Facebook ikon Instagram ikon
9. september, 2012 - Ferskvannsfiske

Kunnskapshjørnet 5 REFLEKS OG BLINK

Jeg har alltid vært veldig opptatt av å finne ut av hva som fanger best, ofte finner jeg bare trender eller nyanser av forskjeller men det kan ofte være nok til å få mer fisk. En av de tydeligste trendene jeg har testet opp i gjennom er det vi kan se av lokkeeffekt av det vi kan kalle metallfargenes gjenskinn eller blink. Veldig mange av lokkemidlene vi bruker har enten sølv, gull eller kobber i seg, og derfor er det viktig å vite hvordan de fisker i forskjellige lysforhold.

sterk sol trenger langt ned i vannet og påvirker lokkemidlets gjenskinn
Den beste måten å teste dette på er å bruke identiske lokkemidler med forskjellige metallfarge samtidig på samme fiskene. En klassisk måte er for eksempel å dorge med flere av disse bak samme båt. Da vil en fort kunne notere fangst statistikker hvis en holder på over en lengre periode (gjerne år).  
sølv og kobber gir svært forskjellige blink i vannet
  Det som er på det rene er at av Sølv har mest gjenskinn/refleks/blink en Gull, og at Gull reflekterer lyset bedre en Kobber. Hvor polerte, rene og generell overflatebehandling har jo mye å si. Går vi ut i fra at overflaten har samme kvalitet vil rekkefølgen altså være Sølv-gull og Kobber med minst blink.
noen lokkemidler har ekstrem glans/flash og egner seg best i dårlig lys
Jeg husker spesielt noen ekstremtester jeg gjorde på Laksefjordvidda i Finnmark, hvor jeg kjørte med markdrag etter kano. Markdrag/konvoj/langedrag består av 5-6 store spinnerblad som skal imitere en stim med fisk. Rovfisken (røye og ørret) slår til og ender opp med å ta marken i enden av draget. Med så mange store spinnerblad oppstår det voldsomme blikk i vannet som lokker fisk, og resultatet av blinken er lett å lese. Jeg kjørte vekselvis med to drag ute, ensfargede søv, gull, eller kobber for å se hva som fanget best. Resultatet omtrent som følger: I solskinn fanget markdragene i Gull eller Kobber 10 ganger bedre en det i Sølv! I overskyet vær fanget markdraget med sølvblader mange ganger flere fisk en de i gull eller kobber.
ta i betraktning lav sol og hvor dypt du fisker
Jeg har gjort mange tilsvarende tester opp igjennom og helt klart fått bekreftet denne trenden. Imidlertid er det viktig å ta hensyn til hvor kraftig solen er. En lav kveldssol eller en svak vintersol vil ikke ha samme innvirkning som en sol høyt på himmelen om sommeren. Jeg sier heller ikke at du ikke vil få fisk på sølv i solskinn, men at gull eller kobber fisker bedre når det er sol. Jeg har ikke merket vesentlig forskjell på gull og kobber, men foretrekker kobber i mye lys siden den demper gjenskinnet mest. KONKLUSJON: Bruk Gull eller Kobber i solskinn! Bruk Sølv i overskyet vær!
refleks og blink er en av flere faktorer som bør være på plass for å sikre fangst
Asgeir (foto: Asgeir og Barry O Clarke)