Facebook ikon Instagram ikon
28. august, 2012 - Båt og havfiske

Myte nr. 7 FISKE ER BEST NÅR DET GÅR MOT FLO SJØ

Mange legger kun fisketurene i sjøen i forhold til tidevannet, og tror da at stigende vann opp til flo sjø gir det beste fiske. Igjen tror jeg det er en ”sannhet med modifikasjoner”. Tidevannet gir strøm i sjøen. Når det går mot flo presses vannet innover og oppover mot land. Det motsatte skjer når vannet synker og det går mot fjære sjø. På topp flo og bunn fjære, stilner strømmen av og stabiliserer seg noe frem og tilbake før den skifter retning. Det er ca 6 timer mellom flo og fjær. Det vil si at tidevannet skifter retting 4 ganger pr. dag.

på Cuba er tidevannsforskjellen ikke så stor men gir store utslag fordi det er så langgrunt
Hvor sterk tidevannstrømmen er avhengig av hvor du bor i landet og hvor stor tidevannsforskjellen er. Ute langt til havs er det langt mer stabile havstrømmene som dominerer. Min erfaring er at det er mye opp til fiskearten, altså hvilken type fisk som er mest aktive i forhold til tidevannet flo/fjære. Gode svømmere som for eksempel sei, lyr, makrell og flatfiskene våre er mest aktive i perioden midt mellom flo og fjære, eller fjære og flo om du vil. Når strømmen er som sterkest.
de flate er godt tilpasset sterk strøm
Raske fisker tar nytte av sterk strøm og jakter da, flatfiskene våre gir lite motstand og kan ligge i på bunnen og jakte mens strømmen fører byttedyr forbi omtrent som i en elv. Spesielt kveitefiske er suverent når tidevannet går som sterkest. En del andre arter vil kunne benytte de rolige periodene på topp flo og bunn fjære best, spesielt mindre arter som f. eks leppefisk. Jeg har også merket at noen fisk som f. eks sjøørreten er aktiv på fjære og flo når strømmen stabiliserer seg frem og tilbake. Den må nemlig skifte standplass noen ganger og er litt mer aktiv da.
alle fornøyd når fisken biter, uansett vannstand
Noen arter vil også benytte sjansen og gå inn på grunt områder som dekkes av flo sjø for å beite, det kan være positivt, og den er da lettere å fange på stang og snelle. Som en slags konklusjon er det vel riktig å si at fiske påvirkes av flo og fjære, men det er ikke noe fast regel som sier at det ene er bedre enn det andre, snarere tvert i mot. Det kan imidlertid være avhengig av hvilken art du fisker etter. Asgeir