Facebook ikon Instagram ikon
1. oktober, 2017 - Aktiviteter / Happenings

Hummerfiske 2017

1. oktober startet hummerfiske, og for kystbefolkningen her sørpå er det minst en like stor merkedag som elgjakten i de indre bygder. Mange har gledet seg i lang tid, og møysommelig samlet og konservert agn i lengre tid. I år er det nye regler å forholde seg til og det bør du få med deg før du setter ut teinene. For det første må du registrere deg hvis du skal være med i hummerfiske, det gjør du på fiskeridirektoratets sider hvis du klikker her. Så langt har over 26 000 fiskere registrert seg for årets fiske. Målet med registreringen er å kunne se hvor mange som fisker, og på den måten kunne forstå noe om uttaket av arten. På denne måten kan enn også på sikt gjøre tiltak som gjør at bestanden kan sikres i fremtiden. Dette er de fleste positive til, det skal bli spennende å se hvilken tiltak som vurderes i årene fremover.   IMG_2931-1024x714

Andre endringer i regelverket

Endringene er som følger og trer i kraft straks:

 • Obligatorisk påmeldingsordning.
 • På Skagerrakkysten (avgrenset mot vest av en rett linje fra Lindesnes fyr til Hanstholm fyr og til grensen mot Sverige) innføres det et maksimalmål for hummer på 32 cm (totallengde). For å finne totallengde måler du hummeren fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp. Se kart over området der det er innført maksimalmål.
 • Minstemål for hummer skal være basert på totallengde (fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp). (Minstemålet for hummer er i hele landet 25 cm).
 • Hummerteiner skal fra og med årets sesong røktes minst en gang per uke.
 • Rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i sjøen i desember.
 • Det er ikke lenger forbudt for fritidsfiskere å sette krabbeteiner på grunnere vann enn 25 meter.
 • Det er nå lov å sette/trekke teiner på søndager, også på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder. (Det er fortsatt forbudt å sette eller trekke teiner til fangst av hummer på kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang.)

  DCIM100GOPRO   Reguleringer for 2018:

 • Påbud om bruk av (nedbrytbar) bomullstråd i hummerteiner.
  • Det vil ikke være krav om at hele teinen lages av nedbrytbar bomullstråd, tråden skal virke slik at et panel i teinen faller ut etter en viss tid. Gamle teiner vil fortsatt kunne brukes ved å ettermontere bomullstråden. Nærmere beskrivelse av hvordan dette skal gjøres vil komme.
 • Forbud mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter i Skagerrak i perioden fra og med 1. juni til og med 15. august.

  DCIM100GOPRO   Hummer med utvendig rogn er fredet hele året. Fra 1. oktober klokken 08.00 kan man fange hummer over hele landet. Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane kan man fangste til og med 30. november. I resten av landet kan man fangste til og med 31. desember. Hummer er bare tillatt å fiske med teiner tilpasset hummerfiske. Hummer tatt med annen redskap skal settes tilbake i sjøen. Fredningsområder for hummer  

DCIM100GOPRO

Oppbevaring i sjøen

Fra og med 1. januar til 1. oktober klokken 08.00 er det forbudt å oppbevare hummer i sjøen. Hummer som innen 1. januar er innmeldt og registrert av salgslagene for omsetning, kan likevel oppbevares i sjøen. Fiskeridirektoratets regioner i det gjeldende området kan gi tillatelse til å oppbevare hummer i sjøen til godkjent kjøper.   DCIM100GOPRO

Minstemål

Minstemålet for hummer er i hele landet 25 cm. Hummer (og sjøkreps) skal måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp (halen).   DCIM100GOPRO

Antall teiner og ruser

Som fritidsfisker kan man fiske etter hummer med inntil 10 hummerteiner per person og per båt. Det betyr at hvis flere personer fisker fra samme båt, eller hvis én person fisker med flere båter, kan man uansett ikke bruke mer enn 10 hummerteiner. Antall teiner for hummer og antall ruser for fisk kan heller ikke overstige 10 stykker totalt i hummerfiskeperioden, fordi ruser er et effektivt fangstredskap for hummer. Men – man kan i tillegg benytte inntil 10 andre teiner, for eksempel krepseteiner. Mer om reglene for fiske med ruser.   DCIM100GOPRO

Hvordan skal hummerteinen være?

I teiner som er satt ut for fangst av hummer, skal det være minst to sirkelformede fluktåpninger – én på hver side av redskapet. Åpningenes diameter skal være minst 60 millimeter. Åpningen skal vær plassert helt nede ved redskapsbunnen, slik at hummeren lett kan ta seg ut av redskapen, men ikke lenger nede enn at det er fri passasje gjennom åpningene når redskapet står i sjøen. Teiner som står i sjøen til fangst av hummer skal ha minst ett vak som er tydelig merket med fiskerens deltakernummer, navn og adresse.   DCIM100GOPRO

Omsetning av hummer

Fritidsfiskere kan ikke fritt selge hummer. All omsetning av fisk og skalldyr skal skje gjennom et salgslag eller en godkjent kjøper. Fritidsfiskere kan omsette for maksimalt 50 000 kroner i året. Mer om salg av fangsten Som forbruker kan man være sikker på at hummeren er lovlig omsatt dersom den har et ID-merke. Mangler den dette, er den ulovlig omsatt.   DCIM100GOPRO

Frednings- og bevaringsområder

Det er etablert ni fredningsområder for hummer i Hardangerfjorden og sju på Sør- og Østlandet.   Les også at over 26 000 har registrert seg for årets hummerfiske, direktoratet. https://www.asgeiralvestad.nowww.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Nyheter/2017/Godt-over-26-000-vil-fiske-hummer   DCIM100GOPRO   PS! Husk å bruke synketau og lett synlige flotører som er merket med navn og adresse samt ditt nye registreringsnummer. Godt hummerfiske!!   IMG_2921-840x1024   Asgeir (info fra fiskeridirektoratets sider)