Facebook ikon Instagram ikon
7. mars, 2016 - Artsfiske

Gråhai jakt på sjøisen

Hei Etter at det kom tre fire rapporter om gråhai fangst på isen, var det bare å hive seg i bilen og forsøke selv også. Det var flere likesinnede artsjegere som hadde klart å spore opp et området hvor denne ganske sjeldne gråhaien hadde tatt krokene flere ganger i løpet av den siste uken. Jeg tok kontakt med Daniel Andre Bjørndalen og fikk raskt vite at det var en lang rekke andre artsfiskere fra det ganske land som også hadde samme tankene som meg, og derfor var på veg samme sted for å forsøke lykken. Gråhaien er en ganske sjelden art i Norske farvann, men faktisk tas det gjerne noen få hvert år i Oslofjorden ved Drøbak. Siden haien er så sjelden i Norske farvann er det naturlig nok bare noen få artsfiskere som har denne på listen sin. Når det nå plutselig dukket opp gråhaier på nesten hver tur for dem som prøvde seg målrettet, var det altså bare å «smi mens jernet er varmt» for å prøve lykken mens vi vi visste at haiene var på plass.  

Daniel Andre Bjørndalen var en av de første som fikk gråhaien i dette området
Daniel Andre Bjørndalen var en av de første som fikk gråhaien i dette området
 
Slik ser gråhaien ut
Slik ser gråhaien ut
  Det er ingen hemmelighet at plassen Bjørndalen og co. nå har sporet opp gråhaien på er i Sandebukta ved Holmestrand. Altså ikke så langt i fra Drøbak hvor det nesten hvert år tas noen eksemplarer av havfiskere. Det er altså tydelig at området her har en liten bestand av gråhai. Kanskje har den kommet litt mer til sin rett her nå når pigghåen nærmest er utryddet i området. Uansett er fjordene her inne på Østlandet kjent for mange av sine små haier. Ønsker du en nærmere beskrivelse av hvor i Sandebukta de fleste gråhaiene er fanget, så hører du med Daniel Andre Bjørndalen. I god artsfiske ånd deler jeg ikke plassene jeg har fått av andre, men henviser til dem som har funnet arten/området først. Artsmiljøet er unikt på denne måten, også det at vi gjerne deler våre egne plasser til andre likesinnede. På den måten får vi som oppfører oss skikkelig og som også deler med andre, tilgang til langt flere spennende fiskeplasser rundt om i hele landet.  
Takler for pelagisk fiske ble raskt bundet
Takler for pelagisk fiske ble raskt bundet
  Uansett, jeg satte i gang og knyttet 4 lange takler med 6 opphengere på hver. Jeg brukte Berkley Trilene Fluorocarbon i 0,45mm og kroker rundt størrelse 1 til 2/0 med små selvlysende blekkspruter. Siden jeg skulle fiske pelagisk (midt i vannlaget) brukte jeg en drøy meter mellom opphengerne slik at jeg skulle dekke snaue 8 meter av vannlaget. Sekken ble pakket med 4 stenger av typen Ugly Stick 4,6 fot med Ambassadeurer fylt med Fire Line. Jeg la makrell og ansjos til tining og hoppet i bilen kl 03.30 på lørdags morgen for å kjøre østover.  
Det var folksomt på isen, både profilerte artsfiskere og lokale hobbyfiskere var der i hopetall
Det var folksomt på isen, både profilerte artsfiskere og lokale hobbyfiskere var der i hopetall
  Klokken 7  om morgenen var jeg på plass i Sandebukta ved Holmestrand, og sammen med 15-20 andre artsfiskere var fisket raskt i gang. En del hadde kjente artsfiskere hadde allerede fisket på plassen igjennom hele natten, men ingen gråhai var så langt kommet opp på isen. Det var imidlertid mye annen fisk under isen i området, og aller mest spesielt var det kanskje at det kom opp hele 9 småflekket rødhai dette første døgnet. Den småflekkede rødhaien er vanligvis en haiart som kan være svært vanskelig å lokalisere og dermed fange på stang. Mengden med småflekka vi fikk på isen i Sandebukta er et nytt tegn på at områdene her østpå har spesielt mye spennende småhaier å by på.  
Isen var grei, men det skal nok ikke mange dager med mildvær og vindt før det røyner på
Isen var grei, men det skal nok ikke mange dager med mildvær og vindt før det røyner på
 
