Facebook ikon Instagram ikon
10. februar, 2014 - Aktiviteter / Happenings

Norgesrekordene og Villmarksliv

Hei, Synes det var en særdeles hyggelig lesing i siste nummeret av Villmarksliv. Her setter en leser på dagsorden det med «fang og slipp» metoden, og godkjenning av rekorder i forhold til fisk som kun er tatt mål av. Det vil si fisker som er beregnet i forhold til lengde og omkrets. I tillegg blir det igjen stilt spørsmål rundt de tvilsomme Norgesrekordene som allerede er på listen. Dag Kjelsaas som er Fagredaktør i bladet Villmarksliv svarer (litt overraskende og) oppløftende positivt, at de nå er i gang med en gjennomgang av rekordlistene, og at de ser på å oppgradere kravene i forhold til dagens fiskemetoder. De vil også igjen se på åpenbare feilaktige Norgesrekorder, og kommer snart med en ny oppdatering av listen.  

det er bladet Villmarksliv som har ansvaret for Norgesrekordene
  Her følger teksten fra Villmarksliv: Fang, slipp og rekorder SPØRSMÅL: Vi som er litt interessert i store fisker, har notert oss at håkjerringa som ble tatt i fjor, ikke er kommet på norgesrekordlista. Antar at det skyldes at ikke vekt er avlest, men her ble – så langt jeg vet – nøyaktige målinger gjort og bekreftet før håkjerringa ble sluppet ut igjen. Hva med store kveiter som noen slipper ut, og som ifølge reglene for norgesrekorder da aldri kan registreres – rekorder på tross av gode bilder og mål? Kan ikke minste antatte vekt beregnes? En annen sak er at noen rekorder på lista kanskje burde revurderes på grunn av tvilsom dokumentasjon?      eir_f…@live.no       SVAR: Det pågår et arbeid med oppdateringer av reglene for norgesrekorder i sportsfiske. Her snakker vi med de fremste av rekordjegerne og spesialister på fiskearter. Hensikten er å finne et godt regelverk som møter den problematikken du belyser, og som oppgraderer kravene i tråd med dagens metoder og sportsfiskeetikk. Vi kan ikke si når resultatene foreligger, men håper å kunne komme med oppdateringer om ikke så lenge. Så langt vi ser, finnes det relativt sikre metoder for å beregne vekt på for eksempel ei håkjerring når det foreligger nøyaktige mål av omkrets og lengde. Vi kan ikke si noe om hvilke nye rekorder som eventuelt kommer på lista, men det er innmeldt mange nye rekordkrav på saltvannsarter, som vil bli publisert i 2014. Også dagens liste blir nå gjennomgått nok en gang for om mulig å avdekke «tvilsomme» rekorder. Hvorvidt noen rekorder fremdeles – i god tro både i fra jury og fisker – er oppført på feil grunnlag, kan vi foreløpig ikke si noe om.       Dag Kjelsaas       Jeg ble selv skikkelig positivt overrasket over at Villmarksliv gir en slik fremtidsrettet og flott tilbakemelding. Det viser at bladet tar sportsfiskere på alvor, og ønsker å bidra til at sporten utvikler seg i riktig retning. Det blir spennende og se hva som skjer fremover. I et tidligere innlegg her på bloggen delt Sverre Magnus Selbachs (NKML) sine tanker omkring en del av de artene som er «bokført» der. Den artikkelen kan du lese  hvis du klikker her:  
Det bør ikke lengre være nødvendig å ta livet av storkveitene, de bidrar til styrking av bestanden og er heller ikke god mat.
  Angående mål av fisk mener jeg at det nå virkelig er på tide at det klargjøres noen offisielle «formler» for omregning av lengde + omkrets = vekt på de viktigste og største artene som for eksempel Laks, Gjedde, Ørret/Sjøørret, Kveite, Håkjerring, Torsk, med flere. Alternativt at det lages en egen rekordliste kun på bakgrunn av målt lengde. Det er på tide at det «premieres» at de største, flotteste, og viktigste, individene settes tilbake.  
Når det kommer til ferskvannsfisk, gjelder det samme. De største individene er viktige for bestanden.
  Norgesrekordene finner du hvis du klikker her. Ps! Jeg kan jo for ordensskyld nevne at Håkjerringen min ble meldt inn til Villmarksliv (som har ansvaret for Norgesrekordene) med all nødvendig dokumentasjon, unntatt vekt så klart. Asgeir