Facebook ikon Instagram ikon
26. desember, 2014 - Artsfiske

Kloskate (ny art)

Da var altså art nummer 108 krysset av, det ble en kloskate i fra Frafjord i Rogaland, den tok jeg med agnfiske fra land. Jeg brukte et såkalt paternoster takkel med tre opphengskroker (størrelse 4) som jeg agnet med små strimler av makrell.       Skatene bruker som regel litt tid til og finne agnet, og bruker sine sensorer og luktesans til og finne agnet du legger ut. Vær derfor tålmodig og la disse fiskene til og finne agn og la dem få tid til å sluke agnet før du setter kroken.         Her ser du hva fiskepedia skriver om arten kloskate: Latinsk:               Amblyraja radiata Engelsk:              Thorny skate, Starry skate Tysk:                    Sternrochen Svensk:               Klorocka Dansk:  Tærbe   Kjennetegn:  Dette er en relativt småvokst skate i norske farvann, sannsynligvis ikke tyngre enn to kg. Kloskatene blir større i amerikanske farvann, opp til 11,4 kg er rapportert fra Gulf of Maine [Sulikowski, J.A., J. Kneebone, S. Elzey, J. Jurek, P.D. Danley, W. Huntting Howell and P.C.W. Tsang, 2005]. Halen er kortere enn kroppen, og har en sentral tornerekke som går fra første ryggfinne og fremover ryggen med 12—19 store torner. Dette kjennetegnet skiller denne enkelt fra piggskate, som har 28-50 torner. Tornene har radiære ribber. I levende tilstand ruller den kroppen ofte sammen som en ball, for å beskytte seg.     Biologi:  Dette er sannsynligvis vår mest tallrike skateart. Den lever på sand- og mudderbunn, og livnærer seg på fisk, krepsdyr og børstemark. Den kan gå ned til 1000 meter, og trives i sjøtemperaturer ned til -1,7°C. Gytingen forgår ved strender om våren, men eggkapslene kastes hele året. Utnyttelse:  Kloskata blir ikke utnyttet kommersielt, men har blitt tørket og saltet på Island. Arten er også gjenstand for bifangst, i likhet med andre skater.     Sportsfiske:  Dette er ingen utpreget sportsfisk, en blir fanget sporadisk. Den største vi kjenner til som er fanget på stang er  på 1792 gram. Utbredelse:  Vid utbredelse – begge sider av Nord-Atlanteren, på østsiden fra De britiske øyer og Nordsjøen, nordøstover til Spitsbergen, Barentshavet og Kvitsjøen til Kapp Kanin. Island og Grønland.     Asgeir