lengre ut lå fjorden åpen og fri for is
lengre ut lå fjorden åpen og fri for is
  I løpet av dagen var det altså rundt 20 mer eller mindre profilerte artsfiskere, samt et 50 talls lokale fiskere som forsøkte seg på isen innenfor Holmestrand. Enn kan jo trygt si at fiskepresset var stort og vi var nok ganske sikre på at det skulle komme opp minst en eller to gråhai i vert fall. Timene gikk imidlertid uten at noen gråhai valgte å ta agnene våre. Det kom allikevel opp mye annet fisk, spesielt var det å bemerke at det var mye pen taggmakrell og noen store vanlige makrell inne i fjorden der nå. Ellers var det mye hvitting, hyse, sypike, øyepål, sei og noen lysinger og torsk også som fant vegen opp igjennom hullene i løpet av dagen.  
En liten kort Ugly Stick med Ambassadeur er topp. Nappvarsler i form av elektronikk eller bjeller er et must ved flere snører ute
En liten kort Ugly Stick med Ambassadeur er topp. Nappvarsler i form av elektronikk eller bjeller er et must ved flere snører ute
 
Så er det bare å vente
Så er det bare å vente
  Jeg måtte dessverre pakke sammen sakene å gi opp fisket for å kjøre hjemover på kvelden ca kl 18 00. Hverken jeg eller noen andre hadde sett snurten av noen gråhai dessverre. Så vidt jeg vet ble det ikke tatt noen gråhai av noen fiskere dette døgnet. Det er slik artsfiske noen ganger er, vi må satse mange døgn for å lure de mest sjeldne artene. Målrettet satsing er en del av gamet, og ingen surmuler for det. Foreløpig konklusjon er at gråhaien heller ikke er noen «hentefisk». Du må nok være litt heldig, i tillegg til at du altså må fiske målrettet på riktig plass over tid.  
Innimellom skjedde det ting, og føltes det ut som en hai var selvfølgelig spenningen ekstra høy
Innimellom skjedde det ting, og føltes det ut som en hai var selvfølgelig spenningen ekstra høy
 
En av de mange (feil hai) småflekkede rødhaiene ble landet
En av de mange (feil hai) småflekkede rødhaiene ble landet
 
Thor Berg med en pen småflekket
Thore Bergh med en pen småflekket
 
En av de få fiskene som faktisk kan blunke
En av de få fiskene som faktisk kan blunke
 
Mønsteret (flekkene) varierer fra fisk til fisk
Mønsteret (flekkene) varierer fra fisk til fisk
 
alle haiene ble selvfølgelig satt levende tilbake igjen
alle haiene ble selvfølgelig satt levende tilbake igjen
  Ps! Det har kommet opplysninger om at det er funnet minst en død gråhai oppå isen i Sandebukta. De er antagelig kastet der av noen lokale isfiskere som ikke har sett på den som mat, men kanskje mer som en plage. Det er svært synd at folk dreper disse sjeldne haiene med vilje. De hører med til vårt skjøre økosystem under vann. Får du en slik gråhai, eller en annen hai for den saks skyld, så må du behandler dem forsiktig og sette dem raskt tilbake igjen. Pigghåen som er ganske lik gråhaien er dessuten fredet. Du risikerer en kraftig bot dersom du ikke setter den tilbake igjen umiddelbart. Som fritidsfisker (hobby eller sports) må vi respektere dette, og være med på å ta vare på mangfoldet i naturen vår!   Litt mer info om Gråhaien klippet i fra organisasjonen Hjelp Havets Haier; Gråhai – Galeorhinus galeus   (Linneaus, 1758) Størrelse: 120-170 cm ♂, 130-185 cm ♀. Maksimalt: 175 cm ♂, 195 cm ♀. Utbredelse: Arten finnes i tempererte hav verden over. Også i Middelhavet. Langs hele norskekysten, men hyppigst på Vestlandet. Nasjonal rødliste: Datamangel IUCNs rødliste: Sårbar. Om arten: Gråhaien tilhører glatthaifamilien (Triakidae) og har fått navnet sitt grunnet en stålgrå ryggside. Undersiden av haien er lysere (nær hvit) og gir god kamuflasje i motlys. Denne haiarten er en aktiv, og sterk svømmer som kan tilbakelegge store avstander, da ofte i stimer. Disse stimene er gjerne delt inn etter størrelse og kjønn. Satellittovervåkning har avslørt migrasjoner på opptil 1600 km. Gråhaien er både bentisk og pelagisk, noe som betyr at den oppholder seg både langs bunnen og i de frie vannmasser. På menyen har arten torskefisk (spesielt hvitting), krepsdyr, pigghuder og blekksprut. Gråhaien er ovovivipar og gravide hunner føder sine unger på grunnere vann i beskyttede viker og sund. Antallet unger varierer mellom 5- 52 levende unger. Disse blir unnfanget etter en drektighetsperiode på 10 måneder og ungene er 35-40 cm store. Arten fiskes over hele verden grunnet kjøtt, finner og leverolje. http://www.hjelphavetshaier.org/   Asgeir