Facebook ikon Instagram ikon
6. september, 2014 - Artsfiske

Gullbust (ny art)

Bare inne med en oppdatering på art 99 i fra forrige uke. Gullbusten har jeg så vidt prøvd meg på et par ganger tidligere i Østfold uten resultat. Denne fisken liker godt rennende vann og trives ofte på partier med mye annen hvitfisk. Det kan derfor være litt vanskelig og fiske selektivt etter fisken spesielt midt på sommeren når vannstanden er lav og det kryr med annen fisk som gjerne tar agnet ditt. Da jeg nå fikk et tips av Bjørn Salte fra Telemark om at arten nå også var å finne i det fylket var jeg ikke sen og be. Det faktum at den fantes så nært, og at det ikke vær særlig mye annen fisk i det vannet gjorde meg ganske sikker på at den nå skulle på kroken. På vei østover på vei til jobb på en sportsmesse stoppet jeg i vannet like utenfor Porsgrunn. Umiddelbart så jeg at det vaket tett ved utløpsbekken og tenkte at dette var gullbusten som stod der strømmen som trakk ut av vannet. Vakene fra fiskene markerte at det var små individer så jeg bandt på en liten krok (18) på tynn line under duppen og satte på en liten bit av en mark. Ganske riktig, etter noen små napp ble den første lille gullbusten med inn, og art nummer 99 var i boks.           Det ble kjapt noen flere i samme størrelse, så jeg flyttet meg litt inn i vannet og foret opp litt med grunnfor og mais for å se om det var noen litt større individer. Etter noen minutter kom det en stim med litt større fisker så jeg fikk fisket et par av dem før jeg så reiste videre østover på utkikk etter art nummer 100. Jeg er imidlertid helt sikker på at du kan fange riktig fin størrelse på gullbusten i dette vannet, hvis du bruker litt mer tid og forer inn mer fisk.           Her ser du hva fiskipedia skriver om arten gullbust:  Latinsk:  Leuciscus leuciscus Engelsk:  Dace Tysk: Hasel Svensk: Stäm Dansk: Strømskalle   Kjennetegn: Gullbusten har visse likhetstrekk med mort, men i motsetning til denne har den gulaktige øyne (morten har røde). Gullbusten har en mengde små svarte prikker i regnbuehinnen på øye. Et særpreg hos gullbusten er snuten, som har en avrundet og overhengende fasong. Halestilken er slank.   Biologi: Gullbusten trives best i rennende vann, selv om den også forekommer i stillestående vann og innsjøer. Den er en typisk stimfisk som livnærer seg av insekter på overflaten og krepsdyr og planter på bunnen. Gytingen foregår på sand- og grusbunn i rennende vann i mai-juni måned når vanntemperaturen er på ca 15 grader C. Hunnen kan legge opp til 30.000 egg som fester seg til bunnen. Eggene som er 2 mm store klekkes etter 12-14 døgn. Asgeir