Facebook ikon Instagram ikon
10. juli, 2014 - Artsfiske

Sandkryper/Grundling (ny art)

Hei, bare innpå med en ny art i dag. Denne lille krabaten fanget jeg i en av de sørligste (kanskje det sørligste)vannene i Norge, like ved Lista. Lista og landemerket Lista Fyr, ligger litt vest for vårt sydligste punkt Lindesnes. Det er kanskje ikke så rart at denne lille karpefisken finnes nettopp her da hele landskapet miner mye om det vi har lengre nede på kontinentet, området her er flatt, mildt, og preget av jordbruk.       Sandkryperen eller grundlingen som den også kalles, er så vidt jeg vet bare påvist i Nesheimvassdraget her nede og i Numedalslågen. Fisken er mest sannsynlig sluppet ut av utenlandske sportsfiskere som har brukt den som levende agn. Når dette har skjedd er det nok ingen som vet. Den blir vanligvis bare 10-15cm lang.         Uansett er dette en ny art fanget i Norge som jeg kan krysse av på den nye artslisten min. På min andre tur dit fant jeg en stim med slike små sandkrypere på helt grunt vann. Som navnet sier lever de på sandbunn og «svinser» rundt i små stimer på let etter mat.       Jeg presenterte en krok nr. 20 og en bitteliten bit av mark, som de til slutt tok. Når først en var på land ble det raskt et par til. Utfordringen er altså og finne fisken, for deretter og gå langt nok ned i krokstørrelse og agn.       Ønsker du mer informasjon om denne lille fisken bør du søke informasjon utenlands, for eksempel på en side som det her: http://www.gofishing.co.uk/Angling-Times/Section/how-to/Coarse-fishing-advice/Fish-Species2/British-freshwater-species/Gudgeon—Gobio-gobio/ Asgeir