Facebook ikon Instagram ikon
1. juli, 2012 - Natur og opplevelser

Har du sett Brugde?

  Hei, her er en viktig sak for å kunne kartlegge en fantastisk fisk/hai i Norge! Vi er en vitenskapelig forening som arbeider for mer forskning på hai. Grunnen til at vi sender deg/dere dette brevet er at vi for tiden er på utkikk etter informasjon om Brugde i Norge og håper at du /dere kan videreformidle vår interesse ved å henge opp informasjonsplakaten vår, samt formidle ”brugde-skjemaene” som ligger vedlagt. Ved å sende deg/dere denne e-mailen håper vi å nå ut til lokalfolk, eller turister som kanskje har tenkt seg på båttur, fisketur, hvalsafari  etc i løpet av ferien sin, og som kanskje vil holde litt ekstra utkikk  etter brugder når de har sett denne informasjonen. Det vi er interesserte i er: ●     Alle brugdeobservasjoner som har blitt gjort de siste 5 årene ●     Observasjon av levende brugder ●     Brugder som har satt seg fast i garn ●     Brugder som har blitt skylt opp på land ●     Andre observasjoner, historier eller informasjon. ●     All informasjon er nyttig for oss, også opplysninger om ingen observasjoner! ●     Vi er også interesserte i skinn, gjeller eller lignende, for genetiske studier

slik vil du oftest se den i overflaten
  Hva vil vi gjøre med informasjonen vi samler inn? ●     Innledningsvis vil vi forsøke å danne oss et bilde av brugdas utbredelse langs vestkysten,      for å forstå hvor brugdene opptrer, og når  de beveger seg nær kysten under sin årlig vandring. ●     Dersom vi får hentet inn nok informasjon fra publikum om hvor brugdene befinner seg, vil det etter hvert være mulig å merke og spore brugdene med satellittsendere!   Hvordan du/dere/publikum kan informere oss: Du kan enten gå inn på våre hjemmesider www.hainorge.no, å fylle inn et skjema online https://www.asgeiralvestad.nodocs.google.com/spreadsheet/viewformformkey=dGVfb1FTU3Nnb3V0dndkbWVBMUY4LVE6MQ eller du kan sende oss en mail direkte med informasjon   info@hainorge.no På forhånd tusen takk for hjelpen – vi ser frem til å høre fra deg!   Brugdefakta: ●     Brugda (Cetorhinus maximus) er den nest største fiskearten i verden, og kan bli opptil 12m. ●     Brugda er planktoneter, og er ingen trussel mot mennesker ●     Brugda kan sees om våren og sommeren, når den ”gresser” etter plankton i overflaten. ●     Rundt juni finner vi brugda langs vestkysten av Norge ●     Vi vet svært lite om dens atferd og vandringsmønster, ei eller hvor den blir av om høsten og vinteren! ●     Svært utbredt tidligere, men jakt for lever (olje) og skinn førte til en kollaps i bestanden. ●     Brugda er nå en truet art i norske farvann, og jakt og fangst er forbudt.    Asgeir