Facebook ikon Instagram ikon
19. januar, 2014 - Artsfiske

Mer om flyndrefiske

  Hei, som dere sikkert vet liker jeg godt og jakte etter de flate fiskene våre, det er noe spesielt med dem. De er liksom litt mer slue og vanskelige til tider, så det krever virkelig sin fisker for å bli riktig god på dette feltet. I tillegg er det vel flyndrene en gruppe fisker som mange kan lite om, så det er fortsatt mye å lære her for alle sjøfiskere inkludert meg selv.  

en lomre fra i sommer, tatt på 60 meters dyp
  En må for eksempel tilrettelegge taklet spesielt for de flate artene og vite noe om hvilken type bunn de trives best på, og hva slags agn de liker best.  I tillegg vandrer flyndrene ganske mye i forhold til årstid, og tid på døgnet. Det finnes også noen ganske sjeldne og vanskelige arter som stiller fiskerne for vanskelige utfordringer på dypt vann.  
noen typiske agn for flyndra
 
agnet ferdig tilpasset flyndre
Hvis vi i tillegg legger til varer og skater under flatfisk, er det en rekke spennende arter å jakte på. Det finnes opp i mot 20 forskjellige flate arter du kan jakte med stang og snelle i Norske farvann.  
de flate har alle godt syn
 
en "pen" rødspette
  Det finnes ikke veldig mye god litteratur om flyndrefiske i Norge, men noe er det hvis du søker på den aktuelle arten du ønsker å fange på for eksempel Google. Flyndrer er imidlertid populære sportsfiske fra Danmark og nedover på kontinentet, så det og søke på det engelske navnet på internett kan være en god ide.  
fin lys underside for å gå i et med en lys overflate
  Noen arter er det imidlertid vanskelig å få noe særlig ut av selv på internett, Smørflyndre er en av disse. Allikevel kan en få noe ut av rapporter fra forskere og andre som har brukt tid på arter vi ikke kjenner så godt i fra sportsfiske. Her er et eksempel på en rapport om smørflyndre ( witch flounder) fra Nord-Amerika: (ps! Tar litt tid å laste ned:)) http://www.nefsc.noaa.gov/nefsc/publications/tm/tm139/tm139.pdf  
legg merke til den lille munnen denne smørflyndra har
 
slimål er et av flere problemer på dypvannsfiske etter de flate
  Siden flyndrene ofte har litt spesiell opptreden synes jeg det er aller morsomst å se hva som egentlig skjer under vann. Det er absolutt det som i alle fall jeg lærer mest av. Her følger to litt artige og lærerike filmer som viser eksempler på hvordan flyndrene reagerer på agnet/taklet ditt.   https://www.youtube.com/watch?v=6LZftSciYNY https://www.youtube.com/watch?v=rv9-k1wuRMc   Asgeir