Facebook ikon Instagram ikon
9. oktober, 2018 - Artsfiske

Nytt takkel for vinterfiske

Om vinteren er det perfekt å fiske fra båt eller is inne i fjordene våre. Mange fisk trekker nemlig inn her på denne årstiden for å overvintre, eller for å klargjøre seg til gyting. Vinterstid vil du altså ofte både finne mer fisk og flere arter innover i fjordsystemene enn ute i det åpne hav. Ta for deg sjøkartene og let opp plasser fra 20-70 meter. Sjekk opp fordypninger eller små platåer, eller aller helst der hvor bunnformasjonene samles i en trakt. Her samles nemlig fisk som er på vandring ganske tett i en periode. I dagens innlegg får du se et spesialtakkel som konsentrerer seg om bunnnære fisker. Takkelet har mange små kroker, men fanger også svært stor fisk. Det kan nemlig lønne seg og gå ned i agnstørrelsen på denne årstiden.   IMG_4578   Siden det trekker inn spesielt mye flatfisk på denne årstiden, og siden det er en lang rekke andre arter som gjerne foretrekker å ta agn plassert på bunnen, har jeg valgt å legge tre kroker på slepet. I tillegg til flyndrer som skrubbe, sandflyndre, rødspette, lomre, smørflyndre og tungervar kan like god knurr, hvitting, torsk, steinbit, med flere andre arter ta agnet helt nederst. I tillegg plasserer jeg  to opphengere over bommen. Torsken, sei og hyse er vanlige arter som er inne i fjordene på denne årstiden. Utover det er det også mengder med hvitting. Av og til dukker lysing, kolmule og andre særere arter opp. Det er heller ikke usannsynlig at diverse haiarter dukker opp inne i fjorden nå. Når det i tillegg er vanlig å få stimfisker som sild og makrell hele vinteren, er det altså nesten ikke grense for hva du kan fange hvis du bare lager et takkel som lurer alt samtidig.   IMG_4563   Slik gjør jeg det: Jeg begynner alltid å binde nederst og ytterst på slepet. Der velger jeg å ha en krok i størrelse 4 av typen beak (for eksempel Mustad 92568NPBLN eller lignende). Den binder jeg på med en krokstikk knute og sikrer med en tynn selvlysende slange. Utover noen perler bruker jeg her også et spinnerblad som lokker ekstra godt, i tillegg til at det bidrar til at slepet strekkes godt ut og bort fra selve bommen.   IMG_4582   Jeg bruker i tillegg to opphengere på slepet. En krok i størrelse 6 som er for de minste og særeste fiskene på bunnen. Skulle du vær heldig å komme over tungevar, lomre eller smørflyndre er det ofte denne de henger på. Til slutt nærmest bommen, en krok nummer 4 igjen. Begge utstyres med en liten selvlysende slangebit i hvit eller rosa, og festes til hoved fortommen med en kirurgknute som limes for sikkerhetsskyld. Generelt gir selvlysende og lyse farger god kontrast nedover i vannet og mot bunnen. Dette gjør at fisken lettere finner agnet du presenterer.   IMG_4584   Jeg bruker alltid glidebom på slike lette takler. Selv om det er viktig å bruke så lett lodd som mulig (75-250g) er det også viktig at fisken ikke kjennere tyngden av det, og at du kjenner de små nappene direkte i stangtuppen. Jeg bruker Trilene fluorocarbon rundt 0,45 på slepet og ca 0,56 gjennom glidebommen og oppover.   IMG_4585   Over glidebommen bruker jeg to opphengere. Nederst like over bommen bruker jeg en krok i rundt størrelse 1 på en opphengsløkke. Jeg bruker også her en hvit selvlysende løsning i form av et gummihode eller slange, eventuelt perler.   IMG_4587   Øverst setter jeg en krok i størrelse 1/0 eller større på en egen tamp med fluorocarbon. Her velger jeg en sprekere farge som rødt, rosa eller oransje som er lett og oppdager for fisken.  Når kroken henger litt lengre ut blir det mer bevegelse og finere presentasjon av agnet, enn når den er plasseres direkte i en opphengsløkke.   IMG_4588   Jeg bruker å agne de forskjellige krokene med forskjellig agn, for å ytterligere øke sjansene på variert fangst. Jeg bruker biter av skrelt og kokt reke samt blåskjell, makrell, gulp i forskjellige størrelser. Ønsker du å gå spesielt etter større matfisk, eller spesielle arter, er det i utgangspunktet bare å justere takkelet slik du ønsker. Jeg bruker generelt små kroker og tynn line, og har funnet ut at det er bedre fordi det også kan fange stor fisk. Går du bare på store kroker vil du ikke fange de små og mer sjeldne artene som finnes inne i fjordene nå.   IMG_4591   Dette taklet kan brukes i fra 10 meter og nedover til de dypeste plassene du finner. Du vil ofte få mest fisk i fra 30-70 meter, men test gjerne både dypere og grunnere enn det. Utover vinteren vil du få se flere innlegg hvor jeg fisker med akkurat dette takkelet.. Jeg kan røpe at det allerede har blitt mange arter og mengder med fisk, så følg med!   IMG_4664   Asgeir