Facebook ikon Instagram ikon
19. oktober, 2012 - Ferskvannsfiske

Kunnskapshjørnet 12 «selektiv fisk»

Når en fisk er selektiv betyr det at fisken velger ut et byttedyr og konsentrerer seg om å beite på dette. Jeg tror de fleste fiskene til tider kan bli selektive, og for sportsfiskeren er dette helt avgjørende å vite noe dette for og bli en god fisker. Det vi vet er at de forskjellige fiskeartene opptrer svært forskjellig når det kommer til å fange mat. Noen er finspiste og kun beiter på noen få forskjellige ting, mens andre er nesten altetende. I tillegg er det altså fisker som i perioder er svært selektive i kosten. Den mest omtalte ”periode selektive” fisken er nok ganske sikket brunørreten. Når imitasjonsfiske kom for fullt til Norge på 80 tallet, var jeg selv en svært aktiv fluefisker. Spesielt var jeg inspirert av Staffan Lindstrøms imitasjonsverden, og booket ham for en rekke kurs og foredrag i fiskeavdelingen jeg drev. Det hele bestod i å binde og bruke så gode imitasjoner som mulig for å lure ørreten. Nye materialer, nye bindeteknikker og ikke minst mer raffinerte fisketeknikker ble utprøvd for å lure den insektsspisende og til tider svært vanskelige brunørreten.  Det og gå fra de klassiske mønstrene som for eksempel march brown, peter ross, red tag, zulu silver, olsen osv, til nøye gjennomførte imitasjoner, gjerne med kunstfibre som materialer gav ikke bare mer fisk, men også en logisk forklaring på hvorfor fisken valgte fluene. De lignet jo nesten en prikk på det fisken spiste.

harr og sik er andre fisker som er selektive i perioder
Nå visste vi, og vet fremdeles at imitasjonsfiske ikke er ”eneste vei til Rom”. Men det var i de vanskeligste periodene dette imitasjonsfiske gav de aller beste resultatene. Og det var da nesten ingen andre fikk fisk. Det var når fisken var mest selektiv at imitasjonsfiske var suverent!
ørret fanget på vårflueimitasjon, de klekker ofte om natten
Jeg har lest eller hørt, at når brunørreten ser flere av samme innsekttype hvert 5 sekund eller raskere så blir den selektiv. Det vil si at den da kun begynner å spise dette spesielle byttedyret og blir da selektiv for en periode. Jeg har ikke noen vitenskaplig belegg for å si at dette er helt korrekt men det er antagelig ikke langt i fra sannheten.
når ørreten tar sluk som her, er den antagelig utenfor sine selektive perioder
Mange ørreter blir selektiv under en innsektklekking i en elv eller i et vann. Det kan for eksempel være en type døgn, vår eller steinflue som klekkes, og blir flygende nesten samtidig. Det er da selvfølgelig mest praktisk og effektivt for fisken å konsentrere seg om det insektet som det da er en overflod av, for å få i seg mest mulig næring i denne perioden.
storørreten spiser også insekter og er selektiv i perioder
Andre fiskeslag kan også være mer selektive. Se for eksempel makrellen i sjøen, det kan koke rundt deg på alle kanter men du får ingen, den spiser antagelig rødåte, eller annen plankton. Jeg har sett lyr, sei og torsk som nesten utlukkende spiser sild, tobis, børstemark eller krabbe.
fisken kan også være ganske selektiv på børstemark for eksempel
Uansett kan det da være lurt og kunne imitere det byttedyret som fisken er selektiv på i den perioden. Asgeir