Facebook ikon Instagram ikon
7. november, 2012 - Båt og havfiske

Kunnskapshjørnet 13 avdrift

Hei, Et vanlig problem når du fisker fra båt er avdriften du får på snøre når båten driver. Selvfølgelig kan du ankre opp eller kjøre motoren opp mot en GPS slik at den hele tiden ligger i samme posisjon.

avdriften påvirkes over og under vann. Vind og tidevannsstrøm
Vanligvis må en allikevel hengi seg til strømmen i sjøen, og vinden over vann som påvirker båtens drift. Jeg pleier ofte å holde motoren i gang og gi litt imot driftrettingen med jevne mellomrom slik at snøret rettes opp og kontakten med bunnen opprettholdes.
i finvær er det stort sett tidevannet som forflytter båten Foto: Barry O Clarke
 
i ruskvær er det både strøm og vind som drifter båten Foto: Barry O Clarke
Ofte er det også positivt og ha en liten drift hvis du klarer å holde snøret på det dypet du ønsker uten at du hele tiden må mate ut mer lengde. Når du driver fisker du hele tiden over nye områder. Du vil imidlertid snart finne ut at fisken ofte står konsentrert på spesielle fiskeplasser, derfor er det nødvendig å legge seg opp på ny drift og fiske over det samme området mange ganger.
gå opp i vekt på pilk eller lodd hvis avdriften blir for stor
 
når slike storinger er i bettet spiller vekten på lodd og pilk liten rolle, men vanligvis vil lettere redskap fiske best
For å minske avdriften og fiske mer effektivt er det flere ting du kan gjøre som fisker. Det de fleste gjør er å sette på tyngre lodd eller pilk, og det fungerer jo til en viss grad. Dessverre vil ofte en tyngre pilk og søkke fiske dårligere. Du får mindre følsomhet og mindre ”god gange” på lokkemidlene du bruker, det vil ofte resultere i noe dårligere fiske. Det er heller ikke så gøy å drive med pilk eller bly som nesten er på størrelse med fisken du er ute etter. Heldigvis finnes det nå innrettninger som glidesøkker og bommer som gjør at fisken ikke nødvendigvis merker motstand fra loddene når de biter.
å gå ned i linetykkelse er en god løsning for å minske avdriften
 
går du ned i tykkelse på snøret kan du bruke mindre og lettere utstyr og få et mer morsomt fiske
Det å gå ned i linetykkelse (diameter) vil ofte være en vel så god løsning som å øke vekten på det som henger i enden av snøret. Tenkt deg bare hvor stor overflate for eksempel en 100 meters line har ned i vannet! Halverer du denne diameteren, eller i alle fall går ned 25% vil du merke at du får mindre avdrift med en gang. Med de supersterke moderne linene vil det ikke være problem med at du ryker på grunn av stor fisk. Sitter du fast i bunnen vil den naturlig nok ryke på det svakeste punktet. Da er det selvfølgelig viktig å ha det svakeste punktet lengst nede i takkelet eller et tynt snøre som lett slites av mellom takkel og lodd hvis du fisker med det.
Berkely Fire Line er den multifilamenten med suverent best slitasjestyrke, det er viktigere og viktigere til tynnere linen er
Den tredje måten å utligne noe av avdriften på er å fiske aktivt. Når snøret begynner å drive bort fra deg og vinkle seg fra loddrett mot vannrett posisjon, bør en dra opp snøret og sette dette ut på nytt gang etter gang. Dette er selvfølgelig mye jobb, men resultatet kan  absolutt være hvert det. Det å holde snøret i en mest mulig loddrettposisjon under båten hindrer at du så lett setter deg fast i bunnen.
dypvannsfiske etter for eksempel lange krever mye jobb i forhold til grunnere fiske
Det viktigste argumentet for å fiske mest mulig under båten er allikevel det at du kommer først til fisken og har kortest vei opp. Hvis dere er flere fiskere i båten vil det selvfølgelig være en særdeles stor fordel å presentere lokkemiddelene for fisken før de andre fiskerne på båten.  Og når du i tillegg har kortest vei opp kan du raskt dra en eller flere fisk før de andre får noe som helst.  
båten driver mot venstre på tegningen, den fiskeren med tynnest line har minst avdrift. Han kommer først til fisken og har kortest vei opp
  Asgeir