenter og fordypninger på kartet du har på GPSen
En GPS koster fra en tusenlapp og oppover, samt at kartene også koster noe. Du vil snart finne ut at GPS er fiskerens beste venn og et svært godt hjelpemiddel for å finne fisken. I tillegg gjør det fisketuren din på havet mye sikrere, når du kjører i skummelt farvann med mye undervannskjær, eller i tåke og dårlig lys. En GPS i hver båt burde være påbudt på lik linje som flyteplagg.
du kan kjøre nesten i blide med GPS men må selvfølgelig følge med for annen trafikk
  I morgen kommer et innlegg om ekkoloddet.. Asgeir (foto: Eilertsen- Larsen-Alvestad)