Facebook ikon Instagram ikon
10. oktober, 2013 - Aktiviteter / Happenings

Overfiske, hvordan ser fremtiden ut for fiskebestandene

Hei, For noen uker siden skrev jeg om at havabborbestanden som er på sitt laveste nivå på 20 år i UK, dette påvirker selvfølgelig fiske også i Norge. Jeg har også skrevet om «Huges fish fight» hvor den kjente britiske kokken forteller om at en million tonn fisk blir dumpet hvert år i Europeiske farvann. Han har laget en stor kampanje for å få slutt på dette, og den begynner og bære frukter, heldigvis. Jeg vil presisere at jeg ikke er imot kommersielt fiske på noen måte, men jeg er for at det skal drives bærekraftig og at bestandene og artsrikdommene opprettholdes. Noen ganger virker det som om bare fordi vi ikke kan se det som er under overflaten, er det bare og tenke kortsiktig, og «pøse opp» til det ikke er nok igjen til at det er økonomisk drivverdig nok. Det er også helt forkastelig at det dumpes så store mengder «bi fangst» bare fordi det ikke er den best betalte art, eller den riktige størrelsen som fanges. Det er også en tankevekker at det krever 3 kg vill fisk (som for) for å oppdrette 1 kg laks!   Begynner ikke politikere, fiskere, og fangstmenn og høre på forskerne, kan dette bli et fatalt problem vi kommer til å lide for i lang tid fremover. Mange av bestandene vi nå kjenner til kan bli radert fra våre havområder. Vi som sports og fritidsfiskere må også regne med og bidra for å ta vare på fiskebestandene. Bag limit, fredninger, fang og slipp, minstemål, og kortere fisketider, er bare noen av de virkemidlene vi bare må vende oss til i fremtiden. Bruk 4 minutter og se filmen under! http://www.youtube.com/watch?v=F6nwZUkBeas   Har du tid til og sette av en time kan jeg virkelig anbefale å se filmen (som det er en link til) under. Den går dypere inn i problemstillingene, og er en skikkelig tankevekker!   http://www.youtube.com/watch?v=V325y7QCg3c  

bidra til at neste generasjon for oppleve et godt fiske
  Asgeir