Facebook ikon Instagram ikon
24. oktober, 2014 - Natur og opplevelser

Misleading advertising for farmed fish!

Look at this commercial for Norwegian farmed salmon made for the Asian market. They use clear rivers and beautiful landscape to sell their farmed fish that only lives in cages located in the fjords, when in reality they destroy these rivers with their pollution, diseases, sea lice, and fish escaping – destroying the wild salmon and sea trout population in the same rivers they glorify in their commercial.     Villedende reklame for oppdrettsfisk! Se på denne reklamefilmen for oppdretts laks laget for de asiatiske markedene. Selskapet bruker våre rene elver og vårt vakre landskap til å selge deres oppavlede innegjerdede fisk som er stasjonert i fjordene våre, mens de egentlig er med på og ødelegge elvene med forurensing, sykdommer, lakselus, og rømt oppdrettsfisk – dette ødelegger de ville sjøørret og laksestammen i de samme vassdragene som de bruker i reklamen.   http://vimeo.com/106263933     Det er også ganske provoserende og høre i reklamefilmen om en laks som gjennom generasjoner har blitt sterkere og sterkere og har tilpasset seg de ville og vakre naturen i Norge. Når de nå på noen få år nesten har utradert sjøørret og laksestammene i store områder langs kysten. Aller verst er det i fra Nord i Rogaland til Sør i Trøndelag. Det er også nettopp der oppdrettene står tettest!       Har du lyst til å være med og utgjøre en forskjell? Sjekk ut: http://www.reddvillaksen.no/   Asgeir