Facebook ikon Instagram ikon
24. mai, 2014 - Artsfiske

Hornkvabbe (ny art)

Hei igjen, Da var vi kommet til art nummer 4 for natten sammen med John Olav Florø-Larsen. En kan jo godt si at en hadde en fantastisk uttelling allerede, men det hele skulle nå toppe seg med en hornkvabbe. John Olav fant denne fisken noen få cm under vannflaten hvor den lå helt inne på byggeelementet. Det ble litt hektisk for det var en art han ikke hadde sett der før, derfor var det jo ekstra gøy, og selvfølgelig litt utfordrerne for meg og få akkurat denne til å bite. Det gikk allikevel veldig greit og fisken med «brokkolien» på hodet ble med på land. Super kul fisk å få krysset av på den nye artslisten min. Den ble som de fleste andre kvabbene lurt av en liten krok (16) og en liten bit med kokt reke.             Her ser du hva Fiskipedia skriver om arten: Latinsk: Chirolophis ascanii Engelsk: Yarrels´s blenny Tysk: Stachelrücken Svensk: Tångsnärta Dansk: Buskhoved   Kjennetegn: Hornkvabbe skiller seg markant fra andre fisk ved at den har buskete hudfliker over øynene. Hannen skiller seg fra hunnen ved at den har en lignende hudflik på de første ryggfinnestråle. Kroppen er åleaktig og sammentrykt fra sidene. Finnestråler i ryggfinne: 50-54 Finnestråler i gattfinne: 1 piggstråle, 35-40 bløtstråler Finnestråler i brystfinne: 13-15   Biologi: Hornkvabben lever på hard bunn blant alger og steiner. Den holder gjerne til i fjellsprekker eller under steiner. Normalt finner man ikke hornkvabben i fjæresonen, da den stort sett lever på grunner og skråninger på kontinentalsokkelen. Føden består hovedsakelig av muslinger, børstemark og hydroider. Gytetiden er i oktober-desember og eggene legges da på steinbunn. Etter gyting lever yngelen pelagisk. Hornkvabben finnes helst på dyp fra 10-30 meter, men er funnet helt ned til 400 meter. Maks lengde 25 cm. Asgeir