Facebook ikon Instagram ikon
30. april, 2017 - Ferskvannsfiske

Påvirker vinden fisket?

  Jeg har tidligere skrevet om hvordan tidevannet kan påvirke fisket, men hva med vinden? Det er jo en kjensgjerning at fisken påvirkes av en rekke faktorer, og det er etter min mening ingen tvil at vinden er en av dem. Vi har vel alle hørt at når et blåser nordavind er det nesten nytteløst å fiske, eller at det er lettere å få fisken til å bite når det er en såkalt tørrfluebris. Skal enn prøve å forklare hvordan vinden påvirker fiske må en tenke på hva som skjer både under og over vann, og hva som egentlig påvirkes av vinden. Som vanlig finnes det ikke noe fasitsvar og ingen regel uten unntak. Jeg skal likevel prøve å dele mine erfaringer her:   IMG_5957   Hvilke fisk påvirkes mest Det er ganske naturlig å tro at det er fisk som lever grunt som påvirkes mest av vinden. Jeg har merket lite til at mye, eller mangel på vind, påvirker fisket på dypt vann. Det vil si at vinden godt kan påvirke fisket på den måten at du drifter for mye eller for lite, eller at vinden skaper bølger og vanskelige fiskeforhold, men fisken slutter ikke å bite av den grunn. Det er altså ette min mening fisk som lever nær vannoverflaten i salt eller ferskvann som påvirkes mest av vinden. Ørret, gjedde, abbor, røye, sjøørret, havabbor er typiske slike arter som påvirkes av vind, og som er populære å fiske etter. For å prøve å komme til bunns i hva som skjer med fisken i vind tror jeg vi må se på hva som virkelig skjer med selve miljøet fisken lever i.   IMG_6528   Vind og temperatur Vi vet godt at fisken påvirkes av temperaturen i vannet den lever i. Er vannet for kaldt eller for varmt er det ofte dårligere fiske fordi fisken ikke er så aktiv i matsøket som under gode eller normale forhold. De fleste fiskene i Norge tåler kaldt vann godt, men sparer på energien i de alle kaldeste periodene. I perioder om sommeren hvor det er for varmt trekker den kanskje mot kjøligere vann, eller er mest aktiv i den kaldeste perioden på døgnet. Vanntemperaturen kan godt variere fra 1-22 grader i løpet av året, og vi anser at noe i midten av skalaen er en såkalt trivsel temperatur sone for de fleste av de mest populære sportsfiskene. Litt avhengig av fisketype kan enn altså si at fisken trives best rundt 8-12 grader. Det vil igjen si at når vannet påvirkes slik at det går i retning mot trivselstemperatur så er det positivt for fiske. Er det for eksempel veldig kaldt i vannet 0-5 grader vil tilførsel av varmere vann være positivt, i motsatt fall vann rundt 17-22 grader, så vil tilsig av kjøligere vann være positivt på fisket.   IMG_0876   Enkelt fortalt kunne enn da si at varm vind/luft er bra om vinteren fordi det varmer opp overflatevannet, og det motsatte om sommeren. For meg er varm luft ensbetydende med god fiske vinterstid og ruskevær og vind perfekt fiskevær om sommeren. Samtidig kan det være lurt å få med seg værmeldingen som varsler at vindretningen snur. Hvis du vet når på døgnet vær skiftet kommer, kan det da tyde på at fisket raskt blir mye bedre, eller mye dårligere i den perioden.   DCIM100GOPRO   Vannmasser i bevegelse med vind Det er allikevel ikke alltid fult så enkelt at varm/kald luft er bra fordi vinden også får vannet til å bevege seg, og er med på å flytte vannmassene. Når det er mye vindt flyttes nemlig overflatevannet med vindretningen. Det vil igjen si at vannet som er litt dypere og som gjerne har en annen temperatur presses oppover mot overflaten i området nær land der det er fralandsvind.  Det blir altså en slags roterende bevegelse i vannet som gjør at temperaturen kan skille mange grader i område med fralandsvind kontra der hvor vinden treffer land. Disse temperaturforskjellene kan være helt avgjørende for om fisken er aktiv og på mat-søk.   IMG_8666   Om sommeren er for eksempel overflatevannet oftest veldig varmt. Det betyr at det beste fiske bør være i området med fralandsvind. Grunnen er at det altfor varme vannet øverst skyves utover av vinden og det kjøligere vannet fra dypet siger opp der du står og fisker. Det samme skjer når vannet er veldig kaldt for eksempel om vinteren. Når vinden blåser det iskalde overflatevannet utover vil det litt varmere vannet fra dypet sive mot overflaten der det er fralandsvind. Antagelig  gjør dette fiske litt bedre akkurat i det området, og påfølgende burde dette være plassen du stiller deg på under slike forhold.  Når vann og sjø har mer nær gjennomsnittlig temperatur,  og er nær fiskens trivsel temperatur, er det ofte best å fiske der det er pålandsvind. Det kommer jeg nærmere inn på i neste avsnitt under.   DCIM101GOPRO   Vind og mattilgang Fisken har tre viktige hovedinstinkter innebygd. Det er å overleve/passe seg for farer, spise og bringe bestanden videre. Når det kommer til sistnevnte, og det å bringe bestanden videre, kan enn vel trygt si at vinden har mindre betydning. Når det kommer til overlevelse og det å passe seg for farer, kan enn vel til en viss grad si at vann som er opprørt av vindt kan gjør at fisken kan føle seg mer trygg. Det er ingen tvil om at fisken kan utnytte mye vind og ruskvær til å gå grunnere og inn på områder der den ikke ville ha oppholdt seg hvis vannet var stille og klart. Akkurat som den også gjerne gjør i ly av mørket. Jeg tror allikevel at det er instinktet  fisken har når det kommer til å skaffe seg mat og spise, som påvirkes mest av vinden. Som sportsfiskere er vi nesten hjelpeløse hvis forholdene tilsier at fisken ikke tar til seg næring. Det er nok også derfor vi merker påvirkningen av vinden så godt mange gange når vi står med fiskestanga i hånden. Dermed er det viktig å tenke i gjennom hva som skjer med maten (byttedyrene) til fisken når vinden blåser.   IMG_0060   Et eksempel kan være at det blåser kraftig mot en bukt. Dette kan gjøre at plankton og andre mikroskopiske organismer samles der fra overflatevannet som presses inn, eller at bølgene virvler opp næring inne ved land der de bryter eller slår inn. Bittesmå organismer vil igjen samle mindre fisk, krabber, reker, kreps og andre små vanndyr  som igjen er byttedyr for fisken vi er ute etter. Storfisken vil da også naturligvis oppsøke disse områdene fordi det er mye mat her. Pålandsvind soner kan derfor ofte bli særdeles gode fiskeplasser som holder fisk som er i spisemodus. I motsatt tilfelle kan fralandsvind være positivt hvis det bidrar til at insekter blåser fra land og havner på vannet. I slike tilfeller kan enn kanskje si at på-lands og fralandsvind er bedre enn hvis vinden kommer på tvers av fiskeplassen.   IMG_0162   Alle har vi vel hørt og opplevd at Nordavind gir dårlig fiske. Jeg tror ikke fisken kan himmelretningene og egentlig skiller på hvilken retning vinden kommer fra. Jeg tror det rett og slett har med at vinder som blåser i fra Nord vanligvis er kaldere enn vind fra for eksempel syd. En kald og kjølig vind demper for eksempel aktiviteten til insektene om sommeren. Det kan alene være nok til at ørreten roer ned mat søket. Fisken har nemlig lært at det gjelder å spise mye når mat tilgangen er god, og spare på kreftene når mat tilgangen er dårlig. Hvilken vind som er kald,  eller hvilken vindretning som gir litt dårligere fiske vil antagelig også avhenge av hvor du fisker i landet. Jeg synes for eksempel ikke at nordavinden nødvendigvis er ensbetydende med dårlig fiske på Sørlandet, men har mange ganger opplevd at fiske på høyfjellet, eller lengre nord i landet har vært svært dårlig med vind fra nord. Mange ganger er det nesten som å skru av en bryter når vinden snur til den retningen, det kan nesten være umulig å fange fisk. Fisken er der, men har altså sluttet å spise i en periode fordi vinden har stanset insektaktiviteten.  Antagelig er det altså mer naturlig å tro at det er temperaturen vinden fører med seg som påvirker fiske mer enn selve vindretningen, tror jeg.   IMG_8713   Har du andre eller flere innspill om fiske og vind, hadde det vært hyggelig om du skrev det i kommentarfeltet under!   Asgeir