Facebook ikon Instagram ikon
9. oktober, 2012 - Produktomtale og tester

Kunnskapshjørnet 11 ”krok i forhold til agn”

En av de mest grunnleggende faktorer for å fiske ”riktig” er å velge riktig krok i forhold til agn, slik at agnet blir presentert korrekt og naturlig. Alt for mange velger krok i forhold til fisken det skal fiske etter. Det er jo også en faktor en må ta hensyn til, men ofte kan en for stor eller kraftig krok ødelegge fiske og presentasjonen. Det er viktig å vite at selv små ”nette” kroker kan lande stor fisk, og mange ganger er storfisken småspist og du er derfor avhengig av å bruke små kroker. Det er vanskelig å si noe eksakt regel for hvor stor kroken skal være, men tenkt deg at kroken i utgangspunktet skal påvirke agnet minst mulig. Fisken bør ikke legge merke til at det er noe fremmedelement (krok) der i det hele tatt. Selv om ikke en fisk vet hva en krok er, kan den god kjenne igjen det den vanligvis beiter på, og derfor bør en ikke avvike fra dette unødig. Velg derfor krok slik at agnet fyller mesteparten av kroken men ikke alt. Har du overfylt (for liten krok) slik at hele krokbøyen er dekket kan du få problemer med å kroke fisken. En altfor stor krok på et lite agn ødelegger for presentasjonen. Husk det er agnet fisken er ute etter! Ta også hensyn til styrken på kroken, de vil si tykkelsen på strengen (metalltråden) som kroken er laget av. En stor krok med tynn streng kan for eksempel være svakere enn en liten krok med tykk streng. Det betyr altså igjen at det ikke er størrelsen på kroken som bestemmer hvor stor fisk du kan lande. Generelt er det viktig med høy kvalitet på krokene du bruker, dette gjenspeiles ofte i prisen.  Det er vel ikke her det er viktig å spare penger? Kroken er en liten, men kanskje det viktigste punktet mellom deg og fisken. Asgeir