Facebook ikon Instagram ikon
9. desember, 2014 - Aktiviteter / Happenings

Oppdrettsnæringen skal bidra mer lokalt

Hei, Med innlegget i går i friskt minne, vil jeg med ganske korte ord si takk for alle oppmerksomhet, kommentarer, meldinger, telefoner og mail jeg fikk i går angående den saken. Det har faktisk vært så stor respons at jeg ikke har fått tid til å  lese alle enda. Vi teller 100 talls, og er uten tvil en av de sakene som har engasjert mest av alle de innleggene denne bloggen har hatt. Jeg har også registrert profesjonaliteten til alle som jobber i og rundt Gullkroken arrangementet. Aller mest for at de ikke har tatt mine innspill personlig, men ser at innlegget kanskje har vært nødvendige for og belyse en situasjon som kan gjøres bedre. Nok om den saken. I dag kommer et innlegg jeg laget for et par uker siden når jeg hørte på nyhetene om at oppdretterne skulle bidra med mer inntekter lokalt til kommunene. Dette høres jo i utgangspunktet bra ut, men er det en hake eller to også? jeg vet ikke, men har en dårlig følelse, og her må vi sportsfiskere virkelig følge med. For alle dere faste lesere så lover jeg at det nå skal bli en stund til jeg «spisser blyanten så kvass» som i forrige og dette innlegget. Dette skal være en fiskeblogg hvor gleden, læren, og opplevelsene rundt fiske skal få mest mulig oppmerksomhet. Jeg er hverken politiker, eller en særlig god debattant, jeg er først og fremst en sportsfisker som lever og ånder for selve fiske. Så her kommer dagens innlegg med fokus på et skikkelig alvorlig problem, og det inneholder som vanlig mine store og små skrivefeil.     Oppdrettsnæringen skal bidra mer lokalt Du har kanskje fått med deg nyheten om at oppdrettsnæringen skal bidra mer lokalt. Kommunen skal nå få leie ut sjø og land-arealer til oppdretterne som vil etablere seg i kommunene. Etter min mening skulle dette bare mangle. Det er jo blant annet miljøet lokalt som ødelegges, og allemannsretten i de berørte områdene som forsvinner. Dermed  er det jo på sin plass at kommunen også får større inntekter som et plaster på såret. På denne måten kan dessverre kanskje også oppdrettsnæringen overtale flere politikere lokalt for å få innpass i kystkommunene. Med lovnad om flere arbeidsplasser, og mer penger til blant annet eldreomsorg og skoler vil nok mange lokale politikere la seg lure, og ta den mest kortsiktige løsningen med å tillate enda flere oppdrettsanlegg, uten og tenke eller vektlegge nok de langsiktige konsekvensene det vil få for miljøet. Det er nemlig slik at det som skjer under vannoverflaten tydeligvis ikke er så viktig, det har vi sett i så alt for mange sammenhenger. Ordtaket ;«Ute av øyet, ute av sinn» har alt for ofte vært gjeldene blant folk flest. Det er altså ikke en «fair» kamp og sette miljø opp mot industri og inntekter, hvis vi ikke samtidig tar konsekvensene for kommende generasjoner, og naturen på alvor. Oppdrett forurenser og ødelegger havbunnen der de ligger. I tillegg spres miljøgifter og antibiotika i store mengder når de prøver og begrense spredning av sykdommer og lakselus som er et stort problem i dag. Lokale fisk og næringsdyr blir forgiftet og dør, og selv vi mennesker blir nå i større og større grad oppfordret til ikke å spise oppdrettsfisk, den inneholder rett og slett for mye giftstoffer. Oppdrettsfisk er ikke lengre sunt, og det faktum at det også kreves to kg vill fisk (som fòr) pr en kg oppdrettsfisk, gjør at det ut fra et økologisk perspektiv ikke er bra og drive oppdrett i det hele tatt. Her er TV2 og Naturvernforbundets egne bilder av havbunnen under et oppdrettsanlegg:   http://youtu.be/SeJSZEmwD80   NRK fortalte i programmet Brennpunkt at «suksesshistorien om norsk laks har en side som er lite kjent i Norge. For hver kilo laks som blir lagt i steikepanna  går det med dobbelt så mye villfisk i form av fôr til laksen. Havet tømmes for stadig flere fiskearter. Fisken blir malt opp til flaskefôr, og slik får vi billig fisk til middag. Dette programmet kan du se hvis du følger linken her: http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/OAUA11000609/17-03-2009       Her ser du et filmklipp hvor oppdrettere sprøyter gift som skal drepe lakselus rett ut i sjøen. Problemet er selvfølgelig at giften også dreper hummer, reker og andre krepsdyr som lever i området. Giftstoffene Diflubenzuron og teflubenzuron ødelegger krepsdyrenes evne til å danne skall. Siden stoffene blir gitt i fôr og i åpne merder, rammer giftbruken like mye utenfor merdene som innenfor: Alle dyr med skallskifte i nærheten av oppdrettsanlegg er truet av flubenzuronene, og behandlingen kan dermed bety katastrofe for alle skalldyr langs kysten, som reker, krabber, hummer og kreps. Norges Miljøvernforbund krever at myndighetene forlanger omlegging til tette anlegg nå på både nye fiskeoppdrettsanlegg og de eksisterende!   http://youtu.be/9aFyCYd4WVE     Følger du linken under finner du et kart som viser oppdrettene i Norge og hvor de ligger. Klikker du på punktene finner du også ut hvem som eier disse og hvem som tjener penger på at de ødelegger kysten vår. http://www.nrk.no/nordnytt/se-hvem-som-tjener-penger-i-fjorden-1.11207747  

   

Fakta om oppdrett

  • I 2013 eksporterte Norge laks for nesten 40 milliarder kroner, viser tall fra Norges sjømatråd. Dette er den høyeste lakseeksporten noensinne, og 35 prosent mer enn i 2012.
  • I løpet av fjoråret eksporterte Norge sjømat for 61 milliarder kroner. Det var 17 prosent mer enn i 2012.
  • Ifølge Norges sjømatråd var gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks fra Norge 39,74 kilo i 2013. Det er en økning på 44 prosent fra året før.
  • Laksen eksporteres til omlag 100 ulike land. De viktigste markedene for norsk laks er Russland, Frankrike og Polen.
  • I Norge er det Nordland og Hordaland som er de største oppdrettsfylkene.
  • Verdens største oppdrettsselskap er Marine Harvest. John Fredriksen eier 20 prosent av aksjene.
  • Flere norske oppdrettsselskap er på listen over verdens største sjømatselskaper.
  • På tross av denne enorme industrien er det bare rundt 5000 mennesker som i dag er sysselsatt i Norge, og kun et fåtall store investorer som gjør seg rike på oppdrettsnæringen.

  I et tidligere innlegg som du finner visst du klikker her, har jeg også skrevet og vist filmen Marine Harvest bruker til og få det asiatiske markedet til og tro at fisken de selger er frisk fisk direkte fra den ville norske naturen. Den naturen de i virkeligheten er med på og ødelegge! Altså er særdeles villedende reklame. Asgeir (bildene er for en gangs skyld lånt på Internett)