Facebook ikon Instagram ikon
14. november, 2018 - Aktiviteter / Happenings

November er gytetid for ørret og sjøørret

Bare kjapt innpå med en liten filmsnut for å minne om at det er nå ørreten gyter. Litt avhengig av vassdrag, og hvor du er i landet, regnes ofte november som hovedmåneden for reproduksjon av både sjø og brunørret (som er samme art).   https://youtu.be/EjPmx0miiNc   På de siste nattfisketurene mine har jeg helt klart sett at det langt mindre sjøørret i sjøen nå enn resten av året. Det er jo også ganske naturlig når flesteparten av ørretene er oppe i nærliggende vassdrag. Husk imidlertid at mange av ørretene ganske snart finner vegen tilbake og ut i sjøen igjen. Spesielt i de små vassdragene er mange av fiskene bare oppe en kort periode før de vender tilbake til det salte element hvor mat tilgangen er lagt større enn i ferskvann.   IMG_2105   Derfor er det allerede nå på sin plass å minne om at utgytt (tynn) fisk må settes tilbake igjen, selv om den er blank og er fanget i sjøen. Ofte vil du oppleve et fantastisk godt bitt i nærheten av brakkvannsområdene i desember. Det er ofte fisk som har brukt all sin energi og fettreserver på gytingen, og nå gir alt for å fete seg opp på raskest mulig tid. Derfor er de også et lett bytte for sportsfiskeren.   D1000033   Setter du tilbake fisken du fanger i vintermånedene vil du gjøre deg selv og sjøørretbestanden en god tjeneste. De sjøørreten du fanger ukene etter at de er vendt tilbake til sjøen trenger nemlig litt tid på å komme tilbake til riktig kondisjon. En fisk som tas for tidlig er mager og tørr i kjøttet, og smaker ikke godt. Disse utgytte fiskene som enda ikke har fetet seg opp kalles ofte for vinterstøinger, eller bare støinger.   DCIM100GOPRO   Innimellom vil du allikevel kunne oppleve å fange en såkalt gjeldfisk, det er en fisk som ikke har vært oppe å gytt denne sesongen.. Noen individer bruker nemlig hele tiden i sjøen i istedenfor å vende opp i vassdragene. De har brukt tiden godt, og spist seg enda finere og fetere. Disse gjeldfiskene/grønlændingende/overspringere er nok det vi kan kalde sjøørretfiskerens drømmefangst. Klikker du her kan du lese mer om sjøørret som vinterstøinger, gjeldfisk og grønlændinger.   DSC_1320   Asgeir (filmen laget av : http://www.youtube.com/auroraborealisas